Omdat de Amsterdamse regio, de zogeheten Metropoolregio Amsterdam (MRA), zegt meer kwaliteit te willen bij het aantrekken van internationale bedrijven, zegt ook wethouder Adam Elzakalai van Economie vooral daarop te zijn gericht.

Heel het beleid van B&W houdt trouwens in dat Amstelveen een internationale bevolking met hebben, nu bestaande uit 142 nationaliteiten, vooral op economie gericht.

VES

Het internationale beleid kwam woensdag in een debat van de gemeenteraad ook ter sprake. Verscheidene fracties maakten zich zorgen over de eenzijdigheid en het acquireren van steeds meer internationale bedrijven en het afstoten van de stedenband met het eigenlijk op een vuilnishoop gebouwde Villa El Salvador (VES) in Peru, wat vooral fractievoorzitter Patrick Adriaans van de SP veroordeelde. Het gaat om mensen en bedrijven waar wij wat in economisch opzicht aan hebben, constateerde hij. Volgens hem gaat het bij arbeidsmigranten om de toegevoegde waarde die zij hebben voor de sociale samenhang in de stad.

Kiezers en inwoners

Er zijn in elk geval minder kiezers dan inwoners in Amstelveen. Volgens de gemeente vergrootte de MRA de focus op kwaliteit van de zich in het gebied vestigende bedrijven. Meer dan de helft van de inwoners heeft een niet Nederlandse achtergrond en 23 procent een buitenlands paspoort. Maar intussen kunnen Amstelveners gemiddeld vijftien jaar of langer op een woning wachten, terwijl asielzoekers voorgaan en expats in de duurdere huizen terecht komen. Dat stak sommige partijen in de gemeenteraad. Van de ruim 22 duizend buitenlanders komt ongeveer de helft uit Azië.

 Bol

Ook coalitiepartij PvdA maakte zich woensdag bij monde van raadslid Arnout van den Bosch zorgen over het toenemende internationale bedrijfsleven. Die waarschuwde vooral tegen slechte huisvesting van lager opgeleide arbeidsmigranten en andere vormen van uitbuiting. En Sandra van Engelen van het CDA constateerde dat een nota over het internationale beleid welswaar ‘bol staat’ van de cijfers, maar veel buitenlanders in wezen weinig onder vrijwilligers zijn te vinden. Hun kinderen gewoon brengen en afhalen – bijvoorbeeld bij sportverenigingen – maar dat de gemeente ook niet duidelijk zegt wat er van hen verwacht wordt als inwoners van Amstelveen. En Wim Visser van 50Plus klaagde er vooral over dat oassende woonruimte ontbreekt voor veel Amstelveners, al steekt de zelfbewoningsplicht daar wel een (beperkt) stokje voor. “Het is niet reëel verder bedrijven te acquireren terwijl er krapte op de woningmarkt voor Amstelveners bestaat”, zei Fleur Costa Baioa van BVNL. Maar Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zei bij monde van fractievoorzitter Pieter Monkelbaan zich in grotendeels in de nieuwe beleidsnota te kunnen vinden als maakte hij zich wel zorgen over de leefbaarheid. Buren kennen elkaar niet”, was zijn klacht.

Maatschappij

MRA zegt zich de komende jaren te richten op bedrijven die ‘bijdragen aan de maatschappelijke en economische doelen van de regio’. Onder meer met innovatie, digitalisering, verduurzaming, circulariteit en de energie- en voedseltransitie. ‘Ook richt de MRA zich op bedrijven die zich houden aan de richtlijnen van Corporate Social Responsibility (CSR) en Environmental Social Governance (ESG)’, staat er in een persbericht.

Wat volgens de autoriteiten vooral belangrijk is dat een groeiend deel van de bedrijven in de metropoolregio zowel bijdraagt aan de lokale werkgelegenheid, als aan de verduurzaming en innovatiekracht van de regio. Vorig jaar kwamen er 90 nieuwe internationale bedrijven bij, die gezamenlijk zorgen voor 2.798

nieuwe banen. Het gaat om veertien wereldwijde of Europese hoofdkantoren. Bij 15 buitenlandse bedrijven die al in de regio Amsterdam gevestigd waren, kwamen er door uitbreiding nog eens 1.015 nieuwe arbeidsplaatsen bij, meldt amsterdam inbusiness en de Netherlands Foreign Investment Agency. De meeste nieuwe bedrijven zijn actief in de ICT, technologie, financiële en fintech sector, transport en logistiek, creatieve industrie en life sciences and health.

