Dat al tijdens de coalitieonderhandelingen een verontrustende financiële toekomst bekend was, zoals Burgerbelangen Amstelveen (bbA) nu beweert, is klinkklare onzin. In elk geval heeft die partij daar destijds met geen woord over gesproken, reageert een verbaasde VVD op de uitlatingen van bbA-fractievoorzitter Ruud Kootker in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) en een persbericht.

Tom Coumans

Kootker maakt onjuiste opmerkingen als hij zegt dat de financiële positie waarin Amstelveen nu verkeert tijdens de coalitieponderhandelingen al bekend was, zegt VVD-raadslid Tom Coumans.

Kootker onacceptabel

BBA nam aan de door de grootste partij in Amstelveen, de VVD, bijeen geroepen coalitieonderhandelingen aanvankelijk deel, omdat het er toen nog op leek dat de oude coalitie met die partij in stands zou blijven. Maar de nieuwe kwam er niet, toen bbA-wethouder Peter Bot afhaakte en Ruud Kootker hem zou opvolgen. Die was voor de andere coalitiepartijen (VVD en D66) onacceptabel, waarna de PvdA weer in beeld kwam. Die had tenslotte van de vorige coalitie ook deel uitgemaakt.

Kootker heeft nu beweerd over financiële stukken te beschikken die waren aangeleverd

Ruud Kootker

voor de onderhandelingen, waaruit bleek dat de gemeente moest bezuinigen. Maar stukken met die conclusie zijn er volgens Coumans helemaal niet.

“Uit deze financiële stukken blijkt geenszins dat bezuinigingen noodzakelijk zijn om de ambities van dit college te realiseren”, zegt hij. “Door de juiste politieke keuzes te maken en verstandig financieel beleid zijn bezuinigingen als het aan de VVD ligt voorlopig niet aan de orde.”

Kont

De VVD laat weten dat ten tijde van de coalitieonderhandelingen, toen BBA nog aan boord was, ook niet is gesproken over mogelijke bezuinigingen. In het uiteindelijke College Uitvoeringsprogramma met PvdA en D66 is er voor gekozen bestaand beleid te wijzigingen naar nieuw beleid, ook wel ‘oud voor nieuw’ genoemd. Daarmee pasten de structurele voorstellen binnen een structureel sluitende meerjarenbegroting, zonder dat er sprake was van een nog in te vullen taakstelling, zegt de VVD.

Die verwijt BBA ‘een koe in de kont te kijken’, naar de woorden van fractievoorzitter Esther Veenboer van de PVDA tijdens de ABM-commissievergadering over de Perspectiefnota, die zicht geeft op de begroting van volgend jaar. “Een typisch geval van ‘de beste stuurlui staan aan wal’”, zegt Tom Coumans over Kootker.

27 REACTIES

 1. Wel grappig dat bbA na jarenlang als bijwagen van de VVD gefunctioneerd te hebben, nu plotseling kritiek heeft op deze partij. Zou dat komen omdat ze niet meer op pluche zitten?

 2. ‘VVD: Kootker (bbA) liegt.’ Dat is nogal wat. Heeft de VVD dat werkelijk zo gezegd of is het een politiek getinte interpretatie van de VVD-gezinde journalist?

  Johan Bos heeft in ieder geval niet aan Ruud Kootker gevraagd of die inderdaad beschikt over financiële stukken uit de tijd van de onderhandelingen waaruit blijkt dat de gemeente moest bezuinigen.

  Gezien de uitgaven van de gemeente aan allerlei discutabele zaken krijgt men niet de indruk dat men aan het bezuinigen is of althans bezig is voorzieningen te treffen voor te verwachten financiële tegenvallers op het gebied van bijvoorbeeld ict, veiligheid, infrastructuur, handhaving en zorg.

  • De VVD zei dat de uitspraak van Kootker ´onjuist´ was. Dat is volgens mij gewoon liegen. Korte koppen hé. Dat ik een VVD-gezinde journalist ben wist ik zelf niet, maar u weet natuurlijk alles. Volgens mij beschikt Kootker niet over andere stukken dan ikzelf en maakte bbA geen opmerkingen die het concept akkoord anders deden zijn. Verder is niemand natuurlijk zo tot kundig oordelen is staat als u.

 3. ‘Onjuist’ is simpelweg een verklaring die niet klopt, maar veronderstelt geen opzettelijke misleiding. Uw kop wel.

