Een zich vooral in de wijken (evaluatie naar ‘prachtwijken’) manifesterend sociaal beleid was woensdag een van de stokpaarden van de ChristenUnie in het debat over de gemeentelijke begroting. Fractievoorzitter Bert de Pijper, die sprak over ‘prachtwijken’, citeerde uit het verkiezingsprogramma van de partij, waarin staat dat die deel uitmaakt van een ‘beweging van maatschappelijk betrokken christenen die hun geloof een stem geven.” En: ”De Bijbel roept ons op om recht te doen, trouw te zijn, en nederig de weg te gaan die God van ons vraagt (Micha 6:8)”.

Bert de Pijper. Foto: amstelveenweb.com

Hij herkende daar iets van in het uitvoeringsprogramma van B&W bij de begroting. De stad de komende jaren voor forse uitdagingen. “Er is veel om dankbaar voor te zijn, maar er zijn ook grote uitdagingen, waar we antwoorden op moeten vinden. Met veel mensen gaat het goed, maar dat geldt niet voor iedereen. Juist die mensen moeten we een zingevend bestaan bieden, zodat ze zich weer echt gelukkig gaan voelen”, zei De Pijper.

Prachtwijken

Volgens hem gaat het met de sociale kwaliteit van Amstelveen niet optimaal goed. Met alle ambitie die het college-uitvoeringsprogramma uitstraalt, moet die volgens hem minimaal een rapportcijfer 8 krijgen, in plaats van het krappe zesje dast er nu voor staat.

Hij pleitte voor het geven van een impuls aan de wijken en daarvoor het fonds Sparen Vooraf te gebruiken. “Wij willen het college oproepen de toegang tot de gemeentelijke voorzieningen, fysiek meer naar de wijken te brengen. Decentraliseer de gemeentelijke loketfunctie naar de wijkcentra.”

Schuldhulpverlening

 Voor de ChristenUnie is de schuldhulpverlening een speerpunt. De Pijper sprak zijn vreugde erover uit dat B&W de komende jaren zowel incidenteel als structureel voor de aanpak van armoede en schulden meer geld uittreken. “Er waren de afgelopen jaren per jaar zo’n 480 schuldhulpverleningstrajecten bij de gemeente. Dat zijn mensen die zorgen hebben, die ’s nachts niet slapen, mensen die door de zorgen lichamelijke klachten krijgen, gezinnen waar armoede op de loer ligt.” Een motie van hem over meer maatwerk en preventie, onder meer via scholen en verenigingen, werd door de complete gemeenteraad aangenomen. De ChristenUnie pleitte ervoor dat in de verhouding tussen schuldeisers, schuldenaar en de schuldhulpverlening “principes van rechtvaardigheid, compassie en transparantie centraal staan.”

Statushouders

Een tweede speerpunt voor die partij vormt de zorg voor mensen met medische beperkingen. Die moeten een zingevende plek in de samenleving krijgen, via betaald werk of vrijwilligerswerk. “Een positieve ontwikkeling is dat het aantal cliënten, die werken met loonkostensubsidie verdubbeld is”, zei De Pijper. Hij vroeg B&W het werkgeversservicepunt zo in te richten dat werkgevers optimaal worden geïnformeerd over de loonkostensubsidie, inzet van jobcoach en andere re-integratie-instrumenten. Volgens hem stijgt het aantal succesvol afgeronde re-integratietrajecten daardoor.

De ChristenUnie is ook blij met een nieuwe aanpak voor begeleiding van statushouders. Essentieel is volgens De Pijper dat in begeleiding van hen individueel maatwerk wordt geboden “om een zachte landing in een samenleving met een heel andere cultuur, mogelijk te maken.” Hij pleitte er voor dat de gemeente op dat gebied “de randen van de landelijke wetgeving opzoekt”.

Doorstroming geen doel

Niet zo hevig als bijvoorbeeld van de SP was zijn kritiek op het door B&W al jaren gehanteerde geloof in doorstroming op de woningmarkt, maar het is wat de ChristenUnie betreft maar een middel. “Het moet het doel van het woonbeleid zijn,” zei hij.  Doel moet volgens De Pijper zijn de wachttijden voor een woning te verkorten en vooral jongeren die eindelijk in Amstelveen te kunnen geven. “En dat ouderen die met pensioen gaan niet door huurverhogingen in de problemen komen. En er in Amstelveen voldoende woningen  beschikbaar zijn voor de voor de stad belangrijke beroepen.

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.