Hoewel Amstelveen klakkeloos achter de politiek correcte wetenschappers aanloopt die beweren dat de mensheid wat kan doen aan de klimaatverandering, blijken er nu toch scheurtjes te komen in die religie. De lokale SP belegde een meeting waarin Tweede Kamerlid Frutselaar zowel ageerde tegen het, door de regering bedachte en vervolgens op last milieufanatici door de rechter naar de prullenmand verwezen, Programma Aanpak Stikstof (PAS) als een pleidooi hield voor meer woningbouw, nu er 18.000 bouwprojecten door de Raad van State zijn stil gelegd.

‘Duurzaam’, een woord dat velen niet meer kunnen horen en een marketingtool voor bedrijven lijkt geworden, is de missie van de gemeente, die er natuurlijk rekening mee moet houden dat de op één na grootste liberale coalitiepartij D66 heet. U weet wel de partij die door de domme uitspraak van haar Tweede Kamerfractie (halveren van de veestapel) een boerenprotest van ongekende omvang uitlokte.

Illusie

Afgezien van het feit dat in zijn boek ‘De Groene Illusie’ de volop in de klimaatverandering gelovende wetenschapper (dus van onverdachte zijde) Van Andel voorspelt dat de nu voorgestelde maatregelen – zoals windmolens en zonnepanelen – nergens op slaan, zodat hij voor kernenergie pleit, zagen nu de Nederlandse en dus ook de Amstelveense duurzaamheidsfreaks verzet van Amerikaanse natuur- en mensenrechtenorganisaties. Die vinden dat Nederland pronkt met klimaatmaatregelen die in feite  de verwoesting van VS-bossen inhoudt om, al importerend, aan brandstof in de vorm van biomassa te komen.

Bomen

Biomassa is niet letterlijk een fossiele brandstof, maar laten we zeggen een pseudo fossiele. Het spul komt namelijk heel wat vlugger uit de grond dan men het er in terug krijgt. Wie het over uitputting van de aarde heeft, waardoor wij dus allemaal van het gas los moeten en kolencentrales (waarvan er elders in de wereld elke week een open gaat) hier tot wapens van tegenstanders verklaart, maar zich intussen een voorstander van biomassa toont, is gewoon gek. Het is niet te hopen dat buiten Nederland ook bekeringen tot die brandstof plaats vinden, want dan is het groen snel wereldwijd uitgeroeid. Een boom is nu eenmaal razendsnel verbrand, maar het duurt vervolgens tientallen jaren om een volgend exemplaar volwassen te laten worden, zodat die ter wille van de biomassa weer valt om te zagen.

Pizzeria

Overigens geeft hout een grotere CO2-uitstoot dan kolen. Toen een pizzeria in de Dorpsstraat een oven met louter hout stookte, klaagde men in de buurt massaal over de smerigheid die ervan afkwam. De betrokken ondernemer moest de ene na de andere techniek bedenken om de omwonden die te besparen en een vergunning te bemachtigen. De omwonenden vroegen zich trouwens af waarom hij zijn oven niet gewoon op gas stookte, waar wij allemaal dus vanaf moeten, of elektrisch, dat óf kolencentrales in het buitenland óf biomassa vergt.

Doelen

De gemeente loopt – in de pas met Nederland – voorop om de Parijse doelen te halen. Die kloppen niet en de klimaatverandering heeft niets met CO2 te maken, zeggen sommige wetenschappers. Maar die zijn uit het verkeerde hout (neem me dit woord in dit verband niet kwalijk) gesneden. Of gewoon gek, c.q. dement. Zoals de professor in de fysica die meldde dat de klimaatverandering met minder uitstoot van CO2 absoluut niet is tegen te houden. Die mag is dus óók de weg kwijt, zeggen de klimaat-evangelisten en in hun kielzog de politiek correcte partijen. De klimaatreligie bedient zich maar van één evangelie, vooral gepredikt door een psychisch gehandicapte tiener in Zweden, die door volwassenen als mascotte of aanvoerster wordt gebruikt. Op weg naar een Europa dat binnenkort een ontwikkelingsgebied wordt. Maar misschien dat er op de wereld dan minder ontwikkelaars zijn. Nederland als Gidsland voor de rest van de wereld is dan ook al weg….

23 REACTIES

 1. Zeer eenzijdige Colomn van de hr. Bos. Hij haalt enkel de onzinnige uitspraken van milieuactivisten aan, maar rept met geen woord over onze verslaafdheid aan energie. Hij heeft het niet over het feit dat een 5 tot 10% van de elektriciteitsbehoefte van Amsterdam wordt opgewekt door de vuilverbranding. Hij praat niet over de winst die nog valt behalen door betere isolatie van onze huizen. Hij praat niet over de subsidiestromen richting agrarische sector. Hij praat niet over de oneerlijke concurrentie door vliegtuigmaatschappijen tov andere mogelijkheden van vervoer enz.
  Hij praat niet over de reuzenstappen die zijn gemaakt in het kader van zonnenpanelen en windmolens. Natuurlijk is het zo dat we altijd afhankelijk zullen blijven van fossiele brandstoffen, maar hij vergeet er bij te zeggen dat we in vergelijking tot 30 jaar geleden al heel wat efficiënter werken.

