Namens de gemeente nam cultuurwethouder Herbert Raat donderdag een cadeau in ontvangst van de Israëlische schilderes Inbar Hasson. Dat gebeurde in de Annakerk, tegenwoordig ontmoetingscentrum AnnA, waarnaast de kunstenares een atelier heeft in het gebouw A24. Zij bood het schilderij ‘#Perfect’ aan

Formeel gaat het geven van een schilderij aan de gemeente niet zonder meer. Daarvoor komt een door gever en begiftigde getekend contract aan te pas. Raat tekende namens de gemeente ter plekke, evenals Hasson.

Expositie

Raat was, stond er in de overeenkomst, daartoe op grond van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet en artikel 10.12 van de Algemene wet bestuursrecht gemachtigd door burgemeester Poppens. De wethouder zei trots te zijn op de aanwezigheid van Hasson in Amstelveen. Haar kunstwerk is een in 2019 gemaakte collage volgens de Digital Mixed Media-techniek. In het contract staat dat Hasson als de enige rechthebbende op het Kunstwerk bevoegd te zijn om het weg te geven. Het is de bedoeling dat het werk deel uitmaakt van alle kunst die de gemeente heeft verzameld en later in Museum Jan en de Annakerk wordt geëxposeerd.

Tijdgeest

Volgens de gemeente is Hassan een veelbelovende kunstenaar, die haar schenking deed wegens ‘haar waardering voor het cultuurbeleid’. De gemeente wil haar kunstcollectie uitbreiden met kunstwerken van veelbelovende kunstenaars. Inbar Hasson is in de ogen van Adviescommissie Beeldende Kunst (ABK) een van hen. De commissieleden hebben dan ook positief geadviseerd over de schenking. Zij spraken specifiek hun voorkeur uit voor het werk #perfect waarop het nemen van een selfie wordt weergegeven. “Dit werk is passend in de huidige tijdsgeest”, meldde de ABK.  Het werk van Inbar Hasson karakteriseert zich door een combinatie van technieken als schilderen, fotografie, collage en digitaal werk.

Veelbelovend

Aanmoedigen van talent is volgens Raat een investering in de kunstenaars van de toekomst. “Wij willen veelbelovende kunstenaars stimuleren inwoners met hun werk te laten kennismaken. Inbar Hasson is een veelbelovende multidisciplinaire kunstenaar. Haar werk past goed in de gemeentelijke collectie die wij op dit moment aan het herwaarderen zijn.” Voor de expositie staat ook iets in het contract. Daar kan in elk geval de naam van de maakster worden genoemd: “Begiftigde gaat er van uit dat de naam van schenker kan worden vermeld bij een tentoonstelling van het Kunstwerk en in de hiermee samenhangende publicaties en eventuele publiciteit. Dit kan bij de ondertekening van de schenkingsovereenkomst worden aangegeven”.

10 COMMENTS

 1. “Begiftigde gaat er van uit dat de naam van schenker kan worden vermeld bij een tentoonstelling van het Kunstwerk en in de hiermee samenhangende publicaties en eventuele publiciteit. ”

  Goeie marketing. Je kan toch ook gewoon iets weggeven zónder dat het in de krant moet met een foto van de wethouder?

  • Ik denk dat u het niet begrijpt. Het citaat komt letterlijk uit de schenkingsovereenkomst. Als dat niet geregeld was zou de gemeente bij elke keer dat het werk deel uitmaakt van een expositie toestemming moeten vragen aan kunstenaar voor vermelding van gegevens, dit ingevolge de geldende privacywetgeving. Gewoon een praktische regeling die je in alle schenkings- en koopovereenkomsten van kunstwerken tegen komt.
   Heeft niks met marketing te maken en ook al niet met de foto in de krant.
   Opgehelderd?

 2. Veelbelovende kunstenaar Inbar Hasson schenkt kunstwerk aan gemeente. De mevrouw is bijna 50 jaar oud, maar volgens de gemeentelijke tekstschrijver van Amstelveen is veelbelovend. De vraag is van wat heeft ze veel beloofd aan wethouder Raat, want ze timmert al een tijdje lang op de weg naar de kunstenaarsroem, maar het wil maar niet echt lukken met haar carriére….

  • Beetje flauw om over haar leeftijd te vallen. Er zijn zelfs kunstenaars die na hun pensionering echt zijn begonnen en een hoog niveau hebben bereikt. Ik ben geen kunstkenner, maar ik vind haar werk best goed en dat zeg ik als een enthousiast amateurschilder.

 3. Johan Bos liet mij weten dat mijn reactie een uiting is van mijn haat jegens de wethouder. Als iedere kritische mening zo wordt opgevat, dan is democratie maar een nare bezigheid.

  Het is gewoon een goede publiciteitsstunt, zowel voor de kunstenares als voor wethouder Raat. Die grijpt immers iedere scheet aan voor zijn persoonlijke populariteit, zeker nu de verkiezingen er aankomen. De lokale journalisten werken graag mee aan zijn herverkiezing tot lokale zonnekoning. Mede dankzij hen kan Herbert Raat zich de komende vier jaar nóg meer wijden aan zijn persoonlijke hobby’s en lobby’s.

  • Elke kunstenaar doet aan marketing. Dat gebeurde al toen het woord nog moest worden uitgevonden. Daar is niets mis mee. In dit geval doet Raat gewoon zijn werk als wethouder die cultuur in zijn portefeuille heeft. Als u mooi poppetjes kan tekenen en de gemeente wil dat aanvaarden als kunst, dan stond er ook een mooie foto van u en Raat hier. Daarom getuigt uw “ kritische” opmerking in dit geval wel van een grote mate van kinderachtigheid, waardoor niemand u meer serieus neemt, ook als u wel eens gelijk heeft.

 4. Even off the record; Ik zou het op prijs stellen dat het bestuur eens wat meer aandacht besteedt aan ons werkelijk unieke poppentheater wat wij binnen onze grenzen hebben.

 5. Terwijl Herbert Raat behendig zijn goddelijke gang gaat om zich te verzekeren van zijn herverkiezing, wijs ik op de doorzichtigheid van zijn spel en de futiliteit
  zijn bestuur.

  Dankzij Raat voltrekt zich in het centrum van onze stad een inherstelbare ramp zonder dat daar iets van blijvende verbetering en waarde tegenover staat.

  Wij het weer eens oneens, Frank, maar ik verbind daaraan geen persoonlijk oordeel.

 6. @Factchecker, marketing en publiciteit dienen om naamsbekendheid op te bouwen (zoals die veelbelovende Israëlische mevrouw) of te onderhouden (zoals een wethouder die voor de derde(!) keer wil worden herkozen). Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de voorwaarden van de schenkingsakte.

  Het te zot voor woorden dat een bestuurder van een stad met 80.000 inwoners komt opdraven om een zelfgemaakt prentje in ontvangst te nemen van iemand met artistieke aspiraties. In dit geval vielen de belangen van beiden echter samen. De afdeling Communicatie zorgde voor een fotograaf en Johan Bos deed gewillig wat van hem werd verlangd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.