Ze is er niet blij me dat het enige de partij vertegenwoordigende raadslid voor zichzelf is begonnen. Daardoor is Ouderencombinatie Amstelveen (OCA), waarvan Daniëlle Hacquebard de nieuwe voorzitter is, niet meer vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Raadslid Percy de Robles, nu opererend als lijst Senioren Belangen Amstelveen, zegt intussen wel bij het programma waarop hij via OCA is gekozen te blijven. Maar toch is met OCA volgens hem ‘verschil van inzicht’ gerezen.

De OCA richt zich vooral op de woningmarkt, zegt Hacquebard. “Wij wensen voldoende seniorenwoningen tegen een betaalbare huur. En daarnaast het aanpassen en geschikt maken van bestaande woningen voor 55+’ers. We willen een wethouder specifiek belasten met ouderenzorg, uitbreiding van de mogelijkheden Amstelveen pas en de OCA zal zich sterk maken voor meer huishoudelijke Elektronica. We wensen daarmee digitale en elektronische middelen toegankelijk te maken voor ouderen ten behoeve van hun woongenot.”

Ouderenbonden

Daarnaast wil de niet meer in de gemeenteraad vertegenwoordigde partij vaker voorlichting door politie en brandweer laten organiseren en – vooral aandacht voor eenzame ouderen stimuleren. “En wij streven ernaar regelmatig contact te houden met ouderenbonden en de Amstelveense participatieraad”, zegt Hacquebard. “Dat de heer De Robles nu voor partijsplitsing heeft gezorgd wil niet zeggen dat de OCA stil zal gaan zitten.”

Loyaliteit

Het bestuur betreurt de partijsplitsing. “Het zegt iets over de loyaliteit van het vertrekkende raadslid.” Zij vraagt zich af of de nieuwe partij in de raad zich niet bij voortzetting schuldig maakt aan partijsplitsing. En aan een stoelendans in de nieuwe raadsperiode. Volgens haar ontbrak het aan communicatie tussen fractie en OCA. Zelf werden zij en haar man Mareno naar haar zeggen zonder opgave van redenen uit raadscommissies terug getrokken.” Tot op heden is daar nog geen opheldering over en was een gesprek met De Robles niet mogelijk. Hij heeft ook ten aanzien van ons geheel zelfstandig en zonder overleg gehandeld.

Ook op de afgelopen ledenvergadering van 6 juni is hij niet geweest om zich te verantwoorde. Zonder afmelding. Democratie dient om door middel van overleg conflicten op te lossen. Raadsleden zijn deelnemers van een democratisch proces en zouden elkaars standpunten voldoende moeten kennen en respecteren om in gesprek te gaan.”

Partij

Fractiediscipline en loyaliteit aan de partij zouden wat haar betreft centraal moeten staan. “Als raadslid ben je niet alleen als persoon gekozen, maar ook als vertegenwoordiger van een partij, de OCA. Kiezers stemmen voor een partij en daarmee op het toekomstige raadslid.”

De Robles zegt dat hem binnen de partij kwalijk werd genomen door zijn ziekte niet altijd aan raadsvergadering heeft kunnen deelnemen. Maar daar is volgens Hacquebard geen sprake van. “Er is zelfs overleg geweest met de gemeente om tot een tijdelijke oplossing te komen, da wil zeggen een tijdelijke vervanging waarmee de heer De Robles een kans is geboden zich op zijn behandeling te richten. Zo had de OCA zich kunnen blijven richten op zichtbaarheid en behartiging van de belangen van de kiezers. Sterker nog: Wij vinden het verschrikkelijk dat De Robles en zijn gezin zijn getroffen door een hele nare ziekte.”

Commissie

De commissieleden, waartoe zij behoorde, hebben gedaan wat zij konden, zegt ze. “Maar het is het raadslid dat onderwerpen aanhangig maakt in de raad. Dat zijn gemiste kansen die niemand van de OCA De Robles kwalijk neemt. Een ziekte overkomt je en dit wensen wij niemand toe.”

Ondanks de treurnis over de splitsing zegt zij De Robles het beste te wensen. “Wij zullen zeker niet als twee ruziënde partijen de verkiezingen in gaan. We zijn volwassen personen en zo zal de OCA zich ook blijven gedragen. Ondanks dat wij niet meer in de raad vertegenwoordigt zullen wij ons volledig inzetten voor onze kiezers.  Wij zullen gaan monitoren waar de behoeftes van onze kiezers liggen door in gesprek te gaan met ouderen en ouderenbonden.  En zo willen wij gaan bouwen aan een ijzersterk nieuw partijprogramma voor de komende verkiezingen.”

7 COMMENTS

 1. Aan de burgemeester verstuurd.

  Geachte burgemeester,

  Allereerst van harte welkom in de gemeente Amstelveen.

  Bij deze wil ik u een en ander verzoeken aangaande het naamgebruik door de heer De Robles aangaande de aanduiding Seniorenbelangen Amstelveen als afsplitsing van OuderenCombinatie Amstelveen.

  Dit is geen naamswijziging van laatstgenoemde partij maar een afsplitings.

