Het ‘Stadsgesprek’ over mobiliteit trok vorige week meer dan 150 via loting genodigde inwoners. In P60 gaven zij hun toekomstvisie op de bereikbaar in en van de stad, nadat raadsleden dat al eerder hadden gedaan. Overigens ligt door de aanleg van de Amstelveenlijn en de verbreding van de A9 veel al vast.

Maar over wat er, buiten die twee om, in Amstelveen in de verre toekomst moet gebeuren, kwamen er veel suggesties, meldt de gemeente. Vervoer over weg en spoor – waarop Amstelveen trouwens niet is aangesloten – neemt alsmaar toe. En daarnaast verrijzen in heel de regio nieuwe woningen en zelfs woonwijken. Ook komen ook steeds meer toeristen. “Naast dit alles, gaan de vernieuwingen op het gebied van verkeer en vervoersmiddelen hard”, zei wethouder verkeer Rob Ellermeijer. Hij noemde snelle e-bikes en elektrische auto’s en ook de andere aansturing van verkeerslichten en innovaties voor betere doorstroming van verkeer. “Ook geluidsbelasting en luchtkwaliteit zijn factoren om rekening mee te houden.” De gemeente maakt plannen aan de hand van een nieuwe mobiliteitsvisie voor de toekomst. “Dat doen wij graag met samen met de Amstelveners,” zei de wethouder.

Goede ideeën

In de zaal bleek dat er een duidelijke behoefte is aan ‘knooppunten’ waar reizigers makkelijk kunnen switchen van vervoermiddel, bijvoorbeeld door de auto ergens te parkeren en snel te kunnen overstappen op openbaar vervoer of de fiets. Ook werd (weer eens) de verkeersveiligheid rond scholen genoemd, die volgens Ellermeijer wordt verbeterd en waarvoor ‘beleid geformuleerd’ is.

Door loting ontstond een a selecte deelname aan het Stadsgesprek, zei hij verder.  “Op deze manier hebben alle Amstelveners een gelijke kans te worden uitgenodigd.” Behalve de 150 mensen die naar P60 kwamen, gaven nog eens zo’n 50 mensen input via de mail. “De avond heeft op deze manier veel opgeleverd. Dit smaakt naar meer,” zei Ellermeijer.

 

 

7 COMMENTS

 1. Men heeft ook veel behoefte aan fijnmazige busverbindingen, die dan misschien op zichzelf niet winstgevend zijn, maar wel een belangrijke aanvoerfactor vormen voor de rendabele lijnen. Ook zal het bedrijfsleven hierbij gebaat zijn, want zo ontstaat er minder parkeerdruk. Ook zullen de doorgaande routes voor het autoverkeer binnen de gemeente minder snel dichtslibben zoals nu wel gebeurt. Tevens is hier ook de mobiliteit van de niet- autobezitter meer geborgd.

 2. De doorgaande (Noord-Zuid) routes voor auto’s zullen steeds meer dichtslibben, zeker als de nieuwe bredere aansluitingen bovenop de verbrede 8-baans A9 klaar zijn. In het midden van onze stad komt een enorm vierdubbel kruispunt. Daarentegen is de 4-baans Beneluxbaan niet rechtstreeks aangesloten op de A9 noch op de Ringweg A10. Volkomen bezopen.

 3. Nu was ik aanwezig op deze avond en heb ook het persbericht van de gemeente gelezen. Dat persbericht is tamelijk summier en ook bezijden de waarheid naar mijn beleving.

  Het stadsgesprek was namelijk nogal een rommeltje. Deels door falende techniek, deels doordat de gespreksleider te weinig stuurde op de toekomst. Dat laatste was nadrukkelijk de bedoeling volgens zijn zeggen. Er is inderdaad één iemand geweest (of misschien wel twee..) die het over parkeerknooppunten had en daarmee doelde op P+R achtige constructies. Dit was niet, ik herhaal níet het kernpunt van de avond. Sterker nog, er was helemaal geen consensus over echt grote thema’s. Wel was er bijvoorbeeld veel discussie (lees: klachten) over betaald parkeren, maar daar zou het juist die avond niet over gaan want blik op de toekomst nietwaar? We moesten naar 2025 kijken zo werd gesteld.

  Ik vraag me echt af hoe een van de talrijke communicatiedeskundigen tot deze samenvatting is gekomen. Nog helemaal afgezien van het feit dat het geen nieuws is, want bijvoorbeeld de Christenunie in Amstelveen riep dit drie jaar geleden al.

  En dan tot slot nog even over dat ‘idee’. Welke Amstelvener heeft er nu belang bij een verkeersknooppunt in Amstelveen..?

  • Ik hoop dat er ook andere verslaggevers zijn geweest dan de gemeentelijke reclamemakers,
   die om onduidelijke redenen communicatiemensen heten. In het gemeentelijke persbericht las ik inderdaad niks nieuws en de suggesties voor de toekomst waren blijkbaar uiterst dun. Helaas kon ik er zelf niet bij zijn. Dat er stevig is geklaagd, blijft natuurlijk buiten de gemeentelijke persberichten, want blijkbaar is elk door de gemeente georganiseerd evenement ‘geslaagd’, wat dan ook vaak in de kop van een persbericht staat.

   • Zo te lezen aan de berichtgeving links en rechts waren er geen andere verslaggevers aanwezig en zag ik ook geen bekende koppen zogezegd.

 4. In het gemeentelijke persberichten staat nooit iets nieuws omdat ons gemeentebestuur (b&w, gemeenteraad en ambtenaren) niet stuurt op de toekomst van de inwoners maar op hun eigen zelfverheerlijking..

  Die toekomst wordt een puinhoop met jarenlange opstoppingen en stuifzand. Het enige resultaat zal zijn een nóg bredere autoweg dwars door Amstelveen, een enorm 4-dubbel verkeersknooppunt in het centrum en volkomen dichtgeslibte doorgaande 2-baans noord-zuid binnenwegen.

  Mijn voorspelling is dat de verantwoordelijke wethouder tegen die tijd een mediagenieke functie elders heeft. Mijn wens is dat de A9-verkeersgoot zijn naam zal dragen.

 5. “Ook geluidsbelasting en luchtkwaliteit zijn factoren om rekening mee te houden,” zegt wethouder Ellermeijer. Dat mag nieuw inzicht heten, maar het beleid dat op grond daarvan wordt geformuleerd leidt alleen maar tot steeds vollere autowegen en verdere groei van Schiphol.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.