Het lijkt er op dat de gemeente in principe de aandelen in energiemaatschappij Eneco van de hand doet, maar nog geen beslissing neemt over de besteding van de opbrengst. En mits het bedrijf niet aan een vervuilende partij wordt verkocht. B&W komen met een nieuw voorstel bij de gemeenteraad, met daarbij ook informatie over de planning en wat de consequenties zijn als niet zou worden verkocht.  Er waren overigens veel vragen bij de politieke partijen in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen donderdagavond.

Ruud Kootker

In feite, zei fractievoorzitter Ruud Kootker van Burgerbelangen (bbA), waren in het nu aan de raad gestuurde stuk twee voorstellen vervat: zowel over te gaan tot verkoop en een bestemming van de opbrengst, die op dertig miljoen euro wordt geschat. In elk geval dat laatste wordt nu later bepaald.

Duurzaam

Tot nu toe heeft Amstelveen zich verzet tegen verkoop van

Herbert Raat

aandelen Eneco, in de ogen van wethouder Herbert Raat het meest duurzame energiebedrijf. Maar nu ook Den Haag (16%) zich bij de grote verkopende gemeenten, waaronder Rotterdam met 33%, aansloot, denken B&W met 1,5% van de aandelen geen invloed in de onderneming meer te kunnen hebben. Tot nu toe is Eneco in handen van 53 gemeenten. De visie van Amstelveen, dat jaarlijks ruim een miljoen euro dividend ontvangt, was steeds dat energievoorziening in publieke handen moet blijven. Maar de niet verkopende gemeenten zouden samen nog maar 8 á 9% van de aandelen hebben, rekende Raat de commissie voor. Overigens dient er binnenkort nog een zaak bij de Ondernemingskamer. Volgens de wethouder was de directeur Jeroen de Haas, die inmiddels opstapte, zijn tijd ver vooruit in duurzaam denken en heeft Den Haag gewoon geld nodig.

Veranderd

Bert de Pijper

Unaniem besloot de raad een jaar geleden niet te verkopen. Er is na een jaar veel veranderd in de houding van B&W constateerde Bert de Pijper van de ChristenUnie. Hij vroeg zich, net als Martin Kortekaas van GroenLinks, af wat er nou precies gebeurt als de gemeente niet verkoopt. Wat Kortekaas betreft mag, als er toch – tegen zijn zin – wordt verkocht, de gehele opbrengst naar duurzaamheid gaan. Maar daarover zijn in de gemeenteraad de meningen duidelijk verdeeld.

Trots

SP-fractievoorzitter Patrick Adriaans zei een jaar geleden

Patrick Adriaans

trots op Amstelveen te zijn geweest en verbaasd te zijn over het overstag gaan van B&W. Kootker constateerde dat Amstelveen de nek heeft uitgestoken, in zekere zin verloor, maar met opgeheven hoofd het strijdperk kan verlaten. Maar het leek hem vreemd al een opbrengst te bestemmen die nog niet is gerealiseerd. Volgens B&W

Tim Lechner (AVA)

moet de helft van de 30 miljoen (voorwaarde om te verkopen) naar duurzaamheid en tien miljoen worden gereserveerd voor grote projecten. Overigens raakt de gemeente een miljoen dividend op de jaarlijkse begroting kwijt, waardoor het zogenoemde fonds ‘sparen vooraf’ jaarlijks geen vier, maar drie miljoen krijgt. Fractievoorzitter Tim Lechner van Actief voor Amstelveen sloot zich volledig bij Kootker aan.

Hobby’s

D66-raadslid Harmen van der Steenhoven toonde zich een

Harmen van der Steenhoven

tegenstander van versnippering van de opbrengst aan ‘allerlei hobby’s van wethouders en raadsleden’. Hij wees er op dat de gemeente nu een miljoen per jaar dividend heeft plus aandelen in een duurzaam bedrijf. Volgens hem is het niet de laatste keer dat de politiek over de zaak spreekt.

Martin Kortekaas

Maar dat er in principe een besluit valt, is volgens Raat niet te vroeg, omdat de gemeente daarvoor tot uiterlijk december tijd voor heeft. Daarmee antwoordde hij op de diverse fracties die vroegen waarom nu het voorstel kwam. Min of meer

Esther Veenboer

reageerde hij met die uitspraak onder meer op Kortekaas die meende dat een besluit werd gevraagd waar de gemeenteraad nog niet aan toe is. “Er wordt in het voorstel naar het Noors model verwezen, maar dan zouden wij  Eneco juist moeten houden”, zei hij. Kortekaas vond dat de argumenten voor de haast in het raadsvoorstel hadden moeten staan.

Prematuur

Tom Coumans

Ook de VVD-er Tom Coumans vond eigenlijk de race naar de verkoop een beetje prematuur. Bovendien maakt uit wie de koper zal zijn. Want de raad is toch wel bezorgd over publieke taken als energievoorziening, constateerde Esther Veenboer van de PvdA. Coumans: “Wij verkopen het tafelzilver”, verzuchtte hij. Liever zou Coumans dat verschuiven tot meer duidelijk is.

Dilemma

Het is, citeerde Raat het PvdA-raadslid Veenboer, een dilemma. Samen met voormalig wethouder Peter Bot heeft hij aandeelhoudersvergaderingen bezocht en op alle mogelijke manieren het Amstelveense standpunt uitgedragen, onder meer door een symposium in Rotterdam te organiseren. Maar de vraag is nu naar zijn mening of de gemeente kiest voor symboolpolitiek of de werkelijkheid, die minimale invloed inhoudt. “Wij willen dat bedrijf het liefst voor de gemeenten behouden, maar dat lukt niet.”

