De Amstelveense VVD staat achter de strekking van de uit dezelfde partij in Limburg komende brief, waarin gehakt wordt gemaakt van het besluit van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel een Migratie) een hotel in Tubbergen te kopen als Asielzoekerscentrum (AZC). Aan de andere kant denkt voorzitter Kees Noomen (foto) van de VVD-fractie in de gemeenteraad, de grootste daar, niet dat Van der Burg handelt buiten zijn wettelijke bevoegdheden.

Maar het echte probleem is volgens Noomen dat er geen rem op het aantal naar Nederland komende asielzoekers is, ook uit de ‘veilige landen’ van Noord-Afrika, die veelal voor opschudding in Ter Apel zorgen.

Volksvertegenwoordigers

Talrijke VVD-fracties in gemeenteraden in Limburg tekenden mede de brief van VVD’er Chris Smits uit het Limburgse Bergen. “Als Limburgse volksvertegenwoordigers maken wij ons grote zorgen over de enorme toe- en instroom van asielzoekers”, staat in de brief. “Wij vragen u dringend om meer aandacht voor de impact hiervan op onze samenleving en gemeenten omdat wij als volksvertegenwoordigers in de gemeente ervaren dat het draagvlak om asielzoekers op te vangen op de huidige werkwijze drastisch afneemt. Ook zijn we niet te spreken over de bijbehorende communicatie.”

D66 zit ook in het kabinet en die partij denkt wezenlijk anders over immigratie dan de VVD en is bereid de deur open te houden. Dat speelt kennelijk ook in Amstelveen een rol, hoewel Noomen er oog voor heeft dat veel gemeenten hun verantwoordelijkheid niet nemen. “Wij doen in Amstelveen meer dan nodig is.”

Kernprobleem

Maar de kern van het probleem is volgens hem dat het immigratiebeleid anders moet, zoals ook zijn partijgenoot en wethouder Herbert Raat (VVD) eerder al opmerkte. “Maar we zitten in een coalitie met partijen, die linkser zijn dan de VVD”, zegt Noomen. Dat geldt zowel landelijk als plaatselijk. Noomen verwacht wel een “hete winter”, zoals hij het noemt. Op termijn zijn volgens hem de kosten voor de immigratie niet meer op te hoesten door Rijk en Gemeente.

In de brief aan de minister en de VVD-fractie in de Tweede Kamer stond onder meer: “Het moge duidelijk zijn dat onze gemeenten kraken onder de hoge instroomcijfers naast alle andere problematieken en (voortgaande) decentralisaties. Het draagvlak om nog meer mensen op te vangen, gaat met de dag achteruit. Dit is in combinatie met oplopende prijzen van woonruimte, energielasten en levensonderhoud een zorgwekkende ontwikkeling.”

Dreiging

Volgens de Limburgse VVD’ers ligt de bevoegdheid voor het toestaan van een AZC (afgezien van crisisnoodopvang) bij de gemeenteraad. Die is eerder dit jaar nog gekozen en bevat gepassioneerde volksvertegenwoordigers, zegt de brief. “Wij vertegenwoordigen onze inwoners. Gemeenten hebben al diverse malen aangegeven dat de rek eruit is en dat het kabinet ook echt zélf de zaak onder controle moet krijgen. Het tegendeel lijkt te gebeuren.”

De dreiging met dwang van staatssecretaris Van den Burg opvanglocaties desnoods tegen de wil van gemeenten in te realiseren is in de provincie in het verkeerde keelgat geschoten. Die bracht trouwens ook opschudding in de partij van de premier en Noomen. De grondwettelijke autonome positie van de gemeenteraad dreigt met de voeten te worden getreden, staat er in de brief.

Woningen

Dat de kosten ook landelijk en lokaal op den duur niet meer zijn op te hoesten, is Noomen blijkbaar met de briefschrijvers eens. “Lokaal is de huidige belasting van al dan niet tijdelijke opvang niet langer houdbaar of verdedigbaar”, staat er in de brief. “Er zijn te weinig koop- en huurwoningen beschikbaar en het verlenen van voorrang aan statushouders ten opzichte van mensen die al járen wachten op een (sociale huur)woning zorgt voor veel onbegrip in de samenleving waar wij terecht als volksvertegenwoordigers op worden aangesproken.” Ook dat begrijpt de Amstelveense VVD wel.

Uit de brief: “Uiteraard willen wij mensen in nood opvangen. Zeker van onze Europese buurlanden, maar het moet wel behapbaar blijven.” Maar de ‘veiligelanders’ die in de AZC’s zitten en volledig kansloos zijn om hier asiel te verkrijgen, houden volgens de briefschrijvers intussen wel een opvangplek bezet. Hoewel Kees Noomen begrijpt dat de mensen uit Noord-Afrika het uit economische motieven in Nederland proberen, vindt hij dat heel het immigratiebeleid aan heroverweging toe is.

