Hoe zeer het gemeentelijke verzet tegen openheid is, blijkt uit de wijze waarop daarmee wordt omgegaan als een Commissie voor de Bezwaarschriften een hoorzitting houdt. In het vervolg wordt daarvan het gebrek aan transparantie nog opgeschroefd door die hoorzittingen uitsluitend digitaal te houden en te weigeren de pers daar ook een link van te geven.

Tegen de digitale versie kan alleen de indiener of indienster van een bezwaarschrift bezwaar maken, zodat de hoorzitting, zoals voorheen, fysiek wordt gehouden.

Nooit uitgenodigd

Wordt de pers niet door de bezwaarmakers zélf uitgenodigd dan blijft de zitting besloten. In principe zou die openbaar moeten zijn. De afdeling communicatie vertelde amstelveenblog.nl dat de data van hoorzittingen op de gemeentelijke website staan, maar niemand kan ze daar vinden. Wie de term ‘hoorzittingen’ op de zoekmachine intoetst krijgt hooguit de verordening omtrent bezwaarschiften te zien, zodat media over elk bezwaar in het duister tasten. In elk geval worden zij nooit uitgenodigd.

Niet vreemd

Dat is in het Amstelveense gemeenteland niet vreemd. Zo gaat men ook met het Presidium (fractievoorzitters) en de Agendacommissie om. Die zijn tot nu toe weliswaar openbaar – of er moet een geheim besluit over de regelingen daaromtrent zijn genomen – maar in de praktijk bleven het besloten bijeenkomsten, omdat zij nooit werden aangekondigd. Geen publiek een geen pers dus, want die wisten van niets en de gemeenteraad vindt het prima. Als een medium geen bevriend raadslid heeft, weet hij dus niets van de vergaderingen. Nooit hoor ik de gemeenteraad over die schandelijke geheimzinnigheid. Die praat hooguit over participatie en transparantie, maar weet kennelijk niet wat die begrippen betekenen. Het dieptepunt is dat zelfs de stemmingen in de gemeenteraad sinds september digitaal – dus geheim – zijn. Zodat niemand het weet als een raadslid anders stemt dan zijn fractie.

Digitaal

De digitale vorm van de hoorzittingen werd gehanteerd tijdens de coronacrisis. Maar de juridische afdeling bestaat nu eenmaal uit ambtenaren en hebben daarom de pest aan elke vorm van openheid en dus blijft het digitaal, besloot die. Overigens bestaat ook elke commissie voor de bezwaarschriften uit ambtenaren, Die wordt door B&W aangesteld voor advies, zeg maar hetzelfde college dat haar baas. En de commissie kan alleen adviseren. Overigens heb ik persoonlijk nooit meegemaakt dat een advies anders was dan het besluit van B&W, maar misschien vergis ik me door de gebruikelijke geheimzinnigheid.

En B&W kunnen een advies dat teveel van hun besluit afwijkt nog altijd niet opvolgen….

3 COMMENTS

  1. In 2019 kon de agenda nog op de website van gemeente ingezien worden. Inmiddels kan dat inderdaad niet meer. Het zoveelste voorbeeld van de onkunde en onwil van onze gemeente. Het wil nog maar niet lukken met die met veel tamtam aangekondigde transparantie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.