Alleen het CDA en 50Plus stemden in de gemeenteraad tegen de verandering in visie van B en W voor Nieuw Legmeer, het bedrijventerrein dat volgens hen een (woon- en werk) wijk moet worden. Verder ging de hele gemeenteraad (94%) met de herziening akkoord. Het plan werd verdedigd door wethouder Floor Gordon en raadslid Tawros Aslanjan van haar D66-fractie hekelde 50Plus-fractievoorzitter Emiel Sjaardema omdat die niet met een oplossing maar alleen met kritiek op het veranderde plan kwam.

Sjaardema had gezegd dat het eerste geen zin heeft, omdat de coalitie – die de meerderheid der gemeenteraad vormt – toch beslist. Aslanjan sprak dat tegen, omdat zijn fractie een motie van de oppositiepartij SP had gesteund, waartegen overigens de VVD (grootste fractie in de coalitie) tegen was.

OV

Die motie ging, evenals die van de PvdA, over het openbaar vervoer (OV), waarover de gemeente zelf weinig te zeggen heeft en waarvan de licentiehouder de vervoersregio Amsterdam is met slechts bussen van Connexxion en trams het Amsterdamse GVB in Amstelveen. De motie van de SP was dan ook het verzoek aan de twee andere raadsleden (die in de regioraad zitten) ‘proactief’ zich in te zetten voor een behoorlijk OV en aan het college om met een plan te komen hoe dat openbaar vervoer er in de nieuwe wijk uit moet zien. De PvdA, die de fracties unaniem meekreeg, pleitte voor ‘hoogwaardig’ OV en wilde meer haltes Sacharovlaan, die ook uit Legmeer goed bereikbaar moeten zijn.

Uitbreiding stad

50PLUS is niet tegen het bouwen van nieuwe woningen, zei Sjaardema, maar hij constateerde dat er vooral grote behoefte is aan ouderenwoningen, vooral voor de ook door B en W naar hun zeggen gewenste doorstroming en omdat men geacht wordt langer zelfstandig thuis te blijven wonen. “En natuurlijk meer bouwen voor onze kinderen. De schaarse ruimte die er nog in Amstelveen beschikbaar is willen wij dus op een andere manier invullen”, zei hij. Maar de nieuwe visie op Lenmeer zag hij niet zitten, omdat de kosten daarvan niet duidelijk zijn, de verplaatsing van  de gemeentewerf alleen al € 150 miljoen kost het voor hem zeer de vraag is of de gemeente wel moet doorgroeien naar een stad met 110 duizend inwoners, voornamelijk door mensen van buiten, terwijl er voor Amstelveners geen woning is.

Onbetaalbaar

De woningen zijn volgens Sjaardema wel bijna vijftig procent meer in aantal geworden (nu 4400), maar ook steeds kleiner geworden om de exploitatie financieel rond te krijgen. “De verhouding betaalbaar ging alleen maar verder omlaag”, zei hij en in Nieuw Legmeer komen voornamelijk appartementen, met een  gezamenlijke parkeerplaats. “De sociale cohesie en veiligheid wordt een stuk minder”, voorspelde hij. “Er wordt gezegd dat dit onze laatste kans is op grootschalige woningbouw.” Er zijn in het gebied overigens 145 eigenaren die volgens Sjaardema alleen maar uit zijn op winstmaximalisatie. “De prijzen zullen onbetaalbaar worden en het aantal woningen zal om het rond te krijgen in de toekomst wederom moeten worden verhoogd.” Overigens is ook de uit de herziening voortvloeiende verlaging van de parkeernorm hem een doorn in het oog.

Sociaal

Fractievoorzitter Arjen Siegmann betoogde dat in de herziening niet is geprobeerd van het totale aantal woningen een hoger percentage van twintig in de sector sociale huur te krijgen, bijvoorbeeld 30%. “Als je aan de voorkant dat al 20% vaststelt, probeer je verder ook niks.” Hij verwachtte overigens dat de huurprijzen in die categorie in  de toekomst wel hoger worden en vond dat er ouderenwoningen, eigendom van een coöperatie, moeten komen.

Overigens bleek bij de stemming over de moties de coalitie uiteen te vallen. Terwijl de andere drie partijen daarin (D66, Goed voor Amstelveen en VVD) tegen de motie van GroenLinks stemde, kwam die dankzij de PvdA aan een  bescheiden meerderheid (52%). De motie, door Gordon namens B en W ernstig ontraden, hield in dat het college werd opgeroepen ‘bij de uitwerking van de ontwikkelvisie Legmeer particuliere initiatieven voor ouderenwoningen, zoals bijvoorbeeld coöperatieve woonvormen, waar mogelijk mee te nemen’. Natuurlijk steunde 50Plus die en verder de facties van Actief voor Amstelveen, bbA, CDA, ChristenUnie PvdA en SP. De drie coalitie partijen kregen alleen steun van Belang van Nederland (BVNL). De motie van de SP over het openbaar vervoer kreeg twee derde van de gemeenteraad mee. Behalve de VVD stemden 50Plus, Actief voor Amstelveen en Belang van Nederland (BVNL) tegen.

De motie van bbA werd unaniem aangenomen. Daarin werd gepleit voor laag geprijsde huurwoningen voor de middenklasse. En ook de VVD-motie voor een ‘afsprakenkader’ over allerlei zaken, dat door de gemeenteraad gecontroleerd kan worden, werd unaniem aangenomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.