Tot ongenoegen van bewoners en gemeente kocht eigenaar Unibail-Rodamco (UR) van het winkelcentrum in het Stadshart al rond de 25 woningen in de Schildersbuurt. Sommigen worden verhuurd aan degenen die er al in zaten, andere aan antikrakers. De buurt gaat achteruit. Hou op met opkopen, adviseert de gemeente. De transacties in vastgoed vloeien voort uit oude plannen van UR het winkelcentrum naar de Schildersbuurt, rond het politiebureau, uit te breiden en daartoe woningen te slopen. De gemeente stak daar, na een crisis in B&W, een stokje voor.

Foto: Rob Schippers / gemeente Amstelveen

Er werd maandagavond  over gesproken tijdens de bijeenkomst van de stichting Schildersbuurt, de belangenkoepel van de bewoners, waar zo’n 35 bezoekers uit de buurt heen waren gekomen. “Wij kunnen niet beletten dat men aan UR woningen verkoopt, maar wij gaan er niet meewerken”, zei wethouder Herbert Raat van Stadshart, die enkele dagen eerder met – ook al ontevreden – bewoners van het Buitenplein had gesproken. Ook dat wil de eigenaar van het winkelcentrum graag ontwikkelen en zijn al woningen gekocht, tot ergernis van andere bewoners. Volgens Raat gaat ook dat het niet worden. Een andere bestemming van woningen in het Stadshart is wat hem betreft niet aan de orde. Intussen gaat de verkoop maar door, verzuchtte een bewoonster. Raat betreurde dat er niemand van Unibail-Rodamco aanwezig was om met haar en anderen te spreken.

Achteruit

De huur wordt inmiddels betaald aan PropertyView, een vastgoeddochter van UR. Onder meer omdat er intussen volgens de bewoners veel achterstallig onderhoud is, vindt dezer dagen een schouw door de gemeente plaats in het Stadshart. Die vrijdag gehouden door Raat en raadsleden. Tijdens een ronde door de buurt kunnen de bewoners bijvoorbeeld laten zien waar zij mogelijkheden zien voor verbetering.

Maar daarmee komen niet alle gebreken boven tafel, want er is wel een externe, maar niet een interne inspectie in de woningen, klaagde iemand. “De kwaliteit van de woningen gaat hard achteruit. UR heeft er geen cent voor over.” Heel de buurt wordt trouwens door dat euvel getroffen, klaagde men. Behouden van de waarden van de huizen en het bevorderen van leefbaarheid en veiligheid behoren dan ook tot de doelstellingen van de stichting.

‘Burgemeester’

De gemeente zou kunnen aanschrijven, maar dan moet er wel wat ernstigs aan de hand

Foto: Rob Schippers / gemeente Amstelveen

zijn, zei Raat. “Maar als er aanleiding toe is, doen wij dat zeker.”

De ‘burgemeester van de Schildersbuurt’ noemde voorzitter Sjoerd Koopman van de stichting hem. En de wethouder omschreef UR als ‘een belangrijke, maar lastige partij’ in het centrum. Volgens hem moet het bedrijf zich met het beheren van winkelcentra bezighouden en niet met dat van woningen.

Grote schaal

Intussen gaat Amstelveen op de schop op een schaal die daar nooit eerder is geweest, zei hij, doelend op onder meer de verbreding van de A9, de aanleg van de Amstelveenlijn en de ontwikkeling van het Stadshart. “Voor ons is de opgave dat het hier leefbaar blijft”, zei Raat, respect uitsprekend voor de wijze waarop Amstelveners zaken aanpakken, daarbij verwijzend naar de intocht van Sinterklaas die – ondanks demonstraties tegen Zwarte Piet – niet tot vechtpartijen leidde, zoals in bijvoorbeeld Eindhoven.

Infrastructuur

Hij wilde wel kwijt dat bij toenemende woningbouw in de stad ook de voorzieningen daarin mee moeten kunnen groeien, zoals scholen – die nu al het aantal leerlingen niet of nauwelijks aan kunnen – en infrastructuur. “Bij verder inbreiden blijven daarover belangrijke vragen. Ook als wij meer hoogbouw plegen, wat veel partijen willen, moeten andere dingen in orde zijn.” In dat verband dacht hij persoonlijk aan meer ontwikkeling aan de zuidkant van Amstelveen. Een probleem is ook de toenemende parkeerdruk, niet alleen in de Schildersbuurt, maar in heel Amstelveen, bijvoorbeeld als gevolg van het zich uitbreidende  (fors) betaald parkeren in Amsterdam. “Wij zijn een beetje de parkeerplek van Amsterdam geworden, zodat hier betaald parkeren het enige antwoord wordt.”