 Crowdfunding

Voorbeelden zijn crowdfundingdienst Wefunder, een platform waarop startups en mkb-bedrijven rechtstreeks online geld kunnen inzamelen bij particuliere en professionele investeerders, Xerimis – gespecialiseerd in klinische verpakkingsdiensten -, Rivian, producent van elektrische voertuigen zoals SUV’s, busjes en pick-ups, InTwo, gespecialiseerd in cloudoplossingen en Milence, een joint venture van truckfabrikanten Volvo Group, Daimler Truck en Traton (onder meer MAN en Scania) dat een Europees laadnetwerk voor elektrische vrachtwagens ontwikkelt.

Voorzitter amsterdam inbusiness en wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken): “We willen de sterke internationale economische positie van de Metropoolregio Amsterdam behouden én meer ten goede te laten komen aan de bewoners van de regio. Daarom kiezen we voor het aantrekken van internationale bedrijven die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen van de regio, zoals de digitalisering van het dagelijks leven, de energietransitie en de circulaire economie.” Volgens hem wil men zoveel zoveel mogelijk bedrijven naar de MRA krijgen, maar vooral toko’s verleiden die bijdragen aan ‘de brede welvaart van de regio’. De geopolitieke instabiliteit, de toegenomen druk op het vestigingsklimaat en de energie- en voedseltransitie maken de noodzaak daarvan naar zijn mening alleen maar groter.

Economische positie

Amstelveens wethouder Adam Elzakalai (Economische Zaken en mede-initiatiefnemer van AIB) juicht het bouwen aan de MRA toe. “We bouwen al lange tijd goed samen aan ons investeringsklimaat en internationale economische positie”, zegt hij. “Deze samenwerking neemt alleen maar aan belang toe nu we met zijn allen voor maatschappelijke uitdagingen staan die niet ophouden bij de gemeentegrens. De verdere verscherping van focus op toegevoegde waarde bij het aantrekken van internationale bedrijven is iets waar we als gehele regio baat bij hebben.”

Werkgroep

De gemeente heeft een ambtelijk orgaan gevormd dat volgens haar een ‘organisatie-brede werkgroep’ is op het gebied van internationalisering. In de nota staat: “Dit draagt er toe bij dat waar nodig beleid en dienstverlening worden aangepast. Voorbeelden hiervan zijn digitale dienstverlening, Engelstalige informatievoorziening internationals, stimuleren interculturele competenties medewerkers, onderwijs, inbedding Amstelveen Connect@ in diversiteitsagenda, stimuleren maatschappelijke participatie internationals.”

Zij constateert dat het aantal internationale inwoners blijft groeien. Een groot deel van de internationals bestaat nog steeds uit kenniswerkers, maar de samenstelling van de groep verandert en de duur van hun verblijf wisselt. “Een groot deel blijft relatief kort, minder dan twee jaar. Daar staat tegenover dat ca. 50% langer dan vijf jaar blijft en dat er ook internationals zijn die zich permanent in Amstelveen vestigen.” De Indiase gemeenschap, die uit ruim vijfduizend inwoners bestaat, is het grootst, gevolgd door de Japanners (1700).

Brexit

Volgens MRA hebben diverse geopolitieke en financieel-economische factoren effect op de buitenlandse investeringen. Vorig zijn er daar minder van geweest, (nieuwe bedrijven, uitbreidingen of hoofdkantoren) dan werd verwacht. Een wereldwijde trend, zegt MRA. Het totaal aantal verwachte arbeidsplaatsen door nieuw gevestigde buitenlandse bedrijven bleef volgens de organisatie ongekend hoog. De in 2022 nieuw gevestigde bedrijven creëerden gemiddeld 30 arbeidsplaatsen. In eerdere jaren bleek dit volgens MRA lager. “De vraag van buitenlandse bedrijven naar talent blijft dus significant. Veel bedrijven zien de Metropoolregio als een goede plek om talent aan te trekken en vast te houden”, zegt de MRA. Uit onderzoek van CBS blijkt dat voor elke baan van een nieuw internationaal bedrijf in Nederland er minimaal één extra baan ontstaat in de ondersteunende en toeleverende industrie.

