Bij de politieke partij Ouderen-combinatie Amstelveen (OCA) lijkt weer rumoer te overheersen. Percy de Robles, enige gemeenteraadslid van OCA, weerde Mareno en Daniëlle Hacquebard uit raadscommissies en ging daar volgens de website van de gemeente zelf in zitten. In de jongste raadsvergadering werd Arthur Walraven beëdigd als burgerraadslid. Hij gaat volgens De Robles deel uitmaken van de raadscommissies Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) en Algemeen Bestuur en Middelen (ABM).

Percy de Robles

Het waren tot voor kort de commissies waarin Mareno Hacquebard zat. Zijn vrouw Daniëlle zat in de raadscommissie Burgers en Samenleving. Pas op de avond van de beëdiging van Walraven kreeg zij het bericht dat van haar diensten in die commissie niet langer gebruik zou worden gemaakt. Haar man kreeg enkele dagen eerder zijn congé. “Het is zeer onbeschoft hoe het allemaal is gegaan”, zegt Mareno Hacquebard.

Verklaring

Volgens De Robles trok hij de Hacquebards terug omdat zij het te druk hebben met andere dingen. Onzin, zeggen de betrokkenen. “Wij wachten nog steeds op een verklaring. Hij heeft ons zonder enig overleg uit de commissies gehaald.”

De Robles zelf zat ook in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen en de gemeenteraad, maar moest wegens zijn zware ziekte en daarmee verband houdende chemokuren herhaaldelijk vergaderingen van beide missen.

Bestuur

Naar de mening van sommige leden had het terugtrekken krachtens de statuten door het bestuur van de partij moeten gebeuren en niet door de fractievoorzitter, maar De Robles spreekt dat tegen. Overigens was tot voor kort zijn vrouw Veerle in feite het enige bestuurslid. Als secretaris trok zij ook voorzitterstaken naar zich toe. Naast haar was er nog een penningmeester, in de persoon van Peter van der Voort, maar webmaster Nico Kooijman meldt dat van hem al een jaar lang niets is vernomen.

Ledenvergadering

Volgens de laatste berichten heeft ook Veerle de Robles haar bestuursfunctie aan de wilgen gehangen. “Er is in feite geen bestuur”, constateert Kooijman. Een declaratie van hem zou al heel lang open staan, evenals die van de provider van de website.  Kooijman is van plan zo snel mogelijk een ledenvergadering bijeen te roepen, samen met enkele overgebleven leden, onder wie de heren Dunnebier en De Mol en de Haquebards. Ook de Hacquebards willen dat. “De hele gang van zaken heeft mij wel aan het denken gezet”, zegt Mareno Hacquebard. “De leden moeten zich maar eens uitspreken over wat hun fractie doet.”

Kritiek

Volgens De Robles telt de hele partij nog maar 6 of 7 leden. Maar dat aantal wordt door Hacquebard tegengesproken. Het zouden er veel meer zijn. “Er is in de fractie heel veel aan de hand en door de ziekte van Percy de Robles is de partij niet erg actief”, zegt Kooijman. “Een aantal leden heeft kritiek geuit naar het bestuur, maar het lijkt er op dat het er op dit moment niet is.” Hij hoopt de partij weer de goede kant op te kunnen sturen met een vernieuwd bestuur.

Spinhoven

Tim Lechner, die voordat hij de lokale politieke partij AVA oprichtte enige tijd voorzitter van OCA was, meldde bij zijn aftreden dat de ouderenpartij onbestuurbaar is. Eigenlijk zette OCA-raadslid Henk Fokkink de partij van de ouderen min of meer op de kaart en drong zelfs door tot de coalitie. Dat resulteerde bij de vorige verkiezingen voor het eerst in niet één, maar twee zetels in de gemeenteraad. Cor Spinhoven werd fractievoorzitter, maar in de volgende verkiezingstijd raakte OCA het spoor min of meer bijster. Spinhoven werd naar een zevende en De Robles naar een eerste plaats op de kandidatenlijst gemanoeuvreerd. Volgens Spinhoven pleegde De Robles een coup, onder meer door zijn 18-jarige dochter lid te maken en enkele andere vrienden binnen te halen die de kandidatenlijst goedkeurden.

In een perscommuniqué zei het bestuur, dat toen al voor de helft bestond uit Veerle de Robles, dat de partij eindelijk volwassen werd en de leden blijkbaar vonden dat Spinhoven als raadslid niet goed had gefunctioneerd. Die sprak dat toen tegen, onder meer met de mededeling dat De Robles in een commissie (hij was toen zogenoemd burgerraadslid) nog nooit iets had gezegd. Volgens De Robles was Spinhoven het contact met de achterban kwijt geraakt. Maar volgens de Hacquebards geldt dat in elk geval voor hun huidige fractievoorzitter.

Zowel Arthur Walraven als De Robles waren dinsdag bij de vergadering van de commissie RWN. Beiden zeiden overigens niets.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.