Bioscoop

Met bioscoopketen Pathé is de gemeente in gesprek. Voor 1 maart moet duidelijk zijn of die een vestiging in het Stadshart opent, waarvoor een pand achter de huidige cultuurstrip moet verrijzen. “Als dat niet lukt, gaan wij niet eindeloos onderzoeken hoe er wel een bioscoop naar Amstelveen is te halen,” betoogde Raat.

Overigens vindt hij dat er meer te doen moet zijn op het Stadsplein, ook ’s avonds. Maar daarvoor, zei een bewoner, is niet alleen de gemeente nodig, maar ook de inventiviteit van (horeca) ondernemers. Bewoners dachten aan een ook door de gemeente gewenste verbinding met het Oude Dorp. De horeca in het Stadshart voldoet voor velen niet. Iemand zei: “Je kunt er een hapje eten, tegen een prijs die velen zich niet kunnen veroorloven. Dat is het gevolg van de enorm hoge huurprijzen die worden gevraagd.”

In het Oude Dorp en de Annakerk heeft men de zaken beter opgepakt, verzuchtte een bewoonster. Zij miste in het Stadshart de creativiteit bij de horeca, bijvoorbeeld om er beginnende bands te laten optreden. “Na etenstijd is het uitgestorven. Er hoeft maar één ondernemer het op te pakken, dan volgen de anderen wel.”

Scooters

Overigens moet, zei iemand, er wel een striktere handhaving van fiets- en scooterverkeer verkeer op het plein komen. “Je wordt er nu van de sokken gereden.” De aanwezigen, onder wie dus het voltallige bestuur van de stichting, uitten ook hun zorgen over het verdwijnen van bomen bij de uitbreiding en verdieping van de A9. Onder meer in het Meanderpark. De gemeente heeft toegezegd iedere gekapte boom te compenseren met een volwassen variant.

De gemeente denkt na over stalling van fietsen, die nu een nieuw probleem opleveren bij onder meer de bibliotheek en de Bijenkorf. De gemeente zoekt mogelijkheden voor een overdekte parkeergelegenheid voor fietsen.

Foto boven: voorzitter Sjoerd Koopman (tweede van rechts) en bestuur van de stichting. Achter: wethouder Herbert Raat

40 REACTIES

 1. Even een corrective: Ik lees “De gemeente stak daar, na een crisis in B&W, een stokje voor.”.
  Nou nee hoor zo was het niet. Hr. Raat (VVD) stak daar in zijn eentje een stokje voor, terwijl hij, en-passent, zijn college wethouder Hr. Groot (CDA) bewust opofferde.
  B&W (inclusief Hr. Raat) was eerder volledig accoord met de plannen die UR, in samenspraak met het college had ontwikkeld. Deze plannen omvatten toen o.a. gedeeltelijke sloop van de Schilderswijk zijnde een van de oudste wijken in Amstelveen en gebouwd in de beginjaren 50 van de vorige eeuw.

 2. Ssst Olaf, zeg nou niet dat Raat indertijd volmondig had ingestemd met het plannetje van UR.
  Overigens is het wel duidelijk dat UR zich gedraagt als de meest platvloerse en asociale speculant. Hoe harder de buurt achteruit gaat des te goedkoper worden die huizen voor die aso club van een UR. En zij zitten op een gouden punt, wat je ook van plan bent met dat stuk grond en de Amstelveners gaan naar Hoofddorp en het Gelderlandsplein om hun inkopen te doen.

  • Waarom “Ssst Olaf”. Ben jij als anonieme bijdrager niet voor transparantie? Ach wellicht een retorische- en domme vraag van mij.