  Dat u VVD-gezind bent, is een constatering op grond van uw artikelen en commentaren en het opmerkelijke gebrek aan kritiek daarin.

  ‘Korte koppen, hè’ slaat ook nergens op, want voor een kop als ‘Banen en forensen door economische groei’ neemt u alle ruimte.

  Dat Kootker niet over de betreffende papieren beschikt, is dus uw veronderstelling. De zware beschuldiging van ‘liegen’ wordt daardoor niet gerechtvaardigd.

  • U blijkt door en door selectief te lezen. Kennelijk ook mijn verslag van de vergadering waarin Kootker uitgebreid aan het woord kwam niet gelezen. Dar ik VVD gezind ben moet u eens tegen die partij zeggen. Ik denk dat zij een lachbui hebben. Dat de liberalen hier het grootst zijn, hetgeen ook in de media wordt weerspiegeld, kan ik niet helpen. Het publiek luistert blijkbaar niet voldoende naar u. Onjuist is onwaarheid en dat is gewoon liegen. Maar dat is in politieke kring gebruikelijk schreef ik eerder.

 4. Ik reageer louter op wat u hier schrijft:

  “Kootker heeft nu beweerd over financiële stukken te beschikken die waren aangeleverd voor de onderhandelingen, waaruit bleek dat de gemeente moest bezuinigen. Maar stukken met die conclusie zijn er volgens Coumans helemaal niet.”

  Mijn vraag is simpel: Wie heeft er gelijk? Wat is waar en wat is onwaar? Zolang u dat niet weet, is het onbehoorlijk om Ruud Kootker in het openbaar van een leugen betichten.

 5. Misschien ‘liegt’ die Coumans van de VVD wel, maar die mogelijkheid noemt u niet.

  Ik wil gewoon graag weten hoe het zit, maar ik word niet wijzer van deze partijdige weergave. Wat is de waarheid?
  De opmerking*) van CU-fractievoorzitter De Pijper over het financiële optimisme van de VVD maken de uitlatingen van Ruud Kootker geloofwaardig.

  *) “Het lijkt er op dat in het financiële overzicht van de reserves voor de komende jaren, B&W het gunstigste scenario weergeven.”

 6. “Zijn doel en middelen wel met elkaar in balans?” vroeg ook Martin Kortekaas (GL) zich af in die vergadering van de commissie ABM.

  Alsof hij wist dat de weergave van de verschillende opvattingen over de gemeentelijke financiën wel weer eens erg eenzijdig zou kunnen worden, pleitte Kortekaas voor een fonds voor onafhankelijke lokale journalistiek. Dat leek hem beter dan wat nu aan reclame voor B&W uit de (steeds duurdere) koker van communicatie komt. Kortekaas liet daarbij de rol van de gelijkgeschakelde lokale pers wijselijk buiten beschouwing.

 7. Beste Johan,

  Drie journalistieke uitgangspunten ben je uit het oog verloren: hoor en wederhoor, feiten checken en de vlag moet de lading dekken.

  Wat hoor en wederhoor betreft; een simpel belletje naar mij was voldoende geweest om je te informeren dat de ambtelijke staf op 12 april 2018 een financiële notitie voor de college onderhandelingen heeft opgeleverd als discussiestuk voor de onderhandelaars Berkhout, Gordon, Noomen, Raat , Bot en ik. O ja, en Coumans maakte daar geen deel vanuit. Het stuk geeft de beperkte financiële ruimte aan.

  Wat feiten checken betreft: ik verwijs naar het Amstelveen Nieuwsblad van 25 april 2018 pagina 5 met de kop” Nieuw college gaat miljoenen bezuinigen” . Het zal eerder over miljoenen dan tonnen gaan , vermeldt de tekst. Overigens heb ik ook in mijn commissie bijdrage afgelopen week verwezen naar dit artikel. Interessant zou zijn geweest als je de heer Coumans gevraagd zou hebben hoe jij zijn opmerkingen moet plaatsen in het licht van dit artikel, waar zijn eigen wethouder de bezuinigingen aankondigt.

  Wat de vlag dekt de lading betreft: tenzij het roddeljournalistiek betreft , hoort een koptekst passend en in lijn te zijn met de inhoud. Voor de VVD vervelend, want ik ga er toch ook vanuit dat ook zij vinden dat jouw interpretatie geen recht doet aan hun ingenomen stelling richting mij en richting mij is het een ( bewuste?) beschadigende actie en een onterechte aanval op mijn integriteit.

