Omdat naar verwachting het inwonertal van Amstelveen naar 125.000 groeit in 2040 moet de gemeente de komende jaren grote investeringen doen. In de Perspectiefnota 2020 (zeg maar de contouren voor de volgende begroting) staan  €3,7 miljoen aan structurele (dus jaarlijks terugkerende) en €38 miljoen aan eenmalige uitgaven. In totaal geeft de gemeente volgend jaar ongeveer 225 miljoen uit. Daarvan betreft ongeveer een derde het sociale domein (zorg enzovoort).

Herbert Raat

Volgens wethouder Herbert Raat van Financiën moet Amstelveen, om een stad te blijven waar mensen graag wonen en werken,  de komende jaren onder meer investeren in schoolgebouwen, bereikbaarheid, (verkeers) veiligheid en eigentijdse dienstverlening. “Daarnaast blijven de financiën op orde en de lokale lasten zo laag mogelijk,” belooft hij op basis van de Perspectiefnota. In totaal heeft Amstelveen een buffer van ongeveer 15 miljoen euro.

Amstelveen groeit

De te verwachten bevolkingsgroei is geprognotiseerd op grond van de huidige economische groei, alle woningbouwprojecten en mogelijke ontwikkellocaties, zoals Kronenburg en Legmeer. De gemeente zegt te onderzoeken wat die betekent voor het voorzieningenniveau en daarmee voor de leefbaarheid in de stad. Voor die onderzoeken is een ton gereserveerd.

Onderwijshuisvesting

Aan nieuwbouw of renovatie van onderwijshuisvesting denkt de gemeente €18,7 miljoen uit te geven, Daarvoor wordt voor het eerst het sinds begin 2018 gevormde fonds ‘sparen vooraf”, onderdeel van de ‘buffer’, gebruikt. Het geld is grotendeels voor een permanente uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het Keizer Karel College bestemd.

Zorgvraag

Omdat zelfredzaamheid en het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen van ouderen, dankzij veel mantelzorgers en andere vrijwilligers, zo ongeveer de (als bezuiniging bedoelde) Haarlemmerolie van de Participatiemaatschappij werd, neemt de door het rijk over haar schutting gegooide zorgvraag volgens de gemeente toe. Er ontstaat een sterke groei in de vraag naar hulpmiddelen, mantelzorgondersteuning, huishoudelijke hulp en begeleiding, zegt zij. Bijna een derde (30%), ofwel €68,6 miljoen, van de totale gemeentelijke uitgaven  gaat naar het sociaal domein.

Werkplein

En net als in veel andere gemeenten schreeuwt Amstelveen om jeugdzorg. Het Rijk komt met extra incidenteel geld, maar daarmee zijn de tekorten niet opgelost. De gemeente reserveert een bedrag om de tekorten op te vangen en breidt de capaciteit uit van Werkplein AA, zeg maar de instantie om mensen aan het werk te helpen (onder wie  veel 50-plussers). Een groeiend inwoneraantal heeft ook effect op de bereikbaarheid en leefbaarheid van een stad. Het college investeert daarom in de verkeersveiligheid in het algemeen en bij scholen in het bijzonder.

Verkeer

Voor een veilige doorstroming van het verkeer zet het college in op onderhoud en aanpassingen van wegen, zoals op een verdubbeling van de Bovenkerkerweg en een verbetering van de fietsroute langs de museumspoorlijn tussen de Zetterij en de Noordammerlaan.

De overspannen woningmarkt blijft blijkbaar een zorg. Het college richt zich naar eigen zeggen op huurdersondersteuning met stichting !WOON en een betere vergunningsprocedure en handhaving van regels rondom vakantieverhuur (airbnb) en woningdelen, om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau ook in de toekomst op peil te houden.

Kunst en Cultuur

De gemeente mag er dan prat op gaan op sommige lijstjes van de Atlas der gemeenten te scoren in de top van de aantrekkelijke woonplaatsen, volgens diezelfde ‘atlas’ scoort Amstelveen op de cultuurindex onder het gemiddelde. Op dat terrein moet de gemeente dus omhoog, vinden B&W. Zeker als de gemeente groeit. Om een kwaliteitsslag te maken, investeert het college onder andere in kunst in de openbare ruimte, het in kaart brengen en zichtbaar maken van het culturele aanbod en verder stimuleren van lokale initiatieven.

Handhaving

Gemeentelijke handhavers krijgen motoren. Die zijn nodig om zich sneller door de stad te kunnen verplaatsen. De handhaving ten dienste van de openbare orde verandert de komende jaren. Voor het terugdringen van het aantal inbraken wordt het speciale interventieteam ingezet, waarvan onder meer oud-politieagenten deel uitmaken.

ICT

Het huwelijk tussen ICT en overheid bleek de laatste jaren ook in Amstelveen keer op keer niet gelukkig. “Het moet sneller, digitaler en er worden hogere eisen gesteld aan privacy en informatieveiligheid”, beseft de gemeente. ICT-kennis is in het raadhuis onvoldoende voorhanden. Vandaar dat er massaal externen worden ingehuurd. ‘Om te kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd zijn investeringen op het gebied van ICT noodzakelijk’, zeggen B&W. Zij gaan ervan uit dat door digitale transformatie de gemeentelijke dienstverlening sneller, toegankelijker en beter op de bewoners wordt afgestemd. ‘Moderne digitale werkplekken en een stabiele IT-infrastructuur zijn de basis hiervoor.’

Zie Perspectiefnota: https://www.amstelveen.nl/data/publicatie-website/perspectiefnota-2019/Perspectiefnota%202019.pdf?_dc=1529672209351&_dc=1529672209382

 

1 REACTIE

  1. “Verbetering van de fietsroute langs de museumspoorlijn tussen de Zetterij en de Noordammerlaan.”

    Lapwerk, dus, in afwachting van (eindelijk) de beslissing om de trambaan om te bouwen tot de ideale, noodzakelijke, rechte, rechtstreekse, duurzame, fraaie en veilige fietsverbinding tussen Amstelveen en Amsterdam.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.