Terwijl de VVD niets voor de toekomst ziet in de slogan ‘bouwen, bouwen, bouwen’ van woningen is coalitiepartner PvdA het daar kennelijk niet mee eens. In het verkiezingsprogramma van de sociaal democraten staat blijkens een persbericht (het programma zélf is de media kennelijk niet toegezonden) dat er meer woningen gebouwd moeten worden, waarvan dertig procent in de sociale huurklasse. De VVD vindt dat er genoeg woningen in die categorie staan en scheefwoners bijdragen aan het tekort van die goedkope woningen.

Verder zegt de PvdA dat huisjesmelkers moeten worden bestreden, wat trouwens al door B&W aan de gemeenteraad wordt voorgesteld op basis van nieuwe wetgeving. Al  eerder bestond in Amstelveen verlichting tot zelfbewoning van nieuwe huizen door kopers, maar bij wetgeving is nu geregeld dat het ook voor bestaande woningen kan.

Stad voor iedereen

Daar maakt de gemeente nu gebruik van door de eerste vier jaar een koper te verplichten zelf in het huis te gaan wonen. Voorzitter Anna Kaal van de Amstelveense PvdA: “Een stad voor iedereen is in de eerste plaats een stad waar iedereen fijn kan wonen. De kern van bestaanszekerheid is dat je je geen zorgen hoeft te maken over het dak boven je hoofd. Voor de PvdA is betaalbaar wonen dan ook topprioriteit.”


De PvdA wil, blijkens het persbericht, extra steun voor de achtduizend mantelzorgers in Amstelveen en vooral voor degenen die iemand met beginnende dementie verzorgen. Voorkomen van eenzaamheid staat hoog op haar agenda. Volgens lijsttrekker Marijn van Ballegooijen, nu wethouder zorg, is het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk meedoen aan de samenleving. “Juist als de kampt met dementie, een depressie of beperking. Met sterk welzijnswerk en mooie bewonersinitiatieven kunnen wij dat mogelijk maken”, zegt hij.

Iedereen

Het programma ‘Amstelveen voor iedereen’ komt verder overeen met dat van andere partijen, die allemaal vinden dat het sociale moet en kan, zodat het ook in de toekomst fijn wonen is in Amstelveen. Overigens beheert de PvdA-wethouder in het huidige college van B&W vrijwel volledig her sociale domein. Net als bijvoorbeeld D66 maakt de partij zich sterk voor een inclusieve samenleving, waar voor iedereen een plek is ongeacht inkomen, afkomst, gezondheid of (seksuele) geaardheid.

Zorg onder druk

Lijsttrekker Marijn van Ballegooijen: “Amstelveen is een fijn thuis voor veel bewoners, maar als het aankomt op bestaanszekerheid en solidariteit is er nog werk te doen. De woningnood brengt veel mensen in enorme problemen. De zorg staat onder druk en kampt met lange wachtlijsten. Kinderen van ouders met een lager inkomen krijgen niet altijd de kansen die ze verdienen. Voor mensen die afhankelijk zijn van zorg, of die niet rijk zijn, is het belangrijk dat de overheid er voor hén is.”

Cultuur

Ook wil de partij meer kunst, cultuur en (aangepaste) sport inzetten in de zorg om de kwaliteit van leven en zingeving te versterken. Om wachtlijsten in de zorg tegen te gaan wil de PvdA een extra verpleeghuis, drie extra huisartsencentra en 500 extra zorgwoningen realiseren. Om het personeelstekort in de zorg aan te pakken stelt de partij voor leerwerktrajecten met baan garantie te maken en het minimumloon voor hulp bij huishouden te verhogen naar 14 euro per uur.

Onderwijs

De PvdA zegt bezorgd te zijn over kansenongelijkheid in Amstelveen. Het bevorderen van gelijke, eerlijke kansen begint bij de jeugd. Daarvoor zijn volgens haar extra jongerenwerkers en twee extra jeugdhonken nodig, want jongerenwerkers zien naar haar mening jeugdproblemen snel en bieden jongeren een veilige en stimulerende plek. Ook willen de sociaaldemocraten – net als D66 – meer investeren in onderwijs, onder andere door op scholen een verlengde schooldag aan te bieden met extra taal, rekenen, cultuur en sport. Kaal: ‘Het schaduwonderwijs met bijles en privé-instituten vergroot de kansenongelijkheid, want niet iedereen kan dit betalen. Wij willen extra ondersteuning in het onderwijs voor ieder kind mogelijk maken.’ Voor volwassenen wil de PvdA samen met de bibliotheek een aanpak tegen laaggeletterdheid en voor digitale vaardigheden starten.

Op de foto: voorzitter Kaal (links) met het blijkbaar nog geheime PvdA-verkiezingsprogramma en lijsttrekker Marijn van Ballegooijen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.