Concreet komt het er op neer dat ook de lokale VVD er moeite me heeft dat van Den Haag woningen aan statushouders beschikbaar moeten worden gesteld. die voor Amstelveners vrijwel onbereikbaar zijn.

8 COMMENTS

 1. Ik ben het nog gedeeltelijk met Noomen eens. Den Haag heeft de laatste jaren veel te veel over de schutting bij de gemeente gesodemieterd. Alleen vergeet hij er bij te vertellen dat het wel olv zijn eigen partij was.
  Ook vertelt hij zeer schijnheilig dat hij het niet kan verkopen aan de inwoners dat er zo veel soc woningen naar statushouders gaan, terwijl sinds 2016 hier het percentage soc woningen olv de VVD alleen maar achteruit is gegaan en dat er anders ook niet genoeg zouden zijn geweest.
  Ondertussen worden er overal in Amstelveen onbetaalbare woningen& appartementen tot zelfs stadsvilla’s aan toe, gebouwd, waarmee schandalige winsten worden gemaakt. Onlangs nog een appartement een jaar gelden gekocht voor €550.000,—in de voormalige Handwegkerk en nu al weer verkocht voor €950.000, maar niet één in de soc sector wordt er gebouwd. Kijk dat kan wel hier, allemaal! Ook een Bankrastoren die nu al een klein jaar half leeg staat!
  Hij doet net of het alleen maar aan statushouders ligt. Dat is ronduit gelul. Het ligt aan allerlei maatregelen , die olv zijn partij in Den Haag en hier zijn genomen, zoals afschaffing verzorgingshuizen en het onbeperkt promoten van Amstelveen bij expats om er maar 2 te noemen.
  Die zogenaamde veiligelanders maken in zo’n AZC geen schijn van kans. Die kun je hier best in een gesloten AZC zetten en per ommegaande weer afleveren in het land van herkomst. Scheid de bokken maar van de schapen. Trouwens dat is het pakkie an van andere instanties, niet van de gemeente.

  Beste VVD u krijgt nu loon naar werken voor het non-beleid en Gods water over Gods akker laten lopen wat u de afgelopen tig jaar heeft gevoerd en nu doet de wal het schip wel keren. En dat is niet alleen wonen en asielbeleid.

  • O.L.V. zeg je, maar er waren toch andere partijen bij die het kennelijk met de VVD eens waren? Boe dan ook: Als er NU te weinig woningen zijn om iedereen tevreden te stellen, is het niet meer te verkopen dat statushouders voorrang krijgen bin toewijzing. De statushouders moeten toch als gewone Nederlanders worden beschouwd? Of geldt dat alleen voor de voor- en geenszins voor de nadelen? Dan wordt die groep alsnog ‘slachtoffer’ van separatisme. De wetgeving is nu eenmaal zo dat ook mensen uit de veilige landen primair als asielzoeker worden beschouwd en als ongedocumenteerden hier jarenlang kunnen blijven.

   • Ja, die waren er, namelijk de PvdA , waar ik na 20 jaar hard ben weggelopen, CDA die vroeger ook wel degelijk een sociale vleugel had, maar nu op sommige punten zelfs nog rechtser zijn dan de VVD.
    Maar ik kan je verkeerd begrijpen, Johan, maar het neoliberale gedachtengoed komt, dacht ik nog steeds uit de koker van de VVD.
    “ De Markt” is nog steeds hun afgod.

 2. Ze worden eindelijk wakker bij diverse VVD-afdelingen in den lande. Te laat dan wel en jammer ook, maar het ontsporen van de VVD-bewindslieden onder leiding van Mark Rutte is het voorzienbare gevolg van de jarenlange lakse houding bij diezelfde afdelingen. Die vergaderen en borrelen heel veel, maar zijn vergeten waarom ze ook al weer lid zijn van een politieke partij. Namelijk om het over politiek te hebben, te debatteren en ‘Den Haag’ scherp te houden. Maar kritiek werd niet geduld, want het ging immers zo goed. Het was enkele jaren geleden de voornaamste reden voor mij om mijn lidmaatschap op te zeggen. Alsof je lid bent van een voetbalclub, maar er alleen ledenvergaderingen zijn.

  • Nou de laatste 20 jaar toch genoeg afsplitsingen van de VVD geweest, best Carl. Dus keuze genoeg gehad zou ik zeggen. Gekke Geert, IJzeren Rita en in hun kielzog genoeg andere clubjes die in hetzelfde (troebele) water vissen. Is de BBB niet wat voor je? 😂
   Geintje hoor , Carl! Moet kunnen hé, als elkaars politieke tegenpolen.

 3. De VVD heeft nu wel genoeg ellende veroorzaakt. Het wordt tijd voor een andere kijk op maatschappij en toekomst, want zo gaat het niet langer.

 4. Hoezo meer links? De VVD kan zelf ook tot het besef komen dat algemeen belang, maatschappelijke solidariteit en stabiliteit, gemeenschapszin, duurzaamheid en langetermijndenken te weinig aan bod komen als men de markt de vrije teugel geeft.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.