Zoals viel te verwachten heeft het voorstel van media-wethouder Rob Ellermeijer aan de gemeenteraad te kappen met RTV Amstelveen tot verbijstering van die lokale omroep geleid. Er is nu een reactie naar de fracties in de raad gestuurd. De wethouder stelt voor negatief aan het Commissariaat van de Media te adviseren over de licentie en volgend jaar geen subsidie meer te geven. Hij zegt te wachten op nieuwe initiatiefnemers, met wie NH Media volgens hem ook wil samenwerken.

Roel Smit

Dat laatste zou nieuw beleid van NH Media zijn. Er is een getekende samenwerkingsovereenkomst van die Noord-Hollandse zender (onderdeel van RTV Noord-Holland) met RTVA om samen te komen tot de zender AmstelNieuws. Waarnemend voorzitter van RTVA Roel Smit stuurde een bedrijfsplan daarover en wil volgend jaar een gemeentelijke bijdrage van € 235.000, nadat er dit jaar al € 145.000 is begroot, een bedrag dat Ellermeijer wil afbouwen.

Niet voldaan

Hij vindt dat met het bedrijfsplan niet is voldaan aan de zeven voorwaarden van de gemeente. De door haar aangestelde projectbegeleider Henk Bas constateerde dat aan vier van de zeven criteria wel of goeddeels was voldaan. Aan de overige drie – op het gebied van inhoud, organisatie / bedrijfsvoering en huisvesting – niet dus. De gemeente wil dat de lokale omroep liefst naar het Stadshart laten verhuizen, maar RTVA voert aan met die gedachte vrij plotseling te zijn geconfronteerd, oriënterende gesprekken te hebben gevoerd maar zonder budgettaire hulp van de gemeente geen contract met vastgoedbezitters te kunnen sluiten.

Kern

Naar de mening van Bas wijkt het bedrijfsplan, volgens Smit gebaseerd op alle criteria van

Rob Ellermeijer

de gemeente, qua inhoud nauwelijks af van een eerder gestuurde redactievisie voor AmstelNieuws. Smit in zijn reactie: “De kern van AmstelNieuws is de nieuwsredactie, die (vooral unieke) content (video, audio, fotografie beeld en tekst) zal produceren voor een internetkanaal, dat wordt ondersteund door moderne sociale media. Dat is de hedendaagse manier van het vertellen van nieuwsverhalen met een beperkt budget. Radio en televisie (ook onder de naam AmstelNieuws) zullen gebruik maken van de content die door de nieuwsredactie wordt geproduceerd. Op die manier bedienen we ook meer traditioneel ingestelde doelgroepen, zonder dat heel veel mankracht en middelen worden besteed aan kostbare TV-producties.”
En over de bedrijfsvoering: “B&W zeggen dat aan dit criterium niet is voldaan, de procesbegeleider zegt dat er wel invulling aan is gegeven, maar dat de onderbouwing uitvoeriger had gekund. Dat is iets anders.”

Geld

Het steekt Ellermeijer kennelijk het meest dat RTVA vooral geld van de gemeente wil en zelf nauwelijks iets aan andere inkomsten denkt te kunnen ontvangen. “Eigenlijk blijven zij financieel op de handen zitten. Wij zijn best bereid te investeren, maar verwachten ook een actieve houding van de omroep. Het blijft steeds hetzelfde verhaal: Eerst geld en dan de inhoud, terwijl het andersom moet zijn. De gemeente is bereid met € 145.000 RTVA van voldoende middelen te voorzien. NH Media wilde daar ook voldoende aan toevoegen om een nieuwe frisse omroep neer te zetten. Dat is er niet uitgekomen en wij hebben er geen vertrouwen meer in dat dit gaat gebeuren. Vandaar ruimte voor een nieuw initiatief in Amstelveen.”

NH Media

Hij verwacht dat er betere initiatieven komen en zegt op dit moment nog geen partij achter de hand te hebben. Maar de tijd tot 1 januari is kort, geeft hij toe. Want van een andere initiatiefnemer moet ook met een bedrijfsplan komen, waarna een licentie en positieve advisering daartoe door de gemeenteraad bij het Commissariaat van de Media kan worden aangevraagd. “NH Media wil dit nieuwe initiatief graag ondersteunen”, zegt Ellermeijer.`

Vinger in de pap

Intussen meldt RTVA te zijn overdonderd door zijn voorstel aan de gemeenteraad. In het proces van de op til zijnde nieuwe start, wilde de gemeente blijkbaar een vinger in de pap houden. “Het zou niet goed zijn als we jullie een lijstje geven en over een aantal weken terugkomen om vast te stellen: dit is niet het resultaat dat we willen”, zei de wethouder daarover volgens Smit, die ook citeert: “Dus we gaan dat ook regelmatig met elkaar kortsluiten. Dat we elkaar een aantal keren gaan zien en weten wat we van elkaar verwachten. En Henk Bas kijkt over de schouder mee.”

