Om de ontwikkeling van energiewinning op wegen te versnellen gaan de provincies Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant er voor zorgen dat twee fietspaden worden bedekt met zonnepanelen. Zij willen daardoor meer leren over deze techniek voor duurzame opwekking van zonne-energie.

De CO2-uitstoot in Nederland moet omlaag en zonnefietspaden kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren, vinden de drie overheden. Als voordeel van zonnepanelen zien zij dat daarmee integratie in het wegdek mogelijk is en het geen extra ruimte kost. Het fietspad krijgt namelijk een dubbele functie: Mobiliteit en genereren van zonne-energie.

400 meter lang

De fietspaden met zonnepanelen komen langs de N232 ter hoogte van Vijfhuizen (Noord-Holland) en de N285 bij Wagenberg (Noord-Brabant). Voor het fietspad in Zuid-Holland zijn geen aanbiedingen ontvangen. De fietspaden worden elk circa 400 meter lang en moeten minimaal 80.000 KwH per jaar opleveren. BAM Infra verzorgt de uitvoering, de werkzaamheden zijn naar verwachting medio 2023 afgerond.

Leren als doelstelling

De drie provincies trekken gezamenlijk op en eerder opgedane kennis wordt meegenomen in deze doorontwikkeling zodat van elkaar geleerd kan worden: wat betekent het voor de aanleg en het onderhoud, hoeveel energie kan er worden opgewekt en hoe kan met deze nog relatief kostbare techniek op termijn een sluitende businesscase worden gemaakt? Provincie Zuid-Holland gaat tevens met marktpartijen evalueren waarom het fietspad geen inschrijvers heeft opgeleverd om hiervan te leren voor toekomstige aanbestedingen. De 2 zonnefietspaden worden gedurende 5 jaar gemonitord en de resultaten worden gedeeld.

Duurzame ambities

Door te investeren in en ruimte te maken voor duurzame energieopwekking dragen de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant en Zuid-Holland bij aan de ambitie van het Klimaatakkoord; het verminderen van de uitstoot van CO2 met 95% in 2050. Het is daarom belangrijk dat nieuwe manieren van duurzame energiewinning worden ontwikkeld. De provincies zien daarin de doorontwikkeling van zonnefietspaden als belangrijke stap.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.