Een van de beschuldigingen die tegen mij gebruikt worden is dat ik zou censureren, hoewel de reacties op deze website tegen tegendeel bewijzen. Ik weer wel de anonieme reacties, waarvan ik de afzenders niet kan bereiken. Zodat ook de zin ‘naam en adres bij de redactie bekend’ nergens op slaat.

De reacties van degene die zich Bennie Cohen noemt, wegens het schrikbarend stijgende antisemitisme, zijn anders omdat ik hem kan bereiken. Dat heeft met rechts of links niets te maken, zoals ook uit de reacties op deze site moge blijken.

Schelden

Omdat veel reacties afkomstig zijn van anonieme lafbekken, haar ik die weg. Zelfs het email-adres blijkt onjuist. Men mag mij uitschelden, maar wel graag onder eigen naam. Dat heet vrijheid van meningsuiting. Wie te stom is om dat begrijpen, weer ik. Er komen nu steeds meer reacties van mensen die anoniem reageren. Lafbekken zogezegd, die niet voor hun mening durven uitkomen. Daar baal ik van en die reacties laat ik niet meer toe en  werk die onherroepelijk weg.  Dus worden geweerd ‘taaladvies’ (die trouwens nooit over de inhoud gaat en van koppen maken nooit hoorde), ‘VVD-vriendje’, ‘prioriteiten’, Burger, Piet, Zaal, Oud, Rechts of andere anonieme onzinnige lafbekkerij.

Er zijn trouwens meer van die volstrekt anonieme reacties. Die vind ik niet alleen laf, maar zij gaan zelden in op de inhoud van een artikel. Zij schijnen bijvoorbeeld alleen de taal nauwgezet te bestuderen (bij andere media trouwens nooit). Dat anonieme geneuzel, zoals over een hoofd- of onderkast letter ben ik zat. Net als alle andere anonieme klachten. Bijvoorbeeld het allerlei items zonder enige aanleiding in verband brengen met plaatselijk (politiek) beleid.

Minimaal

Ik kan die vuilbekkerij als er een levende afzender bij staat nog pruimen, maar de anonimiteit veracht ik. Minimaal zou een door mij te bereiken email-adres er bij moeten staan. Deze site is voor vrijheid van meningsuiting maar er moet wel te achterhalen zijn wie de mening geeft. Opdat laffe commentaren worden voorkomen.

51 REACTIES

 1. Ik had soms de indruk dat Johan Bos zelf ook onder een schuilnaam reageerde. Hij is altijd te herkennen aan overbodige termen als ‘volledig’, ‘onherroepelijk’, ‘volstrekt’ en ‘geenszins’, omdat hij zich graag krachtig uitdrukt.

  Anonimiteit is soms noodzakelijk maar meestal is het inderdaad laf en oneerlijk.

  Gebruikt Frank Bikker een ander email adres als hij als Frank reageert?

 2. Teksten met spel- en taalfouten en met niet-lopende zinnen worden minder serieus genomen. Dat betekent een gemiste kans voor een stadskroniek als deze. Ik begrijp dus ook niet waarom Johan Bos niet zijn teksten beter naleest voordat hij die plaatst.

  Punt 4 is inderdaad onzin. Het gaat immers juist om de inhoud. Fouten gaan ten koste daarvan. Johan mag degenen dankbaar zijn die hem daarop wijzen, liefst niet anoniem.

 3. Houd toch eens op met dat misplaatste gejammer over anonimiteit. Zolang u ook niet-anonieme reacties verwijdert heeft u geen enkel recht van spreken.

 4. Johan Bos doet in dit artikel precies hetzelfde als waarvan hij lezers beschuldigt die anoniem reageren, namelijk uitschelden en beledigen (lafbekken).

 5. Ik begrijp eerlijk gezegd wel dat er mensen zijn die liever anoniem reageren. Met klokkenluiders loopt het namelijk niet altijd zo goed af. Om deze mensen dan meteen uit te maken voor “stomme honden” gaat wel een beetje te ver. Vindt u dat zelf ook niet?

  • Nee dat vind ik niet. Reageren op deze site levert geen enkel gevaar op. Met klokkenluiders heeft dat niets te maken. Lafbekken zijn het, die wel een mening er op na houden, maar daarvoor geen enkele verantwoording willen nemen.

 6. Als journalist zijn een goede beheersing van de grammatica en taal je belangrijkste gereedschappen, naast inhoudelijke kennis. Slecht lopende zinnen, zoals Robert terecht meldt, dragen niet bij aan de geloofwaardigheid van een artikel. Dat kan misschien feitelijk niet waar zijn, maar zo werkt het wel. Althans, bij mij.