  • 1. Columns zijn doorgaans eenzijdig. Zij zijn geen verslagen
   2. Het is een debattruc te constateren waar de columnist het allemaal niet over heeft. De behoefte aan elektriciteit neemt enorm toe en dat blijft zo. Hoe wordt die opgewekt denkt u? Amsterdam is daarbij de wereld niet en wat is 5 tot 10%?
   3. Deskundigen – overigens denken zij dat klimaatverandering valt de bestrijden door menselijk ingrijpen (dus van onverdachte zijde) – hebben allang uitgerekend dat heel het land moet worden door windmolens en zonnepanelen en dan kan men nog niet aan de behoefte voldoen. Bovendien waait het niet altijd en schijnt de zon niet doorlopend even sterk.
   4. Biomassa, waar de regering vol van is, lijkt mij een regelrechte lacher.

 2. Eenzijdig is een vriendelijke betiteling van dit verhaal. Ook als opiniestuk voldoet het niet, want het heeft weinig zin er iets tegenin te brengen.

  Het is buitengewoon grof om iemand met de moed, inzet en waarde als Greta Thunberg geestelijk gehandicapt te noemen.

  Op twee punten heeft Johan Bos gelijk:
  1. De behoefte aan energie heeft inderdaad problematische vormen aangenomen oa door mondialisering, mobiliteit en energie-intensieve vormen van voedselproductie.
  2. Biomassa is als energiebron ongeschikt en onvoldoende.

  Dat de mensheid verkeerde keuzen maakte en zodoende haar toekomst verjubelde, werd al bijna 50 jaren geleden berekend. Die waarschuwingen werden genegeerd en daarom worden wij gaandeweg steeds meer geconfronteerd met problemen die in 1972 al waren voorspeld.

  De keuze is duidelijk: Duurzaam of niet duurzaam. Alleen mensen met een geestelijke handicap begrijpen misschien niet waartoe het tweede zal leiden.

  • Sorry app, maar dat meisje heeft Asperger en zij wordt door een stel fanatici binnen de klimaatbeweging als boegbeeld gebruikt, wat ik zeer laakbaar vind, hoe edel het doel ook moge zijn.

  • Alle professoren en andere wetenschappers niet niet meegaan in de politiek correcte stroming zijn dus ‘geestelijk gehandicapt’. Andere woorden dat ik gebruikte: Gek, c.q. dement. Maar komt een beetje op hetzelfde neer.

 3. Greta Thunberg wordt door haar moeder geexploiteerd, dat is heel eng. In 1992 was er ook al zo’n gekkie Severn Cullis-Suzuki.

  En die milieu terroristen springen daar direct op in, want dat verdient lekker.

 4. Streven naar duurzaamheid heeft niets te maken met politieke correctheid.

  Steeds meer politici vertrouwen erop dat de meeste wetenschappers terecht tot de conclusie zijn gekomen dat de opwarming van het klimaat (evenals andere voorspelde crises) voornamelijk het gevolg is van menselijk handelen en dat het daardoor ook kan worden afgeremd.

  Asperger heeft niets te maken met intelligentie. Dat Greta Thunberg superintelligent is, staat dus los van haar probleem om soepel met mensen om te kunnen gaan.

  Dat mensen gebruik maken van haar bewuste stellingname mbt man-made opwarming is minder ernstig dan dat haar tegenstanders misbruik maken van haar Asperger.

  • Pardon, ik vrees dat jij IQ toch te beperkt ziet. Daar hoort ook beoordelingsvermogen bij van menselijk gedrag maar ook van bijvoorbeeld teksten en dat is nu juist het probleem van mensen met Asperger. Ze nemen vele zaken letterlijk en zien niets relatief, wat zich vaak uit in obsessief gedrag , uitspraken en ook angstaanvallen .
   Zelf zo’n voorbeeld meegemaakt. Een meisje , heel goed in spelling, rekenen , schaken enz. en zij had een obsessie voor landen. Ze wist echt alle landen van de wereld met hoofdstad en al, kon ze ook nog allemaal aanwijzen, maar als je haar vroeg welk land zou nu belangrijker zijn. Togo of de VS , zag je de angst al in haar ogen , want dat kon ze niet zeggen.

  • Ik schreef dat Aperger niets met intelligentie te maken heeft. Volgens jou wel? Leg eens uit. Je noemt een voorbeeld van iemand die vroeger nog een ‘idiot savant’ werd genoemd. Ik geloof niet dat ze zo iemand het World Forum en de UN zouden laten tiespreken.

