Om heel de stad aardgasvrij te maken kan de restwarmte van de Amstelveense installatie voor rioolwaterzuivering worden gebruikt. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente samen met Eneco en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht liet verrichten. Op die manier willen zij een bijdrage leveren aan een duurzame levering van niet-fossiele energie.

“Het zijn spannende tijden”, zei wethouder Floor Gordon maandag. Zij tekende samen met dagelijks bestuurder Sander Mager van het Waterschap en directeur business development Manja Thiry van Eneco een overeenkomst voor de verdere uitwerking van het haalbaarheidsonderzoek. De warmte die opgewekt wordt door de rioolwaterzuivering kan worden gebruikt voor Amstelveen-noord. Het is een duurzame warmtebron, weet Gordon. “Bij de zuivering van rioolwater komt lage temperatuur restwarmte vrij die gebruikt kan worden om bijvoorbeeld huizen te verwarmen. Goed nieuws dat we gezamenlijk met Eneco en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stappen zetten op weg naar een duurzaam Amstelveen.”

Duizenden huishoudens

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat door de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) duizenden huishoudens voor het grootste deel van duurzame warmte kunnen worden voorzien. De lage temperatuur restwarmte uit de zuivering moet dan via een grote centrale warmtepomp bruikbare temperatuur voor woningen leveren. Daarvoor zijn overigens dan nog wel elektriciteit voor de warmtepomp en een nieuw (sub)warmtenet nodig.

Uilenstede

De wijken Bankras/Kostverloren en Uilenstede / Kronenburg lijken volgens het onderzoek het meest geschikt om te starten met een warmtenet met warmtepompconcept. Naast de nieuwbouwprojecten in die wijken kunnen ook bestaande complexen en particuliere woningen (gefaseerd) worden aangesloten op dit warmtenet.

Transitievisie Warmte

Volgend jaar wil de gemeente een Transitievisie Warmte vaststellen, waarin wordt aangeven welke wijken wanneer van het aardgas af gaan en welke alternatieven er voor elke wijk zijn. De RWZI Amstelveen komt dan in aanmerking voor de warmtevraag van Amstelveen Noord. Het is de bedoeling dat resultaten van de haalbaarheidsstudie onderdeel van de io te stellen visie zijn.

Vervolgfase warmtenet

In de haalbaarheidsstudie zijn de technische- en financiële haalbaarheid uitgewerkt, vooral bezien vanuit de aanbodzijde (warmtebron en warmtenet), waarbij ook is gekeken naar (toekomstige) warmtevraag van omliggende wijken. In de vervolgfase wordt, na een besluit over het ontwikkeltraject en de rollen die de partijen daarbij overeenkomen, de vraagkant nader onderzocht. Ook het goed in kaart brengen van de geschiktheid van de woningvoorraad en het betrekken van gebouweigenaren (woningbouwcorporaties, VVE’s), alsmede ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten zijn dan belangrijk. Vervolgens kan het ontwerp, zoals de installaties, tracé, aan te sluiten gebouwen worden uitgewerkt.
Eneco houdt zich bezig met innovatieprojecten die verband houden met energie en energiebesparing, zegt Thiry. “We zien de RWZI Amstelveen als een kansrijke duurzame warmtebron.”

Aquathermie

Volgens Sander Mager, die in het verleden als fractieleider van GroenLinks deel uitmaakte van de Amstelveense gemeenteraad, onderzoeken waterschappen in Nederland welke rol zij kunnen spelen bij de energietransitie. “Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is aan het verkennen wat de rol van aquathermie hierin kan zijn. Aquathermie is de verzamelnaam voor de winning, opslag en distributie van warmte uit oppervlaktewater, drinkwater en afvalwater, zoals de restwarmte van de RWZI Amstelveen.”

 

Op de foto vlnr: Mager, Thiry en Gordon

 

11 COMMENTS

 1. Net als Johan Bos vindt ook PG van Faassen dat alleen energieverspillende, luchtvervuilende en klimaatopwarmende bedrijven geld mogen verdienen. Beiden schimpen op streven naar duurzaamheid. Behalve aan zwarte Zwarte Pieten valt hieruit de achterlijkheid van ons dorp af te lezen.
  wg RvW.

  • Ah, u weet weer en wat ik vind. Uw feit natuurlijk. In mijn ogen lachwekkend. Heb ik het ooit over geld verdienen gehad? OK,klimaat is nu een nieuwe sector. Prima hoor. De wereld wil nu eenmaal belazerd worden en dat genoegen moet men haar niet ontnemen.

  • Hoe u denkt over klimaat en duurzaamheid en over de bedrijven en organisaties die daaraan geld verdienen, blijkt uit de smalende manier waarop u daarover schrijft. Ontkent u dit? Wilt u voorbeelden?

  • In uw column ‘Klimaathysterie’ schamperde u over de klimaatakkoorden van Parijs (‘Wat dat ook kost, naar nationaal evangelie van Nederland, wat vrijwel in geen enkel ander land klinkt’) en op ‘het verdienmodel van een compleet nieuwe sector met allemaal ondernemers voor wie duurzaamheid nu eenmaal kassa betekent’.

   Kennelijk mogen alleen energieverspillende, luchtvervuilende en klimaatopwarmende sectoren als de auto- en luchtvaartindustrie met bedrijven als KLM en Schiphol geld verdienen.

  • P.G. van Faassen? Waarom haal je mij erbij App? Gaat het wel goed met je? De laatste tijd zeg je zulke rare dingen, valt in herhalingen en praat met jezelf. Tijd voor je en voor iedereen in Amstelveen om toch eens hulp te gaan zoeken.

  • @PG/Pim/etc, net als Frank/KeesdG schrijf jij hier onder verschillende schuilnamen. Anoniem schimpen en schelden zou verboden moeten zijn omdat het laf en oneerlijk is. Dit herhaal ik maar weer eens.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.