De Brexit vorig jaar een rol bij 27% van de uitbreidingen en 14% van de nieuwe bedrijven. Hiermee zijn er sinds het Brexit-referendum in 2016 nu in totaal 186 bedrijven naar de Amsterdamse metropoolregio gekomen of hier uitgebreid. Dat resulteerde in 6.522 arbeidsplaatsen.

In gemeente Amstelveen kwamen er vorig jaar vijf nieuwe internationale bedrijven bij, die 79 nieuwe banen opleverden. Firma’s in financial en business services, een ICT bedrijf en een in de sector sportartikelen.

16 REACTIES

 1. Een groot deel van de expats blijft relatief kort, minder dan twee jaar. Die willen en kunnen graag tijdelijk compleet gemeubileerde huizen en appartenenten huren zonder daarop lang te moeten wachten. De overheid gaat die tijdelijke huurcontracten echter verbieden. Beetje dom, lojkt mij.
  Particuliere eigenaars gaan nu dus hun huurwoning verkopen. Dat zijn meestal geen sociale huurwoningen.
  Er worden vreselijke verhalen verteld over woekerhuurprijzen. Daarbij vergeet men dat bij deze vorm van verhuur hoge kosten worden gemaakt voor tijdelijke leegstand, provisie voor het verhuurkantoor, vervanging en reparatie van inventaris (incl dure apparaten die slijten en kapot gaan), opknappen van het huis, schoonmaak).
  Bij de overheid en media bestaat hieromtrent veel onwetendheid.
  Het resultaat van het nieuwe huurbeleid is dat expats moeilijker een tijdelijke woning zullen vinden terwijl er geen woningen beschikbaar komen voor de huurders op de wachtlijsten.

  • Laat ik nu toevallig een heel stel expats kennen die hier al veel langer zitten. Maar ja , ik zou zeggen voor die groep die dan maar zo kort blijft . Laat die maar in een long-stay hostel zitten. Wat de hr van Waning hier vertelt is pure waanzin. Natuurlijk vormt de expat-markt een zeer aantrekkelijk iets, anders zouden er niet zo veel mensen en bedrijven toe over gaan. Ik ben zelf het slachtoffer er van geweest toen met mij en 200 andere bewoners we uit een flat werden gepest ten gunste van expats. Dit alles met volle medewerking van de toenmalige lokale overheid.
   Daarnaast expats drijven de prijzen nog meer op dan normaal. Als ik zie dat voor een klein rijtjeshuis van 35 jaar oud in Middenhoven door expats al €525.000,— neergeteld wordt vraag ik me af ,waar men mee bezig is.
   Maw er moet ook in de soc sector gebouwd worden, want er zijn genoeg mensen die ook werken en ook recht hebben om hier hier te wonen, zeker als ze hier nog geboren en getogen zijn.

 2. Zoals gewoonlijk luister je alleen naar jezelf, Frank. Zodoende praat je langs mij heen en reageer je niet op het punt dat ik hier maak. Tijdelijke huurcontracten vervullen een functie die onderschat wordt omdat men zich er niet in verdiept heeft.

  • Tijdelijke huurcontracten verpesten toch al een totaal overspannen markt, zeker voor de Amstelveners zelf. Wat heb ik met een Indiër of Chinees te maken die hier alleen is om veel geld te verdienen en die wij een paar maandjes nodig hebben. Deze mensen voegen enkel maar zeer tijdelijk iets toe aan onze economie, maar aan onze maatschappij op alle andere gebieden nagenoeg niets. Integendeel zelfs ze zorgen er zelfs voor dat onze maatschappij nog meer dan normaal als los zand aan elkaar hangt.

 3. Het probleem dat jij aankaart (te veel kennismigranten), los je niet op door hen geen geschikte tijdelijke woonruimte te bieden.

  Je noemde mijn reactie ‘pure waanzin’ terwijl ik alleen wees op een onderbelichte kant van de werkelijkheid.

  In ons gebouw wordt zeker de helft van de appartementen bewoond door expats met een tijdelijk huurcontract. Als dat niet meer mag, worden die woningen verkocht voor gemiddeld zes ton. Daar wordt niemand beter van, zelfs de verkopende eigenaars niet, want die moeten hun geld op een andere manier beleggen. En zeker de expats niet en ook niet de bedrijven die die mensen in dienst nemen.