   • App, Johan drukt zich hier cru uit, maar ik vind dat hij in het geval van die Greta wel gelijk heeft. In mijn beroepsverleden aan oa het Speciaal Onderwijs ben ik vele kinderen in het autistisch spectrum tegengekomen, ook in het regulier en hun IQ was net zo divers als bij “ normale mensen”. Sommige kunnen zich verbaal prima uitdrukken, maar zijn niets in een discussie. Dat is nu juist het probleem. Ze kunnen ook geen prioriteiten stellen.
    Een “idiot savant” is heel iets anders. Die kan maar 1 ding heel erg goed en voor de rest zit hij ver onder het gemiddelde, ook met zijn IQ.
    Trouwens bekijk eens die filmbeelden van die Greta als zij tussen andere mensen in staat in een enigszins vrije situatie en let dan op haar ogen. Dat zegt al genoeg.

   • Jullie kijken te veel naar wie iets zegt (en hoe), terwijl het erom gaat wát hij/zij te melden heeft.

    Wat Greta Thunberg vertelt, is gefundeerd en urgent, zeker nu het al bijna 50 jaar bekend is dat het belang hiervan ten onrechte wordt onderschat en genegeerd uit onwetendheid, kortzichtigheid en eigenbelang.

    • In de politiek gaat het er niet om WAT iemand zegt, maar WIE het zegt, ontdekte ik. Overigens zegt Greta totaal niets nieuws en onderbouwt zij haar relaas geenszins. Dat alle volwassenen een zich aan de leerlicht onttrekkende gehandicapte tiener misbruiken als mascotte is ronduit walgelijk.

     • Met je eens maar ik vind het ook walgelijk om haar neer te zetten als gestoord of een gekkie om daarmee de inhoud van haar boodschap af te branden. Kom dan met inhoudelijke argumenten en negeer die Greta , want nu speelt de discussie zich af op een bedenkelijk niveau van beide kanten.

 5. De échte milieugekken en -terroristen zijn de mensen die met het milieu onbeperkt willen kunnen doen wat zij willen: Vervuilen, uitputten, opwarmen, het maakt hun niet uit.

  De mens is volgens hen de eigenaar en heerser van de aarde en van alles wat daarop (nog) leeft. De zondvloed, de uitdroging en de verwoesting zijn misschien wel zijn schuld maar niet zijn verantwoordelijkheid, laat staan zijn zorg. .

 6. Greta zegt inderdaad niets nieuws. Dat is juist het ergste. Wat zij zegt, geloofde ik al in 1971 en nu nog steeds. Toen nog met hoop maar nu met wanhoop.

  Het is allemaal al heel lang bekend, maar men wil die onwelgevallige waarheid niet horen en beseffen: Er zijn fysieke en natuurlijke grenzen. Als daarmee geen rekening wordt gehouden dan zijn zij er toch nog steeds.

  Als men niet luisteren wil, zal iedereen het moeten voelen. Niets is zo overtuigend als schaarste, een goeie crisis, ramp, oorlog of hongersnood.

 7. Frank, volgens jou zeggen de ogen van Greta meer dan haar woorden. Dat vind ik bedenkelijk. Alles lijkt geoorloofd om het maar niet over haar boodschap te hebben. Die is dat het roer om moet en dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn omdat ons economische stelsel niet toekomstbestendig is. Gevestigde belangen verzetten zich daartegen maar zij kijken niet verder dan hun portemonnaie en hebben maling aan het algemeen belang.

  • Heb ik dan ooit het tegendeel beweerd ? Ik vind enkel het gebruik maken van die Greta iets walgelijks. Dit is nog maar een kind en ze is door haar stoornis nog eens extra kwetsbaar. Je moet eens kijken wat ze in de social media voor een bagger door tegenstanders van milieubeleid over haar gestort krijgt. Daar gaat het mij om.

 8. Voor dat harde oordeel (misbruik van Greta Thunberg moet je zeker weten dat zij niet zelf voor deze rol heeft gekozen. Een 16-jarige met haar intelligentie is in staat om zelfstandig verstandige keuzen te maken. Ik heb niet de indruk dat zij zich dingen laat aanpraten of zich laat dwingen tot iets wat zij niet wil.

  Op haar ouders rust de verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat er geen misbruik van haar wordt gemaakt. Hoe weten jullie zo zeker dat zij dit niet doen? Wat weten jullie dat ik niet weet?

 9. Ik maak me geen zorgen over het klimaat, want daar kunnen we toch niks aan doen. Ik maak me zorgen over de toekomst van de burgers, want die worden helemaal uitgekleed door al die klimaat idioten. We zijn net de kikker in het hetewater experiment, we zitten al in het kokende water en nog springen we er niet uit ! En wat de CO2 betreft, de grootste uitstoter kunnen we niet eens aanpakken, want dat is de aarde zelf…

 10. Zo veel broeikasgassen (CO2, methaan, waterdamp) en fijnstof (= condensatiekernen) uitstoten en dan geen opwarming?
  Die broeikasgassen heten zo omdat zij de zonnewarmte vasthouden die door de aarde wordt teruggestraald.
  De uitstoot door vulkanen is veel kleiner dan door auto’s, vliegtuigen, centrales, industriële processen, etc.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.