Naar aanleiding van de Zembla tv-uitzending ‘Kunstgrasberg’ op woensdag 12 september heeft de fractie van Burgerbelangen (bbA) in de gemeenteraad schriftelijke vragen aan B&W gesteld. Nadat eerder veel rumoer was ontstaan over kunstgrasvelden, die door het verwerken van rubber daarin giftig zouden zijn, gaat het nu om de recycling van die velden.

Daarmee zijn volgens Zembla grote problemen en raadslid Jacqueline Solleveld Olthof wil weten hoeveel van die velden er zijn in de gemeente, al dan niet in beheer bij het Sportbedrijf, en hoeveel er jaarlijks worden vervangen. Zijn noemt de kringloop ervan een ‘zeer ernstig probleem’.

Ook vraagt zij welke afspraken en met welk bedrijf voor recycling of er sprake is van prestatieafspraken en zo ja, wat de consequenties van het niet of niet volledig nakomen van die afspraken zijn.

Torenhoog

Jacqueline Solleveld

Volgens de Zembla-uitzending worden de velden torenhoog opgeslagen en vervolgens in het buitenland gedumpt. Het gaat landelijk om 200 velden (een miljoen vierkante meter) per jaar en Solleveld wil weten of en hoeveel Amstrelveense daarbij zitten. De gemeenten betalen voor afvoer en recycling aan een verwerker tussen de tien en twintig mille per veld, meldde Zembla. Toezichthouders zouden gedogen dat er niet wordt gerecycled, de bedrijven verdienen en alles ten koste gaat van het milieu.

“Bovendien blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau AMI dat er wereldwijd geen oplossing is voor het hergebruik van kunstgrasvelden en er dringend behoefte is aan een milieuvriendelijke oplossing”, schrijft Solleveld Olthof.

Naleven

“De Vereniging Sport en Gemeente (VSG) gaat naar aanleiding van de uitzending van Zembla alle gemeentes wijzen op het naleven van de aanbestedingsprocedures voor het vervangen en recyclen van kunstgrasvelden.”

De gemeente Utrecht heeft in de aanbestedingsdocumenten van oude kunstgrasvelden nieuwe, gerecyclede producten terug te willen zien door verwerking. De vraag van het raadslid is of de gemeente Amstelveen op  enigerlei wijze controleert of de afvalverwerkingsbedrijven hun contractuele verplichtingen c.q. prestaties nakomen. “Als blijkt dat er, vooralsnog, geen oplossing voor de bestaande problematiek voorhanden is, kan het college dan aangeven wat dit betekent voor het aanleggen en / of vervangen van kunstgrasvelden binnen de gemeente grenzen?”

Voorwaarden

Zij vindt dat nieuwe kunstgrasvelden slechts aangelegd moeten worden als die ook milieuvriendelijk gerecycled kunnen worden en vraagt hoe B&W daarover denken. “Is het college bereid dienaangaande voorwaarden te stellen voor de vergunning verlening voor het aanleggen c.q. vervangen van kunstgrasvelden?” In navolging van de Vereniging Sport en Gemeente wil zij het aanbestedingsbeleid aanscherpen en dat het college regionaal of provinciaal vhet initiatief neemt het probleem op de agenda’s te krijgen om te komen tot een structurele en gezamenlijke aanpak van “dit zeer ernstige probleem”.

 

 

 

 

 

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.