Tijdens de, zoals gebruikelijk in lokale politieke kring, voor media geheime Algemene Ledenvergadering stemden ook leden van de PvdA er donderdag in De Bolder mee in dat de partij deelneemt aan de coalitie.

De PvdA zegt als de op één na kleinste fractie veel via het coalitieakkoord te hebben binnen gehaald. Zij signaleert onder meer dat op de woningmarkt nu ‘voor iedereen’ wordt gebouwd en er overigens vooral door D66 plannen zijn ‘voor een duurzamere samenleving waariedereen een steentje aan kan bijdragen en veel aandacht voor kansengelijkheid en de menselijke maat’.

Transparant

“Onze missie is een transparante, bereikbare, menselijke gemeente,” zei raadslid Esther Veenboer. Zij meent dat door deelname van de PvdA aan de coalitie ‘de toon en aanpak socialer zijn’. Zij wil bijvoorbeeld, ondanks de tegenwoordig voor media gesloten ledenvergaderingen van haar eigen partij (vroeger was dat niet zo, red.) er voor zorgen dat informatie voor inwoners altijd goed beschikbaar is. En verder: “Wijkgericht werken, ambtenaren bewuster maken van mogelijke onbewuste vooroordelen en alleen samenwerken met instanties die voor hun medewerkers een fatsoenlijk inkomen garanderen.” De fractie benadrukte in gesprek met de leden hoe belangrijk het is om elkaar dingen te gunnen als basis voor een stabiele coalitie. De leden drukten de fractieleden op het hart dat de hoofdlijnen uit het akkoord een mooie visie geeft op de samenleving en veel ruimte biedt, maar ook concretisering verdient in het college-uitvoeringsprogramma dat na de zomer volgt. Hiervoor zal volgens de PvdA het gesprek met de steunfractie en de leden blijvend worden gevoerd. “Houd ons vooral scherp om de mooie kansen die in het akkoord liggen te benutten,” vond wethouder Van Ballegooijen, die de laatste vier jaar actief is geweest in het sociale domein en dat ook in de komende coalitie zal doen.

Prachtig

Raadslid Arnout van den Bosch, die de laatste maanden in de gemeenteraad steeds praatte over sociale huurwoningen, spreekt van een ‘prachtig resultaat’, terwijl in het coalitieakkoord voornamelijk koopwoningen worden bepleit. Maar hij zei volgens een achteraf aan de media toegezonden persbericht veel van de punten uit het PvdA-verkiezingsprogramma terug in het akkoord. “Ik ben er heel blij mee dat het aantal sociale huurwoningen prioriteit krijgt en bij nieuwbouwprojecten 20% sociaal het uitgangspunt is”.

En burgerlid Rosalie Bouwman is volgens de PvdA te spreken over de koppeling die zal worden gemaakt tussen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en schuldhulpverlening. “Ik weet uit eigen ervaring dat er veel regelingen en uitkeringen beschikbaar zijn die veel te weinig worden gebruikt, omdat mensen de gemeente niet weten te vinden of zich schamen. Dat moet echt anders,” heeft de volgens de PvdA gezegd.

ICT

En van toekomstig burgerlid Maher Shehna, ICT expert en vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk, werd opgetekend dat het er baar uitziet dat digitale dienstverlening naar de burger toe verbetert en dat nieuwkomers de kans krijgen een goede start te maken. Burgerlid Guy Muller zegt zich de komende jaren te gaan richten op gelijke kansen voor kinderen. “Met huiswerkbegeleiding na schooltijd en meer steun voor kinderen die opgroeien in armoede kunnen we de groeiende ongelijkheid tegengaan.”

5 COMMENTS

  1. De PvdA gaat dus rustig verder met het verloochenen van hun roots. Het is nu steeds meer de partij van de opportunisten geworden en klets me niet over verantwoordelijkheid nemen en links , want dat zijn jullie al 25 jaar geleden vergeten. 🤮🤮🤮

  2. En nu even concreet, PvdA! Hoeveel nieuwe soc huurwoningen levert dat op?
    Want een uitgangspunt is geen garantie. Maw dit is gelul en boterzacht. Die verhaaltjes hebben we in het verleden ook genoeg gehoord, maar uiteindelijk was het leitmotiv van Floor Gordon en Raat altijd “marktconform “.

    Wanneer dringt het eens tot de VVD&D66 door dat ook de mensen waar zij afhankelijk van zijn moeten wonen, zo niet dan zijn ze weg. Ik denk aan mensen in de zorg ,onderwijs, bagageafhandelaar, beveiliger,huishoudelijke hulp enz. Hebben ze een plaat voor hun kop of zo? Begin eerst eens met soc woningen voor ouderen, dan zet je tenminste een begin van doorstroom op gang.

    • Ach, driekwart van die sociale huurwoningen bouwen we voor de rest van het land. Als je daarbij neemt dat de stad niet veder mag groeien dan 110.000 mensen, is het hier gauw vol

  3. Wie zegt dat Amstelveen niet groter mag worden dan 110.000? De VVD? Heeft die partij nog wat te zeggen na alle ellende die zij heeft aangericht?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.