  Ik wil bij u bezwaar maken voor het gebruik van een nieuwe partijnaam om de volgende redenen
  1) Elke nieuwe partij die deelneemt aan volgende verkiezingen kan niet genieten van naamsbekendheid door in de gemeenteraad present te zijn, terwijl de partij Seniorenbelangen Amstelveen niet verkozen is of deelgenomen heeft als lijst bij de verkiezingen. In die zin is de heer De Robles weliswaar verkozen, maar niet namens of middels Seniorenbelangen Amstelveen. In die zin is de heer Robles de facto vanaf heden op persoonlijke titel raadslid.

  2) De aanduiding Seniorenbelangen Amstelveen is geen politieke partij of vereniging en is ook geen ingeschreven entiteit bij de Kamer van Koophandel. Om deel te nemen en erkend te worden als politieke partij bestaan bepaalde voorwaarden. Daar heeft Seniorenbelangen Amstelveen voor zover te zien niet aan voldaan getuige het gebrek aan KvK inschrijving.

  3) Om elk ‘concurrentie” voordeel uit te sluiten ten aanzien van de aankomende verkiezingen, de laatste verkiezingen en diens uitslag respecterende, wil ik u mede gezien op het hiervoorgaande omschrevene verzoeken om de aanduiding Seniorenbelangen Amstelveen te weigeren in de gemeenteraad en de heer De Robles alleen als individueel raadslid te accepteren maar niet met een partijnaam.

  Uit democratisch oogpunt lijkt het me niet meer dan logisch, een niet verkozen partij toch zitting te laten hebben in de gemeenteraad als fractie lijkt mij vreemd. Elders wordt in dergelijke situaties de ‘fractie’ aangeduid als Groep De Robles wat logischer lijkt.

  • De burgemeester kan er niets aan doen, is geen machthebber in deze en wordt geacht boven de partijen te staan. Iedereen kan een politieke partij beginnen en een raadslid wordt, ongeacht verandering van partij, geacht te zijn gekozen. Pas als de partij wordt ondergebracht in een stichting of vereniging is inschrijving bij de KvK nodig. De Robles heeft gekozen voor alleen een ‘lijst’, waarvoor hij een partijnaam mag bedenken. Zo kwam ook DENK als afslitsing van de PvdA tot stand.

  • U schrijft een open brief naar de burgemeester, want u laat hem verschijnen in de pers, maar u zet niet uw achternaam erbij. Zeer vreemd allemaal.

 2. Ik trek het raadslidmaatschap van de heer De Robles in twijfel, ik trek de naamvoering die hij egbruikt in twijfel.

  Denk is pas in de Tweede Kamer gekomen NA verkiezingen. Toen Tunahan Kuzu en Selcuk Ozturk zich van de PvdA afscheiden mochten die in de Tweede Kamer alleen de aanduiding Groep Kuzu-Ozturk voeren. Pas na verkiezingen werd dat in het parlement DENK.
  PVV is pas in de Tweede Kamer gekomen NA verkiezingen. Toen Geert Wilders zich afscheidde van de VVD mocht hij alleen de naam Groep Wilders voeren en pas na verkiezingen PVV.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Groep_Kuzu/%C3%96zt%C3%BCrk
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Groep_Wilders

  De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het presidium.
  In die hoedanigheid kan hij wel degelijk de gebruiken volgen dat alleen partijen die gekozen worden hun namen mogen gebruiken van gekozen lijsten.

  Mij gaat het dus nogmaals niet om het raadslidmaatschap maar wel de naamvoering van de fractie die de heer De Robles gebruikt. In mijn optiek zou die de Groep De Robles moeten zijn. De Robles mag een partijnaam bedenken maar die kan niet in de gemeenteraad worden gebruikt totdat die lijst is gekozen lijkt mij.

  Als De Robles zich bij pak hem beet PVV of SP had aangesloten had men wel anders gepiept vermoed ik (niet dat hij dat zou doen maar toch). Dit soort dingen opent precedenten als raadsleden zich afsplitsen om al dan niet zich aan te sluiten bij bestaande partijen en diens namen te gaan gebruiken, zonder dat kiezers daarvoor gekozen hebben.

  In die zin is in de Tweede Kamer heel bewust het zo dat pas na gekozen te zijn op een lijst fractienamen te kunnen gebruiken. En als men afslplitst heet men Groep (achternaam). Amstelveen zou er goed aan doen dit vanuit democratisch oogpunt te volgen.

   • Klopt en toen ze uit de PvdA gestapt waren ze groep Kuzu/Octurk in het parlement. NA de verkiezingen als DENK te hadden deelgenomen, toen waren ze in het parlement DENK.

    Dat is dus mijn hele punt De Robles kan nu als Groep De Robles door in de gemeenteraad. Als hij deelneemt met de lijst Seniorenbelangen Amstelveen en dan een of meer zetels wint, dan kan hij zich in de gemeenteraad Seniorenbelangen Amstelveen noemen, maar niet eerder.

    Trouwens:
    Aangenaam ik ben Gerard Visser. Zie niet in wat de meerwaarde is van mijn achternaam, maar bij deze.

    Eens dat de hele gang van zaken bij OCA een treurige bedoening is trouwens.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.