   UR maakt gewoon gebruik van het recht dat een ieder heeft om een pand te kopen op het moment dat het beschikbaar komt. Niets platvloers dan wel aso aan lijkt mij. Tijdens de gehele discussie rondom de Schilderswijk, jaren geleden, heb ik reeds aangegeven (op de toenmalige site van Dichtbij) dat vele bewoners van de Schilderswijk wel bereid waren in te stemmen met het plan van UR. Dit blijkt dus gewoon te kloppen. De tegenstanders blijken steeds meer slechts een kleine minderheid te zijn. Alleen maar hard schreeuwen werkt niet. Correctie alleen bij wethouder Raat.

   • Natuurlijk heeft UR het recht een pand op te kopen, maar ik behoud me het recht voor dat UR om te zeggen dat UR woningen aan het bestand onttrekt door er kraakwachten in te zetten en ze te verwaarlozen. Dat vind ik aso en zeker in een stad waar al zo veel behoefte is aan woningruimte. Dat de tegenstanders een kleine minderheid zijn, wil ik zonder meer van u aannemen. De rest is realistisch . Je gaat namelijk niet met een olifant vechten als je een muis bent. Dan kies je eieren voor je geld en straks kan UR daar weer winkels bouwen met torenhoge huren en daarboven misschien nog wat super-de-luxe appartementen.

 3. “Raat betreurde dat er niemand van Unibail-Rodamco aanwezig was om met haar en anderen te spreken.””
  Reactie: Kletskoek. Als bewoners van het Stadshart hebben wij veel gesprekken (‘ontwikkel-studio’s) met URW gevoerd zonder dat iemand van de gemeente aanwezig was of hoogstens in de persoon van een ambtenaar die nu de titel van ‘projectleider Stadshart’ heeft maart die nooit een poot naar de bewoners heeft uitgestoken (ook nu weer niet bij de afval-ellende). De wethouder Stadshart weet zelfs niet dat de naam van de eigenaar Unibail-Rodamco-Westfield is, zó goed is hij op de hoogte..

  “Wij kunnen niet beletten dat men aan UR woningen verkoopt, maar wij gaan er niet meewerken.”
  Reactie: Raat (VVD) heeft nooit meegewerkt. Hij heeft alleen getraineerd en dwars gelegen.

  “Wethouder Herbert Raat van Stadshart.”
  Commentaar: Nooit iets van gemerkt. De titel ‘burgemeester van de Schildersbuurt’ past wel bij hem.

  “De eigenaar van het winkelcentrum wil ook graag het Buitenplein ontwikkelen en er zijn al woningen gekocht, tot ergernis van andere bewoners. Volgens Raat gaat ook dat het niet worden.”
  Reactie: Verbazing. Raat is een neoliberaal, een voorstander van een terugtredende overheid (bijv. zorg, handhaving en woningbouw) die alles overlaat aan de markt. Behalve als zijn populariteit hierdoor in het gedran komt. Die woningen werden toch vrijwillig verkocht voor een overeengekomen prijs? Alleen bij dwang en verwaarlozing kan (moet) de overheid optreden.

  “En de wethouder omschreef UR als ‘een belangrijke, maar lastige partij’ in het centrum.”
  Reactie: Dat (en erger) geldt ook voor de gemeente: belangrijk, lastig, onredelijk en onbetrouwbaar.

  “Met bioscoopketen Pathé is de gemeente in gesprek.”
  Vraag: Wat heeft Raat toch met Pathé? De huidige bioscoop wordt nauwelijks bezocht omdat je bijna niet kunt zien dat er één is.

  “Volgens Raat moet het bedrijf zich met het beheren van winkelcentra bezighouden en niet met dat van woningen.”
  Commentaar: Exploiteren en beheren is precies wat het bedrijf doet, ondanks alle kortzichtige tegenwerking door de gemeente. Het lijkt wel of Raat een andere exploitant op het oog heeft waaraan hij het winkelcentrum wil toespelen als URW moegestreden de handdoek in de ring gooit.

  “In het Oude Dorp en de Annakerk heeft men de zaken beter opgepakt, verzuchtte een bewoonster. Zij miste in het Stadshart de creativiteit bij de horeca, bijvoorbeeld om er beginnende bands te laten optreden. Na etenstijd is het uitgestorven.”
  Reactie: Alle winkelcentra zijn na sluitingstijd uitgestorven. Lekker rustig voor de bewoners. De restaurants zijn vroeg in de avond trouwens goed bezet. Bewoners van Het Oude Dorp lijden onder de overlast van de late horeca aldaar. De Annakerk heeft geen (boven)buren.

