Terwijl de gemeente nog met een klankbordgroep en wijkplatform in gesprek is wat er moet gebeuren heeft de horeca in het Oude Dorp een brandbrief naar de gemeente gestuurd en nam de gemeenteraad een door de collegepartijen VVD en D66 (met steun van CDA en ChristenUnie) ingediende motie aan. Daarin stond dat de Dorpsstraat na 17.00 uur tussen Stationsstraat en Dorpsplein voor verkeer moet worden gesloten, waarmee verkeerswethouder Rob Ellermeijer het eens was.

In het bezwaar van de Klankbordgroep is ook te lezen dat dat de horeca tot de BIZ (Bedrijven Investeringszone) in het Oude Dorp hoort en kennelijk op eigen houtje maar richting de gemeenteraad bezwaar maakte. Ongepast, vinden de bewoners. En een beetje in strijd met Ellermeijers bewering dat hij er voor iedereen in het Oude Dorp is en niet alleen voor de belangen van de horecaondernemers staat. Maar nu is met niemand van de bewoners en de andere ondernemers overleg gepleegd, klaagt de klankbordgroep. Er zou nu een proef komen met de afsluiting, heeft zij verder begrepen. Hel het Oude Dorp wordt een groot terras, vrezen de verontruste bewoners.

Volgens Ellermeijer staat de verkeersveiligheid voorop en wilde men via de motie die ook dienen. Maar de raad gaf daarbij alleen de opdracht aan B&W een onderzoek naar de voorgestelde aanpak te doe, aldus een brief van B&W aan de Klankbordgroep. Er loopt een verkeersonderzoek en er is tegelijk overleg met de buurt, zeggen B&W.

5 REACTIES

 1. Goed dat de bewoners van het Oude Dorp alert zijn, want de motie over dit onderwerp luidt toch net iets anders..

  De Raad, constaterende dat:
  • Het steeds drukker wordt op de weg in Amstelveen;
  • Het verkeer de snelste route zoekt, waarbij ook het Oude Dorp regelmatig fungeert als doorgaande (sluip)route;
  • Het Oude Dorp het vele verkeer niet kan verwerken, wat een zware wissel trekt op de verkeersveiligheid;
  • De fractie van de VVD hierover schriftelijke vragen heeft gesteld aan het College;
  • De horeca ondernemers in het Oude Dorp op 10 september 2019 een brandbrief hebben gestuurd aan het College inzake de verkeersveiligheid in het Oude Dorp;
  • Uit de recent verschenen beantwoording van de schriftelijke vragen blijkt dat het College maatregelen in voorbereiding heeft.

  overwegende dat:

  ■ Een eenvoudig en snel te realiseren maatregel direct een positief effect kan hebben om de verkeersdruk terug te dringen en de leefbaarheid in het Oude Dorp te verbeteren.

  Roept het college op:

  • Versneld de Dorpsstraat tussen de kruising met de Stationsstraat en het Dorpsplein, elke dag na 17:00 uur af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer;
  • Nog dit kwartaal een onderzoek te starten waaruit moet blijken of dit ook ingevoerd kan worden in de Stationsstraat;
  • Daarbij de bereikbaarheid van de bestaande parkeerterreinen in acht te nemen, alsook de bereikbaarheid voor hulpdiensten.

  Verzoekt het college:
  • De door te voeren maatregel(en) als uitgangspunt mee te nemen in de totstandkoming van de brede visie voor het Oude Dorp
  • Maximaal een jaar na doorvoering van de maatregel(en) een evaluatie te starten en de raad over de uitkomsten te informeren.

  en gaat over tot de orde van de dag.

  De motie is aangenomen met de fracties van BBA en SP tegen.

 2. ‘Oude Dorp is niet alléén horeca’ leert ons de kop. Dat klopt het is tevens het troetelkindje van politiek Amstelveen.
  Politiek Amstelveen doet er van alles aan om het verblijf er tijdens werkuren (en werk pauzes) zo aangenaam mogelijk te maken. Horeca, wandelen langs De Poel en over niet al te lange tijd verpozen in een park bovenop een overdekt deel van de A9 iets wat overigens de inwoners van het Stadshart niet is gegund. Daaraan moet nu blijkbaar ook een autovrij wandelgebied worden toegevoegd.
  Ik heb het reeds meerdere malen moeten constateren: politiek Amstelveen zorgt goed voor zichzelf.
  Nu de rest van Amstelveen nog.

 3. Omdat er geen ringweg om Amstelveen is en doordat overal in de stad belemmeringen voor een snelle doorstroming worden weggenomen, rijdt er – logisch – steeds meer doorgaand autoverkeer op de 2-baans binnenwegen, met alle luchtvervuiling, lawaai, ongelukken en vertragingen van dien, dus ook in het Oude Dorp, het recreatiegebied van het gemeentehuis.

  Verbreding van de verkeersgoot A9 zal helaas geen verbetering brengen in deze situatie, omdat de 4-baans Buitenveldertse Laan nog steeds niet daarop aangesloten zal worden. Nog steeds geen (gedeeltelijke) ringweg dus.

  Het blijft dus modderen met lapmiddelen en incidentele ‘oplossingen’, zoals afsluiten van het Oude Dorp voor doorgaand autoverkeer.

  De horeca heeft altijd en overal een streepje voor op bewoners. Bestuurders, raadsleden en ambtenaren vinden het nu eenmaal leuker om met een gezellige café- of restauranteigenaar om de tafel te zitten (‘nog een wijntje?’) dan met bewoners met hun eeuwige gezeur over overlast, nachtrust en woongenot.

  Je kunt aan een stadscentrum altijd zien of het gemeentehuis daar staat of niet. Gemeentehuizen zorgen namelijk altijd goed voor hun directe omgeving.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.