Nek omgedraaid

Volgens Smit heeft het houden van een vinger aan de pols alleen bestaan uit het bijwonen van een overleg van RTVA met de openbare bibliotheek door een ambtenaar, het doorgeven van een telefoonnummer van een contactpersoon van een semipublieke instelling op het Stadshart en een enkel overleg met de wethouder zelf op 6 mei. Smit: “Tijdens dat laatstgenoemde overleg in een zeer vriendschappelijke sfeer is gesproken over de nog openstaande punten, te weten techniek en huisvesting. Op geen enkel moment is door de wethouder de indruk gewekt dat het bedrijfsplan, waarvan de onderdelen toen allemaal op tafel lagen, niet zou kunnen voldoen aan de verwachtingen en dat dit aanleiding zou worden om RTVA en daarmee de plannen voor AmstelNieuws de nek om te draaien.”

Vrijmoedig

Smit denkt dat de gemeente in het voorstel van B&W argumenten heeft verzameld voor een al eerder binnenskamers genomen besluit. En dat Ellermeijer de conclusies van Bas nogal “vrijmoedig” heeft geïnterpreteerd. Intussen gaan er geruchten dat Ellermeijer al zicht op een initiatiefnemer – zoals uitgever Discovery Media van het magazine Amstelveenz – heeft, wat de wethouder absoluut ontkent. Discovery Media is in handen van VVD-voorzitter Claudio Marcinelli en twee andere aandeelhouders.

Zonder omroep

Ellermeijer lijkt er intussen wel zeker van te zijn dat een nieuwe partij met een goed plan zich zal aandienen om in het gat te springen dat door de aftocht van RTVA ontstaat. Of dat allemaal lukt in een half jaar is de vraag. “Anders blijft Amstelveen maar enige tijd zonder lokale omroep”, zegt hij. “Al had ik het allemaal graag anders gewild.” NH Media staat volgens hem klaar om samen te werken met de nieuwe initiatiefnemer. Tot die samenwerking had de gemeenteraad trouwens besloten.

Een verschil tussen RTVA en tegenstanders is dat die laatste weinig vertrouwen hebben in de beloofde vernieuwing met een omroep die nog niet bestaat. Terwijl Smit wil dat AmstelNieuws de kans krijgt zich eerst te bewijzen en tegenstanders zich teveel laten leiden door de historie.

4 REACTIES

 1. Een juridische strijd is hier te voorzien.

  Het is het Commissariaat voor de Media die beslist over de uitzendlicentie, niet wethouder Ellermeijer of gemeenteraad. De gemeente is voor een licentiehouder verplicht vervolgens 57.000 euro aan financiering te geven.

  De gemeente heeft door het eindeloos treuzelen de adviesaanvraag van het Commissariaat voor de Media getraineerd. Gevolg? RTVA zit sinds augustus zonder uitzendlicentie en had deze netjes tijdig aangevraagd. Commissariaat voor de Media kan niet beslissen zonder het sumiere advies van de gemeenteraad die alleen over het volgende gaat:

  a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn;
  b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een provincie, een gemeente of een deel van de provincie waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen; en
  c. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

  Het antwoord op deze punten is allemaal positief bij RTVA. De gemeente kan beslissen geen verder geld meer te geven dan wettelijk moet.

  Burgemeester en Wethouders misbruiken hun positie door de gemeenteraad voor te stellen op de wettelijke punten negatief te adviseren.

  Kortom daar kan bij het CvdM een hele discussie over ontstaan; waarna juridisch gezien het CvdM alsnog een uitzendlicentie aan RTVA kan geven.

  Doet het CvdM dat niet, dan volgen daar allerlei juridische toestanden waarin de gemeente wordt meegetrokken en het de vraag wordt of een nieuwe uitzendlicentie snel is afgegeven als je al die doorlooptermijnen ziet ben je zo minstens een jaar verder. Voor het CvdM heeft besloten over RTVA ben je ook zo 6 maanden verder.

  Kan me niet voorstellen dat RTVA zich zomaar laat opheffen.

  Kortom een ingewikkeld moerras waar je niet zomaar uitkomt.

  Mijn vermoeden is dat AmstelveenZ mogelijk die licentie wil!? Is ook VVD-gelieerd.
  En dat allemaal vanuit de gedachte van een publieke omroep dat afstand zou moeten behouden van de politiek! Dan is het raar dat een wethouder zegt U moet het zo en zo doen anders ga ik simpelweg uw licentie-adviesaanvraag aan de gemeenteraad (die daar dus niets mee te maken heeft) negatief voorleggen. Dat is pas verwevenheid tussen politiek en omroep!

 2. Voordat wethouder Ellermeijer de licentie-adviesaanvraag negatief aan de gemeenteraad voorlegde, had hij het advies van de ‘onafhankelijke’ proces-begeleider Henk Bas eerst gemanipuleerd, blijkt nu.

 3. Nou als Amstelveenz de licentie krijgt krijgen we WNL aan de Amstel! Vertegenwoordigt misschien wel het grootste gedeelte van de Amstelveners, maar ik geloof niet dat de meeste Amstelveners enkel behoefte hebben aan lofzangen op het bestaande college. Ook vele VVD’ers hier vinden dat het beleid hier te veel wordt bepaald door een bepaalde kliek binnen deze partij.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.