Volstrekt buiten de media om – in elk geval mocht amstelveen.nl ondanks aandringen er niet bij zijn – werd vrijdag een fietstocht voor bestuurders van Provincie en gemeenten gehouden door de Amstelscheg. Onder hen wethouder Floor Gordon van Amstelveen.

Het was volgens een persbericht van de gemeente de aftrap van het ‘actualiseren’ van de gebiedsvisie van tien jaar geleden, waartoe Noord-Holland, de gemeenten Amstelveen, Amsterdam en Ouder-Amstel en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht het initiatief namen. Actualisatie is nodig volgens die partijen nodig wegens toenemende druk in de Amstelscheg en het streven naar ‘duurzaam grondgebruik en biodiversiteit.’

Bureau

Bureau Over Morgen is ingeschakeld om de toekomst van het gebied samen met gebruikers, bewoners, ondernemers en belangenorganisaties te beschrijven, zegt de gemeente. Tot welke conclusies de bestuurders tijdens hun fietstocht kwamen en welk parcours zij aflegden blijft geheim.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) wil alleen opnieuw kwijt dat Amstelscheg, zoals al lang bekend, een provinciaal beschermd landschap is. “Naast thema’s als het toenemen van de biodiversiteit, de toekomst van de landbouw en klimaatopgaven zien we in toenemende mate dat de randen van het gebied verstedelijken”, zegt ze.

Herijken

Het nu nog gebruikte Gebiedsperspectief & Beeldkwaliteitsplan Amstelscheg uit 2011 wordt nog steeds gebruikt. Maar thema’s als water, energie, bodemdaling, duurzaam grondgebruik, klimaatbestendigheid en biodiversiteit naast recreatieve druk krijgen maken herijking van de visie nodig, vinden de bestuurders. Daarvoor wordt een uitvoeringsprogramma gemaakt. Wat de tocht opleverde blijft onduidelijk.

Draagvlak

Volgens wethouder Floor Gordon is de Amstelscheg ‘zeer geliefd’ en lopen er tal van projecten, zonder bestuurlijke en inhoudelijke samenhang. Het is de bedoeling dat inwoners, ondernemers en organisaties die actief zijn in de Amstelscheg uitgenodigd worden komend jaar een bijdrage te leveren. ‘Om daarmee niet alleen draagvlak maar ook inzicht, inzet en eigenaarschap van de gebiedspartners te benutten en te vergroten’, zegt de gemeente. Of media daarbij ook welkom zijn blijft even onduidelijk als de geheimzinnigheid rond de fietstocht en et nietszeggende gemeentelijke persbericht achteraf.

Amstelscheg

De Amstelscheg is zowel een rivieren- als een agrarisch polderlandschap, een groene zone ten oosten van Amstelveen, ten westen van Amsterdam Zuidoost en ten zuiden van Amsterdam met de kern Ouder-Amstel er middenin.  Het is een voormalige Rijksbufferzone. Dwars door het gebied lopen de A9 en de A10 en de A2 begrenst het gebied aan de oostzijde.

Op de foto de deelnemers aan de fietstocht (vlnr): Lisa Olsthoorn, Omgevingsmanager, en Gerard van Santen Projectleider (beiden van Bureau Over Morgen), wethouders Jan Hazen (Uithoorn), Floor Gordon (Amstelveen) gedeputeerde Esther Rommel, burgemeester Joyce Langenacker van Ouder-Amstel en Dirk de Jager, Lid Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zuidoost.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.