 7. Als u uw energie nou eens steekt in het (her)lezen en redigeren van uw eigen teksten, in plaats van in uw aantijgingen tegen “anonieme stomme honden” dan komen we misschien een stap verder.

  • Reageer eens op de inhoud en niet op de vorm. Maar u blijft achter de anonimiteit staan. Ik blijf de anonieme lafbekken stomme honden noemen. Als het u niet bevalt, kunt u een andere site (of een ander medium) zoeken.

    • Ik weet hem in elk geval te bereiken, wat ik van de meesten anoniemen niet kan zeggen. En ja, helaas neemt het antisemitisme weer toe, wat in feite nooit anders is geweest. Zeker niet in Nederland. Mijn inmiddels overleden vrouw zij dat de meeste Nederlanders in principe NSB-ers zijn…….

   • Die dansmiddag was dus een belediging? Persoonlijk word ik nooit beledigd. Mensen die boven mij staan, doen het niet en mensen die onder mij staan kunnen mij niet beledigen, want zij zijn nu eenmaal niet wijzer….

  • Dat heeft niets met inhoudelijk mij goed uitkomen te maken. Bennie is een Jood en bereikbaar voor mij. Ik schaar hem onder degenen van wie men in bladen ook wel eens ziet ‘naam en adres bij de redactie bekend’. Nu alle Joden loslopend wild zijn, is die anonimiteit misschien gewenst. Overigens kan ik geenszins van anderen, de anonimiteit betrachtende, zeggen. Taaladvies, VVD-vriendje en anderen hebben de anonimiteit zo lief dat ik ze niet kan bereiken. Overigens word ik nooit beledigd, zoals ik al zei. Stomme honden kunnen dat niet en iedere die daar bovenuit steekt, doet het niet.

  • ‘Bennie Cohen’ beledigde u niet, maar mij. Anonieme beledigingen zijn laf en oneerlijk. Wilt u dat alstublieft aan ‘Bennie’ doorgeven, want kennelijk heeft u contact met hem.

 8. ‘Bennie Cohen’ *) schreef op maart 27, 2024 At 10:30 am:
  “Ik denk dat Robert van Waning de aangewezen persoon is om deel te nemen aan een dansmiddag voor dementerenden.”

  *) Dit is niet zijn echte naam. Deze anonieme lafbek gebruikt dit forum om anderen te beledigen, maar wie daar iets van zegt, is volgens Johan Bos een NSB-er.

 9. Maakt u zich geen illusies. Dit weblog is volgens mij een samenwerking van Johan met de VVD, om zogenaamd neutraal het rechtse gedachtengoed te promoten.

 10. “Geen van de anonieme lafbekken is (digitaal) te vinden. Daarin verschilt degene die onder de naam ‘Bennie’ reageert, om volgens mij grondige redenen, met hen.”

  Zelfs in zijn artikel over ‘anonieme lafbekken’ beschermt Johan Bos de anonimiteit van ‘Bennie Cohen’, want dat is de schuilnaam die de ‘Bennie’ in zijn verhaal gebruikt.

  Johan Bos wil niet anoniem uitgescholden, beledigd en beschuldigd worden. Wij ook niet, maar dat interesseert Johan niet.

  • Ik verzet mij geenszins tegen mij uitschelden, beledigen of beschuldigen, zoals u bij enig nadenken wel weet. Mits het niet volslagen anoniem gebeurt. Antisemitisme is een ander verhaal, hoewel ik degene die dat zich daartegen verzet, bereiken kan en ook persoonlijk ken. Iedereen mag zijn op deze site zijn gal spuwen, maar met lafbekken heb ik moeite. Ik kom terug op de bekende zin: ‘Naam en adres bij de redactie bekend.’

  • U vindt het dus prima dat uw lezers op uw forum anoniem worden beledigd en beschuldigd? Is dat dan niet laf en oneerlijk?

   • Pfff. Ik vind de volstrekt anonieme lafaards, die ook niet door mij te bereiken zijn, zich van elk commentaar moeten onthouden. Wie dat oneerlijk acht, staat het vrij een andere website te zoeken.

   • U heeft dus geen bezwaar tegen anoniem beledigen en beschuldigen op uw forum, hoewel dat laf en oneerlijk is en bovendien off-topic, want het gaat niet over het onderwerp van uw artikel. Het doel van uw stadskroniek lijkt niet te worden gediend door uw anonieme vrienden zoals ‘Bennie Cohen.

 11. Het verschil tussen een anonieme reactie en een volstrekt anonieme reactie is dat Johan Bos bij de eerste weet wie de anonieme lafbek is en daarmee contact onderhoudt. Die mag van hem doorgaan met het anoniem beledigen en beschuldigen van andere deelnemers aan dit forum.

