De gemeente kreeg, met ondersteuning van de Vereniging van Amstelveense Detaillisten (VAD), €25.000 subsidie van de Provincie Noord-Holland, voor verbetering van de onderlinge samenwerking van de ondernemers om het winkelgebied te versterken.

Daarmee heeft de gemeente in totaal €50.000 voor cofinanciering ervan.

Impuls

Wethouder Floor Gordon (Economische Zaken) vindt uiteraard versterking van lokale winkelcentra belangrijk. Onder meer voor de leefbaarheid en het bestaande voorzieningenniveau. “Door dit project zal de samenwerking tussen gemeente, de VAD, en wijkwinkelgebieden structureel verbeteren en wordt een impuls gegeven aan de detailhandelsstructuur”, zegt Gordon, die vooral door de coronacrisis en de toename van de online verkopen de fysieke winkels wil verbeteren. “Door dit project kan ook uitwisseling ontstaan en kennisdeling ter inspiratie voor de andere wijkwinkelgebieden.”

Groter bereik

De VAD trekt voor inventarisatie en de uitvoering van het traject een winkelstraatmanager aan. Die gaat een plan opstellen voor de komende vijf jaar, vertelt voorzitter Atilla Meulenbelt. Per gebied oogt die subsidies te krijgen om het plan uit te voeren. “Dit project heeft een groter bereik dan alleen de leden van de VAD en daarom kunnen we die professionele steun goed gebruiken”, zegt Meulenbelt.

Stimuleringsfonds

Het uitvoeringsplan voor tenminste vijf winkelgebieden kan bijvoorbeeld bestaan uit het oprichten van een ondernemersvereniging, een BIZ, een plan van aanpak leegstand, een promotie- of investeringsplan, zegt de gemeente, die wil dat het plan aansluit op het gemeentelijke Stimuleringsfonds voor lokale economie en externe subsidies. Via het Stimuleringsfonds Lokale economie stelt de Gemeente 7,5 ton beschikbaar voor gezamenlijke initiatieven van ondernemers.

Amstelveen kent 14 wijkwinkelgebieden, waar in verschillende mate uitstraling, onderlinge samenwerking tussen ondernemers en het doen van gezamenlijke investeringen achterblijft, de promotie van het winkelgebied niet toereikend is en langdurige leegstand is ontwikkeld.

Vijf gebieden

De Provincie Noord-Holland maakt het met de subsidieregeling Toekomstbestendige Winkelgebieden mogelijk om zowel ondernemers als gemeenten te laten investeren in de verbetering van winkelgebieden.

Samen met het VAD is er een grove inventarisatie gedaan van problemen én verbeterplannen van de 14 Amstelveense winkelgebieden. Van deze gebieden komen er vijf in aanmerking om het komende jaar samen met een winkelstraatmanager het gebied te versterken.

Foto: Kostverlorenhof

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.