Ook secretaris Frits Suèr van de lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is het er blijkbaar mee eens dat de ambitie van B&W uit te groeien tot een gemeente met 125.000 inwoners in schrille tegenstelling staat tot het feit dat haar grond is uitverkocht. Op de website van de partij klaagt Suèr, voormalig journalist, daarover in een column. Door de noodzakelijke toenemende verdichting zou naar zijn mening de stad een volledig ander karakter krijgen.

Frits Suèr

Hij verwijst onder meer naar een publicatie in AmstelveenZ, met een overzicht van alle op stapel staande bouwprojecten. “De schrik slaat je om het hart”, schrijft Suèr over die presentatie.  “Meteen krijg je het gevoel dat het Amstelveen van de toekomst anders is dan het Amstelveen, waar we indertijd voor hebben gekozen: ruimte, groen, sport en recreatie.”

Verkeer

De columnist herinnert zich ook een interview met de wethouders Gordon en Raat die getuigden van hun expansiedrift qua inwonertal. Stug, dacht hij. “Waar laten we dan het toegenomen verkeer, de eveneens toegenomen druk op de sociale voorzieningen, op de nu al met ruimte kampende sportverenigingen en op de wijkvoorzieningen?”

Er kwam kritiek op de nieuwbouwplannen bij Lindenlaan / Haagbeuklaan  (H. Geestkerk), Texelstraat (Riva garage) en het Ceaucescu-gebouw aan de Groen van Prinstererlaan, meldt de columnist. “In al deze gevallen worden het groen en de ruimte er niet beter op. Sterker nog, de grenzen van het toelaatbare worden aanzienlijk opgerekt.”

 

Keizer Karelpark

Suèr: “En dan hebben we het nog niet eens over de plannen voor de verdere herinrichting van de wijk Keizer Karelpark.” Hij doelt er op dat in die wijk veel woningen zijn verouderd en de gemeente al in 2006 een visie op de herinrichting presenteerde, waarvan – na al een eerdere aanpassing – een update is verschenen van de ruimtelijke projecten. “Het komt erop neer dat de wijk meer divers moet worden, maar ook dat de woningvoorraad kan worden verbeterd en uitgebreid.” Meer woningen betekent volgens Suèr minder groen. In de notitie staat wel dat de hoofdgroenstructuur in stand moet blijven, maar hij adviseert de gemeenteraad de veranderingen goed in de gaten te houden. En: “Ook hier praat men bijna alleen over middel-dure en dure woningen.”

Barnkras

Ook in Bankras / Kostverloren is meer nieuwbouw in voorbereiding. De columnist verwijst naar opmerkingen van wijkplatformvoorzitter en voormalig CDA-fractievoorzitter Ben Jonker die herhaaldelijk zegt dat die nieuwbouw rampzalig is in zijn wijk. “Jonker stelt dat bij de aanleg van de wijken in Amstelveen is uitgegaan van het originele aantal bewoners en dat die een toename van een paar duizend bewoners niet kunnen verwerken. Deze vorm van verdichting zal nieuwe problemen veroorzaken.”

Golfbaan

Suèr: “Ik herinner me dat Loogman voor zijn golfbaan aan de Amstel een aparte weg voor het autoverkeer naar zijn baan moest aanleggen, omdat de provincie geen verkeerstoename op de Amsteldijk accepteerde en de gemeente de Groenelaan niet nog meer wilde belasten. Moet je nu kijken: ’s Morgens en ’s avonds staat er een grote file op de Groenelaan, nou ja, vóór de Corona-crisis dan. Loogman zal nog wel eens met gemengde gevoelens terugdenken aan die dure verplichting die hem werd opgelegd, waardoor de kosten van zijn project nog verder opliepen.”

Parkeerdruk 

“Nergens, maar dan ook nergens heb ik het antwoord gelezen op de vraag waar we al die auto’s laten, die de nieuwe bewoners met zich meebrengen. Ik heb even gekeken bij het stukje nieuwbouw aan de Tjalk. Ga daar maar uit van drie auto’s per woning, de negen nieuwe bungalows aan Zonnestein schat ik ook voor dat aantal in. En de rest voor minimaal gemiddeld anderhalve auto per woning. Onze wegen kunnen dit niet aan, omdat die in Amstelveen niet meer verkeer kunnen verwerken dan ze nu doen. En dan heb ik het nog niet eens over de benodigde extra voorzieningen.”

Wachtlijst blijft

Nou zou men volgens Suèr enig begrip voor de vele nieuwbouwplannen kunnen opbrengen als daardoor de lijst met woningzoekenden flink korter werd. “Vergeet dat maar”, zegt hij. “Er wordt vrijwel alleen gebouwd in de middel-dure tot dure sector. Starters en zeker gezinnen met modale inkomens of minder, kunnen het vergeten. Voor hen is er in Amstelveen bijna geen plaats. In De Scheg misschien, maar voor hoeveel dan? En wanneer? Tegen de tijd dat die wijk klaar is, moeten heel wat kandidaten al uitkijken naar een plaats in een bejaardenhuis. Dat voelt niet goed! Want voor wie bouwen we eigenlijk in Amstelveen?”

3 REACTIES

 1. Wil men toch meer inwoners hebben op het huidige bebouwde grondgebied en ook zorgen voor starters met een modaal inkomen en mensen in de soc woningbouw zal men moeten kiezen voor een zekere verdichting. Ook zal men het decadente beleid van wel villa’s bouwen en geen woningen voor Jan Modaal moeten verlaten. Ook zou men eens kunnen denken aan het indammen van het ongebreideld aantrekken van expats, die wel bijdragen aan onze economie maar weer zijn vertrokken als het wat slechter gaat. Men zou het autoverkeer wat in kunnen dammen door het ov fijnmaziger te maken.
  Ik vraag mij trouwens af waar de hr Suer voor kiest. Huisvesting voor alle huidige Amstelveners of het overal handhaven van het huidige groen. Overigens heeft hij wel een punt als hij praat over het feit dat er niet gebouwd wordt voor de groepen met een wat lager inkomen.

 2. Ben het eens met Frits Suér van BbaV, genoeg is genoeg om het kenmerkende van Amstelveen niet te grabbel gooien. Men bouwt Baarn, Soest Overveen etc toch ook niet vol tot aan de hemel top?
  Vroeger kreeg ik de vraag als politicus: ” en uw kinderen dan?” Mijn antwoord: ” die moeten het verdienen om in Amstelveen te kunnen wonen. Het is één van hen gelukt. Appartementje van 45m2 aankoopprijs €180.000 nu WOZ waarde al €210.000 zal door Corona wel slinken. Het is gewoon niet anders, karakter van Amstelveen moet blijven.

 3. Tja het antwoord op de vraag waarom is eenvoudig te verklaren als je naar de salaristabel kijkt die gelden voor raadsleden, wethouders en burgemeesters.
  Zie deze link: https://loonwijzer.nl/salaris/salaris-politici

  Dit verklaart ook het niet in verhouding staande bouwvolume dat wordt voorgesteld en het feit dat de gemeenteraad zo snel en makkelijk door de knieën ging (“met tegenzin”, LoL). Alle “politici”in het gemeentehuis profiteren er financieel van als de grens van 100.000 inwoners wordt gepasseerd. Zo simpel ligt het gewoon. Ook hier eigenbelang als zo vaak met de besluiten die hier worden genomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.