De gemeente lijkt niet gebrand op openbaarheid rond bezwaarschriften van burgers tegen onderdelen van haar beleid en de procedures daar omheen.  Dat blijkt onder meer uit de korte antwoorden daarover op schriftelijke vragen van de SP aan B&W. De fractie had gevraagd naar jaarverslagen van de bezwarencommissie over de laatste jaren, maar die bestaan niet, zeggen B&W. Dat antwoord komt ongeveer overeen met dat op de vragen die amstelveenblog.nl eerder stelde. De op aandringen van dat medium tot stand gekomen aankondiging van hoorzittingen over bezwaren op de gemeentelijke website is weer verdwenen.

In de reactie op vragen van de SP laten B&W weten dat men nu eenmaal in Amstelveen de resultaten van het bezwaardossier naar de ‘vakafdelingen’ stuurt. Datzelfde gebeurt met de uitspraken van beroepen bij de rechter. De ‘verbeterpunten’ kunnen daardoor direct worden toegepast, waardoor de gemeente haar dienstverlening kan optimaliseren, schrijven B&W aan de gemeenteraad. Wat er met de zogenaamde ‘negatieve’ adviezen van een ambtelijke bezwarencommissie gebeurt, blijft verborgen. Die leiden niet tot aanpassing van besluiten van B&W. Het blijft goeddeels een interne gemeentelijke zaak. De bezwarencommissie adviseert B&W over bezwaren tegen door dat bestuursorgaan genomen besluiten. Wie het met dat advies niet eens is, kan alleen nog naar de rechter stappen.

Hoorzitting

Onderdeel van de procedure is soms de hoorzitting over een bezwaarschrift. Die is in principe openbaar, maar niemand weet ervan. Soms worden media wel eens door de bezwaarde getipt, maar doorgaans niet. Dan zit dus de bezwaarde, al dan niet bijgestaan door een advocaat, alleen tegenover de gemeente. Volstrekt onduidelijk is op hoeveel bezwaarschriften een negatief advies komt (wat meestal het geval lijkt) en hoeveel er worden gehonoreerd. Dat zou uit een dus niet verschijnend jaarverslag blijken.

Niet aangekondigd

Hoorzittingen worden geenszins aangekondigd in de gemeentelijke mededelingen, zoals de eveneens openbare vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies. Wettelijk is de gemeente niet verplicht dat ook met de hoorzittingen te doen. Na lang aandringen van amstelveenblog.nl  verscheen de aankondiging wel op de gemeentelijke website, maar zo verborgen dat vrijwel niemand die vond. De zogenaamde zoekmachine leidde tot niets en men moest een digitaal genie zijn om de digitale achterkamer te vinden.

Weinig interesse

Omdat er dus weinig interesse werd getoond, zijn de aankondigingen verdwenen. Wegens gebrek aan belangstelling, zegt de gemeente. Voortaan is openbaar weer geheim. Aankondiging van de hoorzittingen rond bezwaarschriften was ook maar een proef, verdedigt de gemeente zich achteraf. Er kwamen maar 23 bezoekers per maand, zegt ze. Zonder overigens erbij te vermelden dat die 23 zoekers in elk geval, buiten de zoekmachine om, het nieuws hadden gevonden. Media worden overigens niet rechtstreeks voor de openbare zittingen uitgenodigd.

Nieuwe website

De beslissing van de gemeente is geïmplementeerd in de nieuwe website, zegt de gemeente. Die geeft  dus nog minder prijs op dit terrein dan de oude. Op de vraag waarom de openbare hoorzittingen niet net als de raadsvergaderingen worden aangekondigd, blijft de gemeente het antwoord schuldig. “Bij wijze van proef zijn de data van openbare hoorzittingen van april 2017 tot en met juni 2018 op de website geplaatst. Er is gemonitord hoe vaak deze bewuste pagina werd geraadpleegd”, wil die volgens een woordvoerster alleen kwijt. “Omdat de pagina weinig geraadpleegd werd, is uiteindelijk besloten om de pagina niet terug te laten keren op de nieuwe website.” Waarom de betreffende pagina moeilijk te vinden was, in elk geval niet via de zoekmachine (die bij het ingeven van ‘hoorzitting’ tot niets leidde), wordt niet gezegd.

7 REACTIES

  1. De transparantie van de gemeente dus in de praktijk. Je zou bijna denken dat onze regenten iets te verbergen hebben. Wat ik niet snap is dat behalve de SP daar blijkbaar alle andere politieke partijen genoegen met deze onverkwikkelijke gang van zaken nemen.

  2. Kritiek, klachten en bezwaren passen niet in het positieve beeld dat de gemeente van zichzelf wil uitdragen. Dus worden zij weggemoffeld. Zo gaat dat niet alleen in dictaturen en totalitaire éénpartijstaten maar ook in een gemeente waar democratie een slogan is maar geen werkelijkheid.

  3. Dit is niet minder dan een schandaal en toch verandert er niets.

    Is het niet eenvoudiger en goedkoper om de mogelijkheden tot het indienen van zienswijzen, klachten en bezwaren en misschien ook maar meteen de hele gemeenteraad af te schaffen? B&w en ‘hun’ ambtenaren doen toch gewoon wat zij willen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.