  Ik ben sterke voorstander van onafhankelijk, kritische en onderzoekende journalistiek. Helaas zijn wij daar kennelijk nog ver van verwijderd.

  Hartelijke groet,

  Ruud Kootker

 8. Hulde hier voor Ruud Kootker. Johan Bos het zou u sieren eea aan te passen.
  De leugenachtige partij in Amstelveen is niet BBA, maar de VVD…herinneren we ons nog VVD’er Bas Eenhoorn die met zn gedraai en manipulatief gedrag – aangaande de brandkranen en gemeentelijke verantwoordelijkheid de boel verdraaide!? Dat is pas een leugenaar, maar dat is de VVD niet vreemd. En de VVD was o zo trots op liegende en draaiende Bas Eenhoorn nadat die vertrok. Herbert Raat en Kees Noomen voorop.

  • De boodschapper krijgt weer de schuld. Ik heb gezegd dat de VVD Kootker van onwaarheid vertellen beschuldigt. Ik niet. Dat u vindt dat de VVD juist liegt, is óók u goed recht, maar laat de verslaggever er buiten.

 9. U heeft zichzelf gediskwslificeerd als ‘boodschapper’ door een simpele beschuldiging op te blazen tot een beschadigende aantijging.

  Als het waar is wat Ruud Kootker schrijft, dan heeft Coumans van de VVD ‘gelogen’ (om in uw terminologie te blijven). Toch?

  • Hahaha. Ik moet steeds harder lachen. Ik heb 1. uitvoerig verslagen wat Kootker zei en 2. de VVD reactie daarop gemeld dat hij onware dingen vertelde, wat volgens mij liegen is. Wie gelijk heeft, laat ik in het midden. Diskwalificeer ik mij daarmee als boodschapper? In uw visie bestaan er dus simpele en minder simpele beschuldigingen. Zover was ik niet. Schuld is schuld. Ik wil stoppen want deze discussie is in belachelijke onzin ontaard.

 10. U had ook het volgende kunnen schrijven:

  KOP:
  Financiele onderhandelingsinformatie leidt tot felle discussie BBA-VVD

  De VVD ontkent dat er financiele informatie hebben bestaan waaruit blijkt dat al bij de coalitie-onderhandelingen de financiele situatie van Amstelveen verontrustend was.
  Tom Coumans beweert dat BBA’s Ruud Kootker onjuiste informatie verspreidt daarover.

  Tom Coumans stelt in een persbericht ‘Uit deze financiële stukken blijkt geenszins dat bezuinigingen noodzakelijk zijn om de ambities van dit college te realiseren. Door de juiste politieke keuzes te maken en verstandig financieel beleid zijn bezuinigingen als het aan de VVD ligt voorlopig niet aan de orde.’
  De VVD ontkent dat er bij de onderhandelingen over bezuingiingen is gesproken.

  BBA stelt op basis van een concreet stuk op 12 april 2018 een financiele notitie bestond waar Tom Coumans niet bij aanwezig was. BBA wijst ook op een artikel in de lokale media waarbij
  gesproken werd over miljoenen euros aan bezuinigingen. De VVD wethouder en VVD partijleider Herbert Raat kondigde toen bezuinigingen aan. VVD stelt dat er oud beleid voor nieuw wordt ingezet en verwijt de BBA ervan als beste stuurlui aan wal de staan. Desondanks heeft de VVD BBA de laan gewezen bij de onderhandelingen nadat de toenmalig wethouder zich omgezondheidsredenen terugtrok.

  etc.

  De insteek is op die manier een HEEEL andere

  • Fijn om te lezen dat u al meer dan 55 jaar journalistieke ervaring heeft in allerlei media!
   Meneer Visser gaat u maar eens papier prikken in het Vondelpark, dan bent u tenminste maatschappelijk goed bezig.

  • De kop alleen al is veel te lang om die kwijt te raken. Koppen maken is een vak apart. Dat die complete stukken moeten dekken, betekent dat alles uit het stuk ook in de koop is te vinden. Amateurs maken doorgaans lange koppen, met veel werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden etc.

 11. “Schuld is schuld,” schrijft u. Wie is er volgens u schuldig? En waaraan?