Dat de kaders voor de besteding van de dertig miljoen zijn aangegeven, verdedigde hij met de zienswijze dat in het verleden soms veel geld is uitgegeven aan nauwelijks nuttige zaken. Hij noemde onder meer de opbrengst van de verkoop van het Amstelveense kabelbedrijf aan Casema. Er kwam toen een zogenoemde kwaliteitsimpuls, waarmee bijna honderd miljoen gulden verdampte.

Breder dan geld

Naar zijn mening is het voordeel van verkopen met andere gemeenten samen dat Amstelveen niet alles zelf hoeft te regelen, wat tot een veel duurdere en mogelijk minder goede aanpak zou leiden. “Ik zit er graag bij. Zodat ik kan zien of er voor een duurzame partner wordt gekozen waaraan wij de tent verkopen.” Hij doet alles in overleg met de gemeenteraad, zegde hij toe. “Ik zou het niet anders willen.” En de criteria voor de verkoop zijn wat hem betreft breder dan geld alleen.

 

 

 

 

 

 

9 REACTIES

 1. Het gaat om een keuze tussen symboolpolitiek en harde cash, en om een keuze tussen een goed renderende belegging en direct besteedbaar geld. Een complexe zaak, dus. Iedere beslissing heeft elementen van goed en fout.

  Een betrouwbare belegging die een miljoen euro per jaar oplevert, is niet te versmaden. Als dat miljoen echter wordt besteed aan hobby’s en lobby’s van een wethouder dan kan de hoofdsom misschien maar beter worden besteed aan iets wat duurzaam is en tevens goed en nuttig is voor Amstelveen. Zoals een tunnel voor de A9..

  Jammer dat er geen openbaar forum bestaat voor lokaal publiek debat.

 2. Gezien de lage rentestand kun je beter die aandelen houden. Levert een goed rendement op. Dat is ook duurzaam ipv in één keer een groot bedrag, wat misschien weer aan een megalomaan project wordt verjubeld, want op investering in de sociale sector hoeven we hier in onze poenpatsersgemeente beslist niet te rekenen.

 3. Een verstandige investering kan duurzamer zijn dan het jaarlijks uitgeven van die miljoen euro aan wethouderlijke hobby’s en lobby’s.

  Volgens JB is de opbrengst 100 miljoen (gulden of euro?) uit de verkoop van Casema ‘verdampt’. Is er dan helemaal niets terechtgekomen van de beoogde ‘kwaliteitsimpuls’?

  @JB, waarom worden reacties niet meer vermeld op de voorpagina?

  • Omgerekend 39 miljoen euro was in 2000 de opbrengst van Casema. Minus de vier miljoen euro die later een keer moest worden (terug)betaald was de netto opbrengst dus 35 miljoen euro. Evengoed knap dat een dergelijk bedrag verdampt is, gesteld dat dat laatste juist is natuurlijk.

 4. Misschien doen de raad en het college er verstandig aan om eens -geheel tegen hun natuur in zou ik bijna zeggen- wat langer vooruit te kijken bij dit soort beslissingen. Trek lering uit de geschiedenis zoals dat ook al in de vergadering naar voren werd gebracht. En kijk ook eens over de muur bij andere gemeenten die in het recente verleden maar ook verder terug voor soortgelijke beslissingen hebben gestaan en zich nu met de eventuele gevolgen geconfronteerd zien. Pak ‘m beet 20 jaar vooruit kijken is natuurlijk best moeilijk en je kunt er als politicus nauwelijks mee scoren, maar als je nu echt het belang van Amstelveen wil dienen, kijk dan eens verder dan je politieke neus lang is.

  • Over 20 jaar rijdt alles electrisch, is autodelen normaal en ligt de nadruk nog veel meer op publiek transport, Tegen die tijd zal men zich afvragen waarom de A9 zo nodig verbreed moest worden ten koste van Amstelveen.

 5. Wat bedoelen politici eigenlijk met ‘duurzaam’? Over welke termijn hebben zij het dan? Vijf, tien, vijftig of honderd jaar? De wegen die nu worden aangelegd, zijn voornamelijk bedoeld en geschikt voor particuliere automobiliteit, maar over twintig jaar zal er niet voldoende energie beschikbaar zijn om het huidige wagenpark in beweging te houden. En dus zeker niet het aantal voertuigen waar neoliberale vroem-vroem-politici nu nog van dromen. Al die auto’s staan het grootste deel van de dag stil, maar de wegen moeten wel genoeg capaciteit hebben om ze twee keer per dag allemaal tegelijk te laten rijden.

  Wat een kortzichtige waanzin. Dat gaat dus heus wel veranderen, maar welke politici houden daar rekening mee? En welke consequenties hebben die onvermijdelijke veranderingen voor de bouw en inrichting van woon-, werk- en recreatiegebieden? En dus voor Amstelveen?

  Dit soort overwegingen komen aan de orde als men het over duurzaamheid heeft. Tijdig daarin investeren kan heel duurzaam uitpakken.

  Ik noemde slechts één voorbeeld (de A9-ramp die Amstelveen gaat treffen zonder dat daar iets positiefs tegenover staat) en mijn kop werd al meteen afgehakt door VVD-vriend CeeBee. Zo komt er niets terecht van publiek debat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.