Bij de woensdag door de gemeenteraad unaniem goedgekeurde begroting en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma van B&W, had de lokale partij Burgerbelangen (bbA) verreweg de meeste noten op haar zang. “Kanttekeningen’, noemde fractievoorzitter Ruud Kootkerk die. Zij gingen onder meer over (hoe kan het anders) wonen, participatie, regio, bomenkap, Schiphol, duurzaamheid, fietsen in het Stadshart, middenberm op de Amsterdamseweg, sociaal domein, wijkcentra, jeugd en jongeren, sport, cultuur, ambtelijke organisatie, raadhuis, financiën, leefbaarheid, bereikbaarheid en grote projecten (als de A9, Amstelveenlijn en Stadshart).

Ruud Kootker

Burgerbelangen wil bij alle bouwactiviteiten wel groen overhouden, want Amstelveen moet aantrekkelijk blijven en ook in de nieuwe wijk De Scheg moet een park komen. Intussen moet men voor woningen voor Amstelveners die op de wachtlijst staan zo langzamerhand naar de regio kijken, want in de eigen gemeente lost men het probleem, waarvan de lange wachtlijsten getuigen, niet op. “Het lijkt aantrekkelijk te blijven zeggen dat er voor iedereen ruimte moet zijn in Amstelveen, maar als die ruimte beperkt is en de benutting ervan de leefbaarheid aan gaat tasten, moeten we ook reëel zijn en meer regionaal gaan denken”, zei Kootker.

Ambtelijke fusie

Samen met D66 diende hij en de andere fracties een motie in die voorziet in een onderzoek, samen met Aalsmeer, naar de toekomst van de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking in de regio. Zoals bekend is er een ambtelijke fusie tot stand gekomen met Aalsmeer en zijn de Aalsmeerse ambtenaren in dienst van Amstelveen. De motie werd overigens, met de SP en GroenLinks tegen, aangenomen.

In het Stadshart, waar Kootker overigens zelf woont, is volgens hem een  chaotische situatie ontstaan als het gaat om de hoeveelheden fietsen en bromfietsen die zich binnen en buiten de stallingen bevinden. Bba diende, gesteund door de ChristenUnie, een motie in om een herinrichting van het parkeren van fietsen te krijgen en met een plan te komen om de stalling van tweewielers uit te breiden. Heel de gemeenteraad ging daarmee akkoord. Net als trouwens met een motie voor een middenberm op de Amsterdamseweg, waar alleen AVA (Actief voor Amnstelveen) tegen was.

Schiphol

Net als de meeste andere fracties maakt bbA zich zorgen over de groei van Schiphol. Er moet, zei Kootker, een duidelijk geluid uit Amstelveen klinken.

Het Deltaplan Duurzaamheid, waarmee B&W willen komen, zal door Amstelveners gedragen moeten worden, zei hij.  In het programma moeten volgens hem wijkbewoners centraal staan. “Daar past ook een heldere visie over Schiphol bij.”

Bij het sociaal beleid moet de gemeente minder uitgeven aan overhead, managementlagen, bureaucratie en overlegvormen, vindt hij. Verder staan scherpere inkoop, betere kwaliteitscontrole en meer resultaatgericht werken op zijn verlanglijst.

Bba vroeg in te zetten op actieve armoedebestrijding, snelle en effectieve schuldhulpverlening te organiseren, een ruimhartig minimabeleid toe te passen en met name de minima regelingen voor kinderen, waar nodig, te verbeteren en uit te breiden.

Eigenlijk niet aanvaardbaar vond Kootker de torenhoge overschrijdingen op jeugdzorg. “Die zijn ons rauw op ons dak gevallen”, zei hij. “Kennelijk gaat er veel mis binnen de regionale inkoop en of zijn wij zelf aan de voorkant van het inkooptraject niet slim genoeg bezig. Het is zaak dat wij op welke wijze dan ook de regie weer in handen krijgen.”

Sport

Hij maakt zich ook zorgen over de financiële positie van vele sportverenigingen, volgens hem veroorzaakt door de steeds kleinere groep vrijwilligers en door oplopende kosten. Samen met het Sportbedrijf wilde bij van B&W een onderzoek.

Zijn fractie heeft naar zijn  zeggen moeite met wat hij een voorschot op de komende cultuurnota noemde, nu cultuurwethouder Herbert Raat vast is gaan aandringen op meet samenwerking tussen musea en meer cultuur voor Amstelveens publiek.

Over de gemeentelijke financiën constateerde Kootker dat van de incidenteel te besteden 34 miljoen euro de helft gaat naar hertinrichting van het raadhuis en ICT.  De dekking voor de uitgaven wordt o.a. gevonden door 25 miljoen euro in de begroting als incidentele baten op te voeren onder de post “nieuwe opbrengstpotentie locatie-ontwikkeling”. Kootker: “Kunnen we nog meer van deze verrassingen verwachten?”

Arbeidsmarkt

Een vraag van hem was ook of de risico’s door onder meer een overspannen arbeidsmarkt (en daaraan gekoppelde prijsstijgingen) voldoende zijn afgedekt bij aanbesteding van de grote projecten, nu er veel financiële onzekerheden als PM posten op de begroting staan.

“De conclusie voor bbA is dat er bij ons weliswaar draagvlak is voor de plannen van het college, maar dat wij ons tegelijkertijd grote zorgen maken over de financiële haalbaarheid van de getoonde ambities.”

 

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.