Er is een strikt geheime vergadering van de gemeenteraad gehouden over de locaties voor huisvesting van asielzoekers, studenten en andere jongeren. De geheimhouding was geregeld door het college van B&W. Waarom, vroegen enkele raadsleden. Omdat het nogal gevoelig ligt bij inwoners, schijnt het antwoord te zijn geweest.

Er komen waarschijnlijk containers op enkele op diverse locaties. Omwonenden worden daarover wel in een vroeg stadium geïnformeerd, krachtens het (nieuwe) beleid van de gemeente.

Containers

Bij huisvesting in containers denkt men niet aan de nieuwe wijken De Scheg en Nieuwe Legmeer, het bestaande bedrijventerrein, waarvan B&W een wijk voor wonen en werken willen maken. Er komen volgens de plannen 3000 woningen, waarvan 600 ‘sociaal’. Het college van B&W wilde van de diverse politieke partijen in gemeenteraad weten hoe die erover dachten. Er moet een voorstel van het college komen, dat t.z.t. openbaar wordt.

Van de VVD is bekend dat die partij een ander immigratiebeleid voorstaat, met een rem op de instroom van asielzoekers. De fractie heeft er moeite me dat Amstelveners op ellenlange wachtlijsten staan, terwijl statushouders snel een woning krijgen toegewezen op grond van nationaal en wettelijk beleid. De fractie wil dat starters, jongeren en studenten een betere plaats krijgen in het huisvestingsbeleid.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.