De lokale politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) toont zich in schriftelijke vragen aan B&W nogal verbaasd over het feit dat er jarenlang geen voetgangersbrug over de A9 bij Bovenlanden komt. Volgens fractievoorzitter Michel Becker blijven nu bewoners van Keizer Karelpark nog jarenlang kilometers omlopen naar het Stadshart.

Dat er volgens Rijkswaterstaat (RWS) niet voldoende plaats is, vindt AVA ‘een verrassende uitkomst na een lange periode van nadenken en rekenen’ door de projectleiding aanleg A9.

Makkelijke weg

“Onbegrijpelijk, in het licht van de moderne technische mogelijkheden in deze tijd”, vindt Becker. “Blijkbaar een makkelijke weg als het moeilijk wordt. Wij vinden het onvoorstelbaar.” AVA is ook verbaasd erover dat de informatie hierover door de RWS werd verstrekt en de gemeente zich opvallend op de achtergrond hield wat de communicatie met inwoners betreft. Volgens Becker had dat beter gekund. “Het lijkt wel of de bewoners van het Keizer Karelpark voor de zoveelste maal door de gemeente niet serieus worden genomen en weggezet als niet interessant”, zegt Becker. Hij baseert dat laatste oordeel ook op het afzien van een echt wijkcentrum in het Keizer Karelpark en het ‘megalomane flatgebouw’ aan de Ouderkerkerlaan. “En nu dit weer. Door het niet doorgaan van de tijdelijke voetgangersbrug moeten bewoners uit het oostelijke deel van het Keizer Karelpark nog jarenlang kilometers omlopen om het stadscentrum te bereiken.”

Geen invloed

Hij vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente blijkbaar niet haar invloed heeft aangewend om zich tegen de in zijn ogen desastreuze beslissing van RWS te verzetten en naar oplossingen te zoeken. AVA stelt de volgende vragen aan B&W:

 1. Hoe lang wist het college dan wel de ambtelijke organisatie al dat de aanleg van de voetgangersbrug in gevaar kwam?
 2. Heeft de gemeente serieus geprobeerd het besluit van RWS zo te beïnvloeden dat de brug er toch zou komen? Zo ja, hoe en zo nee, waarom niet?
 3. Is het college het met ons eens dat het absoluut noodzakelijk is dat de tijdelijke brug er wel komt?
 4. Zo ja, wil het college alsnog haar invloed uitoefenen om RWS te bewegen een adequate oplossing te vinden, i.c. realisering van de brug
 5. Zo nee, waarom wil of kan het college dat niet?
 6. Is het college blij met de radiostilte die zij innam, terwijl RWS de zure boodschap moest verkopen?
 7. Waarom heeft het college zelf niet, vanuit haar visie informatie verstrekt aan de inwoners van Amstelveen?

2 COMMENTS

 1. Ben benieuwd wat de wethouder die de A9 in zijn portefeuille heeft gaat zeggen (al of niet met foto). Het gaat waarschijnlijk om een ordinaire bezuinigingsmaatregel nu de tegenvallers zich opstapelen.

 2. Mmuh , Becker heeft hier wel een punt.
  Voor bepaalde gedeeltes van het KKP waar het OV ook niet dichtbij komt, wordt voor de ouderen het Stadshart wel erg moeilijk bereikbaar. Misschien tijdelijk een busje laten rijden van Stadshart, via van der Leeklaan, over de Lindenlaan en door laten rijden naar het Stadshuis, dan langs voormalig Leger des Heilsgebouw en dan weer Stadshart?
  Wel mijl op 7, maar het is een oplossing. Kruist op diverse punten ook doorgaande buslijnen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.