Voor uitkeringsgerechtigden komt er nu en boekje met rechten en plichten van hen. De gemeente laat dat maken door een werkgroep, waarin ook inwoners met een uitkering zitten. Door die zelf mee te laten schrijven hoopt de gemeente een boekje te maken dat beter aansluit op hun behoeften. 

B&W zeggen het belangrijk te vinden dat de inwoners met een participatiewet-uitkering op de hoogte zijn van hun rechten en plichten en weten voor welke voorzieningen zij in aanmerking komen. Het boekje is bedoeld om de rechten en plichten op het gebied van de participatiewet uit te leggen op een vriendelijke en begrijpelijke manier.

Rechten  

Het gaat om de grondrechten, zegt wethouder Marijn van Ballegooijen (werk en inkomen): “Denk daarbij aan het recht op gelijke behandeling, informatievoorziening, privacy, onafhankelijke cliëntondersteuning en het recht op bestaanszekerheid. Het vorige boekje ging vooral over plichten, dat willen we niet meer. Inwoners met een uitkering hebben een afhankelijkheidsrelatie met de gemeente. Door ze beter te informeren over hun rechten komt er meer gelijkwaardigheid in die relatie. Ik ben heel blij met onze inwonersgroep. Zij weten het beste welke rechten belangrijk voor hen zijn en of het boekje duidelijk en vriendelijk overkomt.”

Begrijpelijk

In het boekje wordt ook in begrijpelijk Nederlands en met behulp van plaatjes het proces van het aanvragen van een bijstandsuitkering uitgelegd. Het is de bedoeling dat het ook bruikbaar is voor inwoners die minder leesvaardig zijn. Het boekje komt ook op de website waar het met (tekst) hulptechnologie toegankelijk is. De gemeente wil het uitgeven in Nederlands, Engels, Arabisch, Tigrinya, Farsi en Turks. In januari moet het klaar zijn.

3 COMMENTS

  1. Johan, je hebt hebt het nieuws gemist mbt de oprichting van Goed voor Amstelveen met Jacqueline Hocker.

    Zij is dus een afsplitsing van actief voor Amstelveen die met (meer) voorkeurstemmen in de raad kwam dan michel becker die niet gekozen was.

    Jacqueline Hocker richt dus een eigen partij op. Zou het haar lukken een zetel te halen op. Volledig eigen kracht met een nieuwe partij?? Bijzondere ontwikkeling al valt me op dat ze niet heel bijzondere standpunten heeft en net alzale anderen als het er op aankomt meestemt met de coalitie.

    • Ik heb het geenszins gemist, maar stuurde een mail met vragen naar Jacqueline Hocker over haar persbericht (dat andere media kennelijk zo plaatsen), die ze naar haar zeggen niet ontvangen heeft. Vandaag even gebeld. Vandaar de aanvullende informatie.

  2. Goh zegt , eindelijk heeft het de gemeente behaagt om een boekje uit te geven waarin de rechten en plichten van de uitkeringsgerechtigde staat. Hopelijk wijzen nu ook ambtenaren in hun contacten met cliënten niet alleen op de plichten , maar ook op de rechten en beperken zij zich niet alleen tot het overhandigen van dit boekje. We wachten af.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.