Zelden kijken kiezers naar verkiezingsprogramma’s. De nieuwe lokale politieke partij Góed voor Amstelveen is daar ook achter en zegt dat onomwonden in haar eigen (toch maar 32 pagina’s dikke) programma, waarin zij de doelen van de Verenigde Naties wil laten neerdalen in Amstelveen.

Dat deden blijkbaar meer partijen, bewust of onbewust en het resultaat is dat vrijwel alle hetzelfde willen: een duurzaam, sociaal, gezond, groen, welvarend en inclusief Amstelveen, waar het goed wonen is en er aan de woningmarkt iets moet gebeuren. Goed voor Amstelveen (GVA) streeft, net als D66 en GroenLinks (om er maar een paar te noemen) naar een beter klimaat en milieu, via de door VN en Brussel voorgeschreven wegen.

Veerkrachtig

Zoals, praat GVA de VN na, ‘Klimaatdoel 13, met als subdoel zonnepanelen’. Voor Amstelveen bekent dat in de visie van GVA: “Een veerkrachtige stad die goed kan anticiperen op onverwachte klimatologische omstandigheden.”

Wat duurzaamheid betreft is her programma niet of nauwelijks te onderscheiden van D66 en andere partijen en het bestaande gemeentelijke beleid. Er moet bijvoorbeeld meer verticaal groen komen, zeker nu hogere temperaturen door de klimaatverandering aan de orde zijn. Er moet, wat GVA betreft, hittebestendig worden gebouwd. En innovatiever. “Bijvoorbeeld ventilatiesystemen die via de grond lopen omdat de temperatuur van de grond rond de 12 en 13 graden is. De opgeleverde koeling zorgt voor minder energieverbruik.” En zij wil tegen hittestress subsidieregelingen voor isolatie en energiebesparende maatregelen uitbreiden.

Poel

Net als bijvoorbeeld de VVD wil de nieuwe partij dat Amstelveners weer kunnen zwemmen in de Poel, wat de ene na de andere (geld slurpende) actie, zoals uitbaggeren, kost. Overigens: “De programmering betreffende uitbaggeren van sloten en vijvers moet verkort worden zodat risico op botulisme en vervuiling wordt gereduceerd.” Een en passant wil GVA ook een hogere boete voor mensen die troep, chemisch afval en giftige stoffen lozen in het open water. “Water moet leidend zijn bij de ruimtelijke indeling binnen Amstelveen. Dat betekent ook dat er voor Amstelveen meer onderzoek moet worden gedaan naar waterberging. Amstelveen heeft te maken met vernatting, bijvoorbeeld kelders die meer onder water komen te staan en verzakkingen van paden.” Met D66 is GVA het ook eens dat de landbouw zich moet verduurzamen, en dus extensiever worden.

 Schiphol

GVA toont zich ook een klimaatpartij op het punt van de mobiliteit, want in haar visie worden aangetast door de verbranding van fossiele brandstoffen. “Amstelveen moet duurzame mobiliteit promoten om klimaatdoelen na te streven.” Met de VVD is de partij het eens dat de nachtvluchten ‘die niet nodig zijn’ worden geschrapt. Zij voegt er aan toe dat Schiphol teruggaat naar 400.000 vliegbewegingen per jaar.

De partij vindt dat de oude Piet Hein School een broedplaats voor kunstzinnige activiteiten wordt, die jong talent de mogelijkheid geeft zich te ontwikkelen. “Het biedt tevens de gelegenheid een aantal woonappartementen te ontwikkelen.” Goed voor Amstelveen wil kunst en cultuur in álle wijken en daarom de eerder wegbezuinigde bibliotheken terug in de wijken. “De bibliotheken dragen bij aan het leren kennen van diverse culturen en het leren van de taal.”

Compleet programma:

https://goedvooramstelveen.nl/wp-content/uploads/2022/01/verkiezingsprogramma-2022.pdf

1 COMMENT

  1. Dat laatste onderschrijf ik helemaal. De bibliotheken terug in de wijken, m.n. voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Die ( meestal verouderde) en te kleine schoolbibliotheken stellen veelal geen bal voor.
    Overigens ben ik meestal meer geneigd om bij een partij niet direct naar hun programma te kijken, maar meer naar wat zij hebben gedaan ,hebben bereikt en hoe hun stemgedrag is geweest.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.