Eigenlijk is het vreemd dat een aan de naam van haar partij (D66) te oordelen  toch democratie voorstaande wethouder Duurzaamheid, Floor Gordon, klakkeloos achter een volstrekt ondemocratisch tot stand gekomen landelijk klimaatakkoord aanholt. Dat is namelijk aan honderd tafels van klimaatfreaks tot stand gekomen onder leiding bevooroordeelde pauzen. Maar geenszins via democratische kanalen. 

Dat het in kraam van D66 wel van pas komt, verandert daar weinig aan. Opnieuw wordt waarheid wat ooit een PvdA-wethouder tegen mij zei toen nog het ‘afspiegelingscollege’ van B&W bestond, tegenover het programcollege. “Wij zijn alleen voor een programcollege in gemeenten waar wij de meerderheid hebben, anders willen wij graag in aan afspiegelingscollege zitten.” Die eerlijkheid van een PvdA-bestuurder is mij altijd bijgebleven. Als een ondemocratisch beleid past in het verkiezingsprogramma van D66 zijn ook de Democraten geneigd er voor te kiezen. Op zich valt het mij moeilijk dat te zeggen want ik vind Floor Gordon eigenlijk een bestuurder naar mijn hart en duurzaamheid is maar een deel van haar portefeuille

Parijs

Maar plaatselijk volgt men zonder enige tegenspraak wat nationaal volledig ondemocratisch is bepaald. Wij moeten hier ‘Parijs’ halen, zeggen de bestuurders. Waarom? En met de energietransitie denkt men in Amstelveen, tien vooruitlopend op wat landelijk dictatoriaal is bepaald, al in 2040 klaar te zijn. Gebruik van aardgas, waarvan ik mij herinner dat het als dé nieuwe oplossing werd gezien, is nu verworden tot een boze droom. Gas moet nu worden vervangen door een elektriciteitssprookje, dat in strijd is met de werkelijkheid. Batterijen in auto’s bijvoorbeeld, waarin die in verhouding tot hun afmetingen maar weinig energie kunnen opslaan. Om van treinen en vliegtuigen maar niet te spreken. In zijn boek ‘De Groene Illusie’ meldt de aan tal van duurzaamheidsprojecten verbonden ir. Maarten van Andel: “In ons land, en ook wereldwijd, is elektriciteit ongeveer twintig procent van de totale energiebehoefte.” En: “Politici en ondernemers zij behoorlijk aan de haal gegaan met het energievraagstuk. Slimme opportunisten zeggen en doen wat hun uitkomt en de meeste burgers zijn onwetend over hoe het precies zit.”

Amstelveen volgt zonder morren die opportunisten. Omdat volgen nu eenmaal gemakkelijker is dan zelf nadenken.

5 REACTIES

 1. Johan vergeet 1 ding . Opportunisten vind je overal en is soms nog positief ook. Het is naar mijn idee niet alleen fossiele brandstoffen of alternatieve vormen. Het is juist de combinatie, waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen enigszins wordt teruggedrongen.

 2. Het is al sinds 1971 bekend dat het klimaat op gevaarlijke wijze wordt opgewarmd als gevolg van eigenzuchtig, kortzichtig en onverstandig menselijk handelen (zoals het ongeremd laten toenemen van de luchtvaart).

  Het Klimaat Verdrag van Parijs werd door onze democratisch gekozen regering ondertekend.

  “Het Klimaatakkoord is een belangrijk deel van de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag van Parijs. Daarin hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius.” (klimaatakkoord.nl)

  Teneinde tot een zo deskundig en democratisch mogelijke besluitvorming te komen, heeft de regering een overleg van veel belanghebbenden en deskundigen gestart. Dit heeft geleid tot een klimaatakkoord waarmee onze volksvertegenwoordiging heeft ingestemd.

  Ik begrijp niet wat er zo ondemocratisch is aan deze open, eerlijke en evenwichtige gang van zaken.

 3. Een democratisch genomen besluit is niet per definitie een goed besluit. Het is alleen geen ondemocratisch besluit, zoals JB beweert van het klimaatbeleid van onze regering en ons gemeentebestuur. Het Klimaatakkoord is zowel democratisch als grotendeels juist, al gaat het nog niet ver genoeg.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.