  • Ach, waar ik allemaal niet van beschuldigd ben in diverse reacties. Het laat mij koud. Vooral politiek lijkt men te weten waar ik precies sta, al was mij dat nog niet duidelijk. Zal wel op (onjuiste) feiten gebaseerd zijn. Wat heeft ‘bennie’ overigens gezegd, waarover men zich zo opwindt?

 12. ‘Bennie Cohen’ laat het wel uit zijn hoofd om u anoniem te beledigen of te beschuldigen, want u bent zijn beschermheer. Dankzij u mag en kan deze lafbek zijn gang gaan ten koste van anderen behalve u.

  • Ik ben benieuwd welke diep beledigende opmerkingen ‘bennie’ heeft gemaakt naar woe dan ook, mijzelf als zijn ‘beschermheer’ (leuke vondst, weer een naam er bij) niet meegerekend, maar dat spreekt vanzelf.

  • Ik kan mij nog herinneren dat Van Waning zelf nog geruime tijd een anonime lafbek is geweest op diverse Amstelveense nieuwslogs.

  • Never nooit. Nadat Johan Bos mij ten onrechte had verbannen en zelfs mijn IP-adres had geblokkeerd, was ik enige tijd gedwongen om nicknames te gebruiken om discussies voort te kunnen zetten. Iedereen wist dat ik het was. Ik gebruikte niet – zoals jij, anonieme lafbek – een schuilnaam om anderen anoniem te beledigen of te beschuldigen.

   • Dat kwam omdat u aangifte van mij overwoog of deed. Dar u een wethouder van wanprestaties beschuldigd, omdat hij op het Stadsplein niet de door u gewenste handhaving pleegt, mag geen belediging heten van u en de emmer kwalificaties die u over mij hebt uitgestort ook niet. Overigens weet ik, als digibeet, niets van het blokkeren van uw IP-adres. Maar die beschuldiging kan er ook wel bij. Ik heb er maling aan.

 13. Je kunt in uw stadskroniek niet zoeken naar bepaalde woorden of namen. U bent een volslagen digibeet en u kunt niet communiceren met uw Hongaarse sitebeheerder. Er moet een stadskroniek komen onder beheer van iemand die er iets bruikbaars van kan maken.

  De meest recente belediging van ‘Bennie Cohen’ staat onder uw artikel over de dansavonden voor dementerenden.

 14. @JB, ‘PeterPC’ had mij destijds op uw openbare forum een antisemiet genoemd zonder die smadelijke aantijging te kunnen staven. Daarvan heb ik inderdaad aangifte gedaan bij het OM en ik zou dat weer doen als het nog eens gebeurde. Ernstige beschuldigingen moeten gefundeerd zijn op feitelijke uitingen en/of gedragingen.

  Als beledigingen, beschuldigingen of bedreigingen anoniem gedaan worden, moet je de beheerder aanspreken, want die is verantwoordelijk.

  ‘Bennie Cohen’ noemt mij op uw forum nu een ‘schoft’ omdat ik een Amstelveense vrouw niet een ‘Joodse dame’ had genoemd. Nou ja. Hij noemt mij ook een ‘anonieme lafbek’. Het wordt steeds gekker.

  Kritiek op de gebrekkige handhaving door een bestuurder is natuurlijk geen belediging. Ook u heb ik nooit persoonlijk beledigd, geloof ik. U zegt zelf dat u een digibeet bent en dat u de Hongaarse ontwikkelaar en beheerder van uw website niet kunt verstaan.

  Behalve dat ik destijds door u verbannen was vanwege mijn aangifte, was ook mijn IP-adres door uw forum geblokkeerd. Ik moest dus niet alleen steeds een ander email adres gebruiken maar ik kon ook alleen nog vanuit de openbare bibliotheek of een ander huis reacties insturen. U begrijpt daar natuurlijk niets van.

  • Ik zou van antisemiet, schoft en lafbek niet wakker liggen, wel wetend dat ik dat niet ben. Maar u hanteert nu eenmaal de wet beter dan ik en weet precies wat wel en niet kan. Nee, van cyber heb ik weinig verstand, behalve dat ik weet dat er een ontzettend grote – vele miljoenen kostende – sector aan de criminaliteit is toegevoegd….

 15. Antisemitisme is – terecht – een misdrijf. Iemand ten onrechte daarvan beschuldigen, is dat óók, namelijk smaad. U kunt er dus maar beter wél wakker van liggen.

  Iemand op een openbaar forum zomaar een schoft noemen, haalt de discussie omlaag. Toch laat u uw beschermeling zijn gang gaan. Laf en oneerlijk is hij zeker met zijn anonimiteit.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.