  U schrijft nu: “Ik heb gezegd dat de VVD Kootker van onwaarheid vertellen beschuldigt.” Dat is niet waar (en volgens uw eigen redenering dus een leugen).

  Gaat u nog antwoorden op de brief van Ruud Kootker aan u? Dat bent u hem wel verschuldigd na uw bewuste beschadiging van zijn integriteit en reputatie.

  En hoe noemt u de bewering van VVD-er Tom Coumans nu die onwaar blijkt te zijn?

 12. Johan Bos beantwoordde mijn reactie met een rechtstreekse email. Ik vind dat deze discussie hier moet blijven plaatsinden.

  Op dit openbare forum voor lokaal debat heetft Johan Bos immers de reputatie van raadslid en fractievoorzitter Ruud Kootker (BbA) bewust en ten onrechte beschadigd. Die heeft daarop gereageerd en nu verdient hij een openlijk antwoord op hetzelfde forum.

  Iets onwaars zeggen is nog geen liegen. Het laatste is immers een beschadigende aantijging, het eerste niet. Bovendien kan Coumans zijn beschuldiging van Kootker niet waarmaken.

  Ik wil ook graag op deze plek antwoord op de vragen die ik hierboven had gesteld.

  • Aha Hr. Johan Bos duikt! Laf hoor.
   Een “journalist” die, zonder afdoende bewijs, de integriteit van anderen aantast en hier niet op terugkomt houdt op als journalist te bestaan. Dus Hr. Bos wees een vent en erken publiekelijk uw “faut pas”.

 13. JB is zich van geen faux pas bewust. Hij tilt niet zo zwaar aan het gevoelsmatige verschil tussen liegen en iets zeggen wat misschien niet (helemaal) waar is.

  Jammer genoeg heeft JB het niet aangedurfd om op dit forum te reageren op de open brief van Ruud Kootker waaruit duidelijk bleek dat juist Tom Coumans (VVD) had ‘gelogen’.

  Johan Bos neemt zijn toevlucht tot geheim overleg in het achterkamertje waartegen hij altijd zo fulmineert.

 14. Veel mensen lezen alleen maar de koppen. Dat legt een zware verantwoordelijkheid op degene die de kop schrijft. Die verantwoordelijkheid wordt vaak misbruikt, zoals ook in dit geval.

  Lezers van Amstelveen.blog zien nu al een paar dagen in vette letters dat de fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen wordt beschuldigd van liegen.

  De politieke partij die het handigst de media manipuleert, wordt vanzelf de grootste.

  Mediacratie is een samenspel van politieke en commerciële krachten. Zij lijkt op een democratie doordat zij die pretentie krachtig kan uitdragen en doordat zij tegengeluiden kan smoren of bagatelliseren.

 15. Tom Coumans (VVD) had uit pure kwaadwilligheid en op basis van zijn vooringenomenheid beweerd dat de fractievoorzitter van BbA niet de waarheid sprak. Zonder Coumans om een onderbouwing van diens beschuldiging te vragen, maakte Johan Bos hier een vette kop van: “VVD: Kootker liegt.”

  JB heeft de reputatie van Ruud Kootker (BbA) opgeofferd aan zijn verlangen naar een goede verstandhouding met de VVD.

  En nu vraagt Bos míj om bewijsstukken! Je moet maar lef hebben. Behalve hem journalistiek fatsoen bijbrengen moet ik dus ook zijn werk gaan doen.

 16. Omdat de discussie over deze kwestie niet in een privé-correspondentie moet worden gevoerd, geef ik hierbij mijn antwoord op JB laatste brief:

  1. De VVD-fractie staat kwaadwillig ten opzichte van Ruud Kootker en verwijt hem het uitventen van diens persoonlijke rancunes jegens Herbert Raat. Zij vonden hem destijds onaanvaardbaar als coalitiegenoot.
  2. Kootker schreef in zijn aan u gerichte open brief op Amstelveen.blog dat de ambtelijke staf op 12 april 2018 een financiële notitie voor de college onderhandelingen had opgeleverd als discussiestuk voor de onderhandelaars Berkhout, Gordon, Noomen, Raat en Bot waarin de beperkte financiële ruimte stond aangegeven. De bewering van Coumans (die niet aan die besprekingen had deelgenomen) dat er niet een dergelijk stuk was geweest, is onjuist en in uw aangedikte terminologie dus gelogen.
  3. Ook veel journalisten is enige kwaadwilligheid niet vreemd, is mijn indruk. Zij maken misbruik van hun privileges en mogelijkheden en pretenderen meer dan zij kunnen en willen waarmaken.

