De coalitiefractie van D66 in de gemeenteraad, wier wethouder Floor Gordon altijd in de weer is voor een duurzamer Amstelveen, wil de afvalscheiding van Groente-, Fruit-, Tuin- en Eetafval (GFT/E) verbeteren door het gebruik van composteerbare afvalzakjes te promoten. Raadslid De Haan heeft er schriftelijke vragen over aan de wethouder gesteld.

De gemeente Amstelveen heeft de doelstelling dat per inwoner maximaal 100 kilo restafval per jaar wordt ingeleverd en 75% van het afval wordt gescheiden.

Amsterdam

Maar D66 constateert dat het Groente-, Fruit-, Tuin-, Eetafval (GFT/E) in de twee vorige jaren met 19% afnam en het aanbod van dat soort afval in bovengrondse GTE-cocons (containers bij flats) in 2019 rond de 15-20% lag. “Om meer GFT/E afval in te zamelen gaat de gemeente extra GTE-cocons neerzetten bij hoogbouw en extra inzamelrondes organiseren bij laagbouw”, weet de fractie. Maar volgens raadslid Marcel de Haan moet er meer promotie voor composteerbare GFE zakjes komen om het organische keukenafval te scheiden.

Die promotie ontbreekt volgens hem en het gebruik van die zakjes wordt zelfs ontraden via een waarschuwing daartegen op GFE-cocons. “Maar het gebruik van die zakjes kan een belangrijke bijdrage kan leveren om de hoeveelheid gescheiden afval te verbeteren”, vindt hij. “Met een GFE zakje is het makkelijker om etensresten te verzamelen in de keuken en weg te gooien in een GFE bak/cocon.”

Hij wijst er op dat andere gemeenten, zoals Amsterdam, het gebruik van composteerbare GFE zakjes promoten op hun gemeentelijke website en Tilburg ze gratis aanbiedt. De promotie zou volgens hem via de gemeentelijke communicatiekanalen (zoals de afval app, afvalscheidingscampagnes, etc.) moeten. Verder stelt hij voor de zakjes gratis aan te bieden op enkele uitgiftepunten.

1 COMMENT

  1. Misschien eerst wat dieper ingaan waarom deze composteerbare zakjes worden geweerd? Of is dat teveel gevraagd? Raadsleden zullen het wel erg druk hebben. Heeft de Haan wel horen kraaien, maar weet niet waar de toren staat, zoiets.
    Ik als nono-bewoner lees dat deze zakjes het composteerproces negatief beinvloeden. Vertel ons dan maar eens waarom dit dan opeens gepromoot moet worden?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.