Er is  reden voor RTV Amstelveen hoopvol te zijn nu het nieuwe kabinet de financiering van lokale omroepen van de gemeenten naar het Rijk wil overhevelen, omdat dan de lokale journalistiek beter is gewaarborgd. Dat staat althans in het woensdag gepresenteerde regeerakkoord.


Met de lokale politiek heeft RTVA veel problemen gehad, doordat wethouder Rob Ellermeijer, gesteund door de meerderheid van de gemeenteraad (in elk geval de coalitie), liever de pas opgerichte concurrent AAN! als lokale omroep erkende.

Subsidie

Maar het Commissariaat voor de Media dacht daar anders over en gaf RTVA een licentie om uit te zenden. Ellermeijer deelde vervolgens de subsidie, die € 1,39 per huishouden zou moeten bedragen, in tweeën. Maar uit het door de gemeenteraad ingestelde Mediafonds, met ook gemeentegeld, wordt inmiddels de talkshow ‘1 Amstelveen’ betaald. Want dat geld wijst de Mediaraad toe.

Mis

Het kabinet ziet blijkbaar dat het met de lokale radio en televisie helemaal mis loopt en wil extra investeren in plaatselijke omroepen, al noemt het daar geen bedrag bij. Er komt € 30 miljoen elk jaar bij voor de publieke omroep, maar dat bedrag gaat naar zowel de landelijke als de lokale stations. Het nieuwe kabinet wil de persvrijheid stimuleren, omdat die naar de mening van de regering onmisbaar is voor de democratie. Volgens redacteur Roel Smit van RTVA, die ook geregeld politici laat aanschuiven bij zijn talkshow, zou door de verschuiving van de financiering van de gemeente naar het Rijk een einde kunnen komen aan de eeuwige discussie in de gemeenteraden over de bekostiging van de lokale omroep. In Amstelveen meenden raadsleden van alle mogelijke fracties opeens verstand van journalistiek te hebben en namen daarover besluiten.

Adviesraad

Dit jaar kreeg RTVA, op voorstel van de wethouder, waarmee de meerderheid van de gemeenteraad akkoord ging, zestig mille, evenals AAN!, dat de samenwerking van RTVA met NH Media heeft overgenomen. AAN! beschikt niet over een licentie, maar bedient zich van YouTube en sociale media.

RTVA herinnert er aan dat in maart een motie door de gemeenteraad werd aangenomen, waarin B&W werd gevraagd voor eind van deze maand met een voorstel voor een onafhankelijke adviesraad lokale media te komen. Die zou dan de gemeenteraad advies moeten geven over bekostiging van lokale media. “Op die manier zouden subsidieaanvragen buiten de lokale politieke discussie en beoordeling gehouden kunnen worden, vond een meerderheid van de raad”, zegt RTVA op haar website. Als het Rijk de zaak overneemt, is zo’n adviesraad eigenlijk overbodig, denkt RTVA, net als he nieuwe kabinet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.