  ‘De journalistiek verdient tegenspraak’ was destijds het motto van mijn weblog ‘Donqui’ bij de Volkskrant. Dat populaire weblog werd door directie en hoofdredactie van de Volkskrant opgeheven en verkwanseld aan Sanoma BV die het vervolgens verdonkeremaande. Journalisten houden nu eenmaal niet van kritiek en doen er alles aan om die te smoren. U ook, dus. Kijk maar naar de verbolgen en denigrerende manier hoe u steeds op kritiek reageert.

 17. Het is juist dat een discussie over deze kwestie niet in een privé correspondentie moet worden gevoerd. Op mijn bijdrage aan deze discussie is door Johan Bos gereageerd met een aan mij persoonlijk gerichte mail. Het zou de heer Bos sieren als hij deze mail alsnog openbaar maakt en hier publiceert.
  Zou recht doen aan de transparantie, het tegengaan van achterkamertjes gedoe en de geheimzinnigheid waar de heer Bos zo vaak tegen fulmineert.

  • Nu de heer Kootker zelf vraagt om openbaarmaking van wat ik hem schreef, dus alsnog:
   Beste Ruud,

   Ik heb uitgebreid verslag gedaan van wat je in een openbare commissievergadering zei. Dat de VVD daarop reageerde, was wat mij betreft logisch. Dat is een kwestie van hoor en wederhoor. Dat ik na meer dan een halve eeuw betrapt word op het maken van journalistieke fouten, ach ja, iedereen – en zeker jij – weet het beter natuurlijk. Ik heb weergegeven wat de VVD in feite zegt. Maar als je het discussiestuk wilt leveren en zeggen dat bbA sowieso niet onder deze financiële voorwaarden in de coalitie wilde stappen, zal ik dat graag vermelden. Het strookt dan niet met de financiële stukken die ik heb.
   Over jouw standpunt, zoals weergegeven in de commissie, heb ik uitgebreid geschreven. Ook dat naar jouw inzicht de financiële ruimte allang beperkt was. Wat de reactie van Coumans op een artikel in een ander medium is, kan wat jou betreft interessant zijn, maar daar voel ik mij op dit moment niet toe geroepen.
   Over de koppen ontstaan altijd meningsverschillen, vooral als betrokkenen menen er bekaaid af te komen. De VVD zegt dat je ‘onjuiste’ dingen hebt beweerd. Onwaar dus, En dat is liegen. Daar hoef je het niet mee eens te zijn, maar de VVD zei het wel. Ik niet. Wat dat met jou integriteit heeft te maken, is mij onduidelijk. Kom op zeg, als het er politiek op lijkt dat de degens een beetje worden gekruist, wat in Amstelveen zelden voorkomt, moet dat kennelijk snel uit de wereld worden geholpen. Wie zich zo snel persoonlijk beschadigd voelt, moet de politiek niet ingaan. Nou ja, misschien de Amstelveense. Je opvattingen over de lokale journalistiek laat ik graag voor jouw rekening. Kennelijk ben je de enige die hier (weer) onderzoekende journalistiek wil, want de geheimzinnigheid waarin hier politiek wordt bedreven wijst er geenszins op dat andere raadsleden het met je eens zijn 😊
   Hartelijke groet.
   Johan

 18. “Ik heb weergegeven wat de VVD in feite zegt,” schrijft Johan Bos. Dat is onjuist en dus – volgens zijn eigen definitie – een leugen. De VVD heeft de beschadigende aantijging ‘liegen’ namelijk niet gebruikt en daar gaat het hier ook om.

  JB schrijft verder aan Kootker:
  “Maar als je het discussiestuk wilt leveren en zeggen dat bbA sowieso niet onder deze financiële voorwaarden in de coalitie wilde stappen, zal ik dat graag vermelden.”

  Ook dit is niet waar en dus ‘gelogen’. Kootker wees er namelijk alleen op dat
  al tijdens de coalitieonderhandelingen bekend was dat de financiële toekomst van de gemeente verontrustend was.

  Volgens Coumans (VVD) heeft de BbA daarover destijds met geen woord gesproken. Dat kan hij niet weten want hij was er zelf niet bij. Wie liegt?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.