Schiphol onderzoekt, samen met andere partijen in de Nederlandse luchtvaart, extra maatregelen om de hoeveelheid ultrafijnstof op en om de luchthaven verder omlaag te brengen en daarmee de lokale luchtkwaliteit te verbeteren.

Uit onderzoek van TNO, in opdracht van de luchthaven, blijkt dat in de buitenlucht rond de terminal en pieren ultrafijnstofconcentraties van gemiddeld 100.000 tot 120.000 deeltjes per kubieke centimeter zijn gemeten. De mediaan, die evenveel hogere als lagere metingen kent, ligt tussen 44.000-68.000 ultrafijnstofdeeltjes per kubieke centimeter.

Overdag

De metingen op Schiphol vonden vooral overdag plaats. Concentraties zijn daardoor niet te vergelijken met jaargemiddelde waarden op andere vliegvelden of in steden. Bovendien zijn er verschillen in meetmethodes en –apparatuur, zegt Schiphol. Aan een drukke weg in het centrum van Rotterdam zijn gemiddelden per kwartier gemeten tot maximaal 100.000 deeltjes per kubieke centimeter gemeten en Europese steden volgens de luchthaven jaargemiddelde concentraties tussen de 10.000 en 80.000 deeltjes per kubieke centimeter.

Luchtkwaliteit verbeteren

Het TNO-onderzoek is volgens het bedrijf van belang voor de werknemers op de luchthaven. Op grond van de resultaten van het onderzoek worden aanvullende acties en een versnelling van acties onderzocht om de concentratie verder omlaag te brengen. De sector gaat de mogelijkheid onderzoeken om uiterlijk 2030 ‘duurzaam taxiën’ de standaardprocedure te laten zijn op Schiphol. De noodzakelijke stappen worden door Schiphol en diverse sectorpartners, waaronder LVNL, KLM, Transavia en Corendon uitgewerkt zoals aanpassingen aan infrastructuur, processen en techniek.

Schiphol is al langer bezig met het onderzoeken en terugdringen van de uitstoot van ultrafijnstof. In 2019 is een actieplan ultrafijnstof door Schiphol in samenwerking met de luchtvaartsectorpartijen opgesteld, om de uitstoot omlaag te brengen in het verkeer van en naar de luchthaven, op de luchthaven zelf en van de vliegtuigen. Belangrijk daarbij worden investeringen in nieuwe vloot, het gebruik van duurzame brandstoffen (SAF) en het verduurzamen van de grondoperatie geacht.

Als onderdeel van dit actieplan heeft Schiphol TNO gevraagd een onderzoek te doen naar de concentraties van ultrafijnstof op het Schiphol-terrein. Bij dit onderzoek, inhoudelijk beoordeeld door het RIVM,  is input gevraagd aan vakbonden en platformmedewerkers.

 Emissievrij

Doel van de luchtvaartsector is de grondoperatie uiterlijk in 2030 geheel emissievrij te opereren en daarmee ultrafijnstof drastisch te reduceren. Door efficiënter met energie om te gaan, grondmaterieel te elektrificeren, de aanleg van walstroom bij gates, te zoeken naar alternatieven voor fossiel gas en waar mogelijk de overstap naar hernieuwbare energie. Onderdeel van het actieplan zijn ook onderzoeken om kennis te vergroten en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Gezondheid

Wereldwijd is nog relatief weinig bekend over de uitstoot van verschillende soorten ultrafijnstof en het effect op gezondheid. Het RIVM onderzoekt de gezondheidseffecten van ultrafijnstof bij omwonenden van de luchthaven. Het deed ook recent een voorstel gezondheidseffecten van ultrafijnstof bij platformmedewerkers te onderzoeken. De sector bestudeert momenteel hoe dit voorstel samen met betrokken partijen daarin ook blootstelling van medewerkers aan ultrafijnstof en de mogelijke gezondheidseffecten is te meten.

Achtergrond ultrafijnstof ontwikkelingen

2015: verkennend onderzoek van RIVM toont aan dat ultrafijnstof rondom Schiphol afkomstig is van luchtvaart

2017: start RIVM-onderzoek naar gezondheidsrisico’s ultrafijnstof in omgeving Schiphol

2019: Schone Lucht Akkoord wordt gesloten

2019: tussenresultaten ultrafijnstof onderzoek RIVM: Onderzoek naar de gezondheidseffecten van kortdurende blootstelling aan ultrafijn stof rond Schiphol

2019: presentatie actieplan ultrafijnstof Schiphol

2020: aankondiging onderzoek TNO naar concentraties op Schiphol

September 2021: RIVM-voorstel: Verkenning haalbaarheid gezondheidsonderzoek bij werknemers Schiphol

Begin 2022: resultaten RIVM onderzoek in omgeving Schiphol: gezondheidseffecten van lange termijn blootstelling aan ultrafijnstof en integrale rapportage.

11 COMMENTS

 1. “Wereldwijd is nog relatief weinig bekend over de uitstoot van verschillende soorten ultrafijnstof en het effect op gezondheid.”

  De reden hiervan is dat geen enkel bedrijf hier commercieel belang bij heeft. Men zal tot de conclusie komen dat de uitstoot van ultrafijnstof door auto- en vliegverkeer veel schadelijker is ‘dan gedacht’.

  Schiphol wil alleen maar betere luchtkwaliteit omdat het wil groeien. Per saldo blijft de luchtkwaliteit dan even ongezond als nu.

 2. Het getal onder de kop van dit artikel suggereert dat het 50x gelezen is. Een groot deel van dat aantal bestaat echter uit dezelfden die alleen even kijken of er nog gereageerd is. Een valse voorstelling van zaken, dus, in de journalistiek een doodzonde.

  Het komt de levendigheid van deze stadskroniek en van het lokale publieke debat ten goede als het (ware) aantal lezers van het artikel en het aantal reacties vermeld worden bij de titels op de voorpagina.

 3. Een stadskroniek doet verslag van feiten en gebeurtenissen en mag geen feiten verdraaien.

  U staat zich voor op uw journalistieke achtergrond en status.

 4. Allemaal prachtig , die hooggeleerde onderzoeken, maar het helpt geen bal. Het enige wat helpt is de prijs van een vliegticket verdubbelen. Dat wist iedereen al decennia. De rest is schijnheilig gelul.

   • Dat maak jij er van. In de meeste gevallen kan men het ook dichterbij zoeken met alternatieve minder vervuilende vervoersmiddelen. Trouwens vliegen is pure concurrentievervalsing,aangezien er geen tax zit op de kerosine.

    • Ik maak het er niet van, het is gewoon zo.

     Je vliegt naar de bestemming van je eigen keuze en niet de keuze van Frank Bikker. Jij moet vooral doen wat jij denkt dat goed is, andere mensen maken andere afwegingen. Dat mag in een vrij land, toch?

     Hoezo concurrentie vervalsing. De ontwikkeling van de electrische auto industrie bijvoorbeeld staat stijf van de subsidie om over windmolens maar te zwijgen. Voor wat betreft de belasting op kerosine; Dit was toentertijd een politiek besluit mede gericht op het toegankelijk maken van de toen dure luchtvaart ook voor de “gewone man”. En dit is gelukt onder andere vanwege de komst van de vele betaalbare vacantievluchten. Het, ondere andere door jou, wegdrukken van de “gewone man” uit het vliegtuig zal derhalve ook een politiek besluit moeten gaan worden. Jij zal op jouw dichtbij bestemming wellicht staan te juichen echter zeer vele anderen die graag naar het zonnige Spanje, Portugal of Italië waren getogen zeer waarschijnlijk niet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.