  Ik weet van drie mensen elders in Amstelveen die hun tijdelijk verhuurde woningen nu moeten gaan verkopen ivm de ondoordachte nieuwe Huurwet.

  En nogmaals: Tijdelijke verhuur is niet zo’n vetpot als velen denken. Je kunt beter een aanvullend pensioen hebben, maar niet iedereen heeft die.

  • Weet u wat ik een schande vind, dat mensen met een gewone baan 17 jaar moeten wachten en dat alleenstaanden met anderhalf keer modaal alleen een soort studentenhok kunnen huren en dan zeg ik tegen die mensen bij u in de flat wier bezit nu ipv 6 ton nu 5 ton waard is. Erg jammer dan, hoor. Risico van eigen ondernemerschap, hé en niet alles op 1 kaart zetten.

 4. Het gaat over woningen die nu nog op tijdelijke basis verhuurd kunnen worden aan expats die hier op tijdelijke basis werken bij ondernemingen die daartoe aangemoedigd en gefaciliteerd worden. Ook fiscaal.

  Als tijdelijke huurcontracten niet meer toestaan worden, zullen er voor die expats geen woningen meer beschikbaar zijn. De tientallen verhuurbureaus in deze regio kunnen dan wel opdoeken. Voor mensen die op de wachtlijst staan voor een huurwoning, komen er daarvan niet meer beschikbaar.

  Dus wat is de zin van dit alles? Is er wel goed nagedacht over de consequenties van het hanteren van deze botte bijl?

  Frank. jij hebt het over waardedaling van huizen. Dat is een ander onderwerp.

 5. Frank, ik heb ook mijn bedenkingen over de toename van tijdelijke bewoners door hun tijdelijke tewerkstelling in buitenlandse bedrijven. Hun betrokkenheid bij hun directe omgeving en bij onze maatschappij en democratie is gering. Zij leren ook niet onze taal.

  Beperken van hun mogelijkheid om ergens tijdelijk te wonen, is echter niet de manier om hun aantallen te beperken, lijkt me.

  • Als vrijwillige taalcoach bij het Taalhuis en via via heb ik ook vaak met expats te maken, maar in 90% van de gevallen zijn dat vrouwen. De mannen vertikken het om maar het meest simpele Nederlands te leren.
   In mijn buurt ( Waardhuizen en Middenhoven) zie ik dat vele expats de huizen kopen en na vertrek gewoon verhuren of ze gebruiken het als uitvalsbasis voor werk elders in Europa, terwijl Amstelveners niet aan de bak komen. Dat ligt natuurlijk beslist niet volledig aan expats, maar ook aan Nederlanders die die huizen nu voor idioot hoge prijzen verhuren. Ook wordt er voor de gewone man niets meer gebouwd. De laatste 8 jaar totaal niets in de soc sector.
   Ik zou zeggen ; Bouw lekker wat long-stay hostels in Kronenburg voor expats die maar heel kort in Nederland zitten, maar geen rijtjeshuizen neerzetten in de Scheg voor €675.000 KK en exclusief keuken en geen enkele soc woningbouw daar.
   U zou eens rondom de Arena en Ikea in Zuidoost moeten kijken, hoeveel kantoorpanden daar leeg of halfleeg staan en dan eens in bus 300 naar station Bijlmer kijken hoeveel Indiërs daarin zitten met spitsuur.
   Daarnaast probeer het aantal buitenlandse studenten ook te beperken.

 6. Zolang de overheid tijdelijke arbeidscontracten van buitenlandse werknemers aanmoedigt en fiscaal aantrekkelijk maakt, moeten die mensen natuurlijk tijdelijke huurcontracten kunnen afsluiten.
  Dat zijn overeenkomsten tussen twee partijen die het met elkaar eens zijn over de voorwaarden.
  Daar moet de overheid zich niet mee bemoeien.

  • Ik heb niets tegen expats zo lang ze echt economisch noodzakelijk zijn. Wel heb ik bezwaar tegen het feit dat ze zulke grote belastingvoordelen krijgen. Het wordt wat anders als expats de gewone huizen- en huurmarkt verstoren en dat gebeurt! In dit mechanisme dient de overheid wel degelijk een rol te spelen en beslist niet alleen aan het bedrijfsleven over te laten, want dan maak je dingen kapot.
   Het is zelfs nu al zo dat menige expat verstek laat gaan dat omdat zij zelfs de misdadige huren kunnen betalen die sommige huisjesmelkers durven te vragen.

 7. Verander het labeltje ‘vluchteling’ in ‘expat’ en er gaat een wereld voor je open.
  Dat is het RATTERIGE van Amstelveen.

 8. Doordat veel expats in hun tijdelijke dienstverbanden hoge salarissen ontvangen waarop minder belasting wordt geheven, kunnen zij meer betalen voor volledig ingerichte huurwoningen. Dit heeft geleid tot een groot aanbod van huurwoningen waarbij verhuurbedrijven bemiddelen tussen verhuurders en huurders. So far, so good, maar..

  Als er woekerprijzen worden betaald voor tijdelijke huurwoningen, een te gering aanbod daarvan en een niet-transparante markt. Het eerste is een structureel probleem dat – samen met een te gering aanbod van geschikte binnenlandse werknemers, fiscale aanmoediging van buitenlandse werknemers en een te laag bouwvolume – door de overheid is veroorzaakt.

  Door nieuwe wettelijke regels die tijdelijke verhuur onmogelijk maken, worden nu veel woningen verkocht. Daarmee zijn noch de tijdelijke buitenlandse huurders noch de – al of niet tijdelijke – binnenlandse huurders geholpen.

  De neoliberale overheid draait aan de verkeerde knopen.

  Dit gaat goed zolang er geen misstande Het is dus de overheid die de markt van huurwoningen beïnvloedt.

  • U weet net zo goed dat die “ tijdelijke” dienstverbanden ook een verdienmodel zijn van werknemers van veel buitenlandse bedrijven. Vele expats blijven gewoon in dienst van hun bedrijf, maar worden elke paar jaar overgeplaatst, zodat men overal belastingvoordelen heeft. In ieder geval ik ben er zo diverse als taalcoach tegengekomen bij het Taalhuis.
   U heeft wel gelijk dat de overheid mede schuldig is aan het tekort aan woningen. Ik hoef enkel het wegsaneren van de verzorgingshuizen te noemen, waardoor vele ouderen eigenlijk te groot wonen en er geen plaats is voor starters. Daarnaast de weigering van de staat om iets aan de soc sector te doen, die verhoudingsgewijs in aantal alleen maar daalt. Ook is de kloof tussen soc en vrije sector te groot geworden. Ik behoor eigenlijk in de vrije sector, maar kan echt niet het dubbele betalen. Zo zitten heel veel mensen en kopen kan ik ook niet.

 9. Sommige van mijn zinnen klopten niet. Ik had mijn tekst niet goed nagelezen en gecorrigeerd. Ik lijk Johan Bos wel. Helaas kan je als reageerder hier niet zelf je eigen teksten verbeteren.

  Als er woekerprijzen worden betaald voor tijdelijke huurwoningen, duidt dat op een te gering aanbod daarvan en op een niet-transparante markt. De overheid hakt nu met een botte bijl op de particuliere verhuur van woningen, met averechts effect en ten koste van legale pensioenvoorzieningen van veel particulieren.

  Er zijn niet genoeg huur- en koopwoningen omdat de overheid de bouw daarvan te weinig heeft gestimuleerd en gefaciliteerd. Er zijn veel buitenlandse werknemers omdat er kennelijk te weinig geschikte binnenlandse werknemers beschikbaar zijn, zowel voor zwaar en vuil werk dat onderbetaald wordt als voor goed betaald werk dat bepaalde vaardigheden vereisen.

  De overheid heeft het ondernemingen ook te gemakkelijk gemaakt om buitenlandse werknemers aan te trekken, Als die lui, te duur, ziek, oud, of lastig werden, konden zij op kosten van de gemeenschap gaan leven. Terugkeer naar het thuisland werd door dit ‘verdienmodel’ ontmoedigd.

  Veel meer woningen betekent ook veel meer auto’s terwijl de verbrede snelwegen dichtslibben. Het betekent ook meer luchtvaart, terwijl de huidige al te massaal is voor omwonenden, energievoorraden en klimaat.

  En de natuur en biodiversiteit. Ach, hou maar op. We hebben, kortom, een aantal problemen die voorlopig alleen maar steeds groter worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.