 4. Gekke titel eigenlijk: ‘In Schildersbuurt graait eigenaar Stadshart.’ Waarom niet gewoon: ‘Eigenaar Stadshart graait in Schildersbuurt’? En waarom ‘graait’ en niet gewoon ‘koopt’?

  Het hele artikel is geschreven vanuit het perspectief van Herbert Raat. Eigenlijk is dat het geval met alle atikelen in de Amstelveense media. Wij hebben hier namelijk geen journalisten maar spreekbuizen.

  • Uw opvatting over lokale journalisten is bekend. Maar ik begrijp dat u ook eindredacteur bent. Overigens was dit een gewoon verslag, waarin tal van bewoners, ook over uw geliefde onderwerp: scooters op het Stadsplein, werden geciteerd. Maar ik begrijp van u dat als men ter vergadering weinig tegen Raat heeft, een beetje verslaggever zelf kritiek bedenkt. Ook een opvatting over journalistiek. Weer wat geleerd van de eindeloze docent op dit gebied. Tegen u kan, gelet op uw specialismen op vele gebieden, natuurlijk niets op….

 5. Amstelveense journalisten zijn waakhonden van de macht, niet van de democratie. Zij beschouwen het als hun missie om Raat een podium te bieden en hem – waar nodig – te verdedigen tegen kritiek en tegenspraak.

  • Gebaseerd op natuurlijk. Verslaggeving mag alleen als daarin kritiek (en dan wel de uwe) als commentaar is verweven. Natuurlijk weet u meer van het vak, maar ik kom – stom natuurlijk – nog uit de tijd waarin gold: facts are sacred, comments are free. Ik heb de indruk van u feiten en commentaar door elkaar haalt.

  • U hebt kennelijk met alle journalisten gesproken (feiten he). Of u weet wat er in hun hart en gedachten omgaat. Laat u mij nou bij die gesprekken hebben overgeslagen. O nee, ik ben geen journalist, sorry. Heb ik gelukkig ook niet met u niet malse journalistieke meetlat te maken….

  • De hr App kan alleen reageren vanuit zijn egocentrische eigenbelang.
   – hij wil geen scooters op het plein . Daarom moet gehele politiemacht klaar staan om dat te controleren.
   – de bewoners van het Oude Dorp “lijden “ onder aanwezige horeca. Toen het Oude Dorp werd gerenoveerd was het juist de bedoeling dat het bruisend zou worden. Dat wist iedereen , ook de bewoners! Nu is het zover, hetzelfde wil men bij het Stadshart, was ook aanvankelijk de bedoeling, maar is nog niet gebeurd, want er valt ‘s avonds niets te beleven. Dat wil men krijgen door Pathé binnen te halen , die vertoont blockbusters. Iets waar de jeugd op af komt. Ja en dan gaan ook de kroegen ‘s avonds weer leven, maar dat wil App niet! Dus gaat hij de huidige bios ophemelen, wat meer een filmhuis is.
   – hij wil ook dat UR zijn zin krijgt , ook al gaat dat ten koste van wat bewoners van de schildersbuurt! Zijn huis wordt vanzelf dan meer waard.
   – hij wil ook dat de gemeente 100 miljoen uitgeeft voor die overkapping van de rijksweg, dan heeft hij minder last van vieze lucht. Dat het ergens anders dan naar buiten komt zal hem worst wezen.
   – hij vindt dat alles kraakhelder moet zijn in de openbare ruimte van het Stadshart, al gaan ze 10 x dag met de bezemwagen over. De rest van Amstelveen is onbelangrijk.
   – afvalverwerking klopt niet bij zijn woning. Hij klimt in de pen, maar heeft het niet over geheel Amstelveen waar het niet klopt.

   Dat moet allemaal wel/niet gebeuren onder de vlag , die hij inspraak en democratie noemt. Hij zegt dus wat de normen en waarden voor iedereen dienen te zijn en gaat daar volledig uit van zijn eigen persoontje.

   En het lachwekkende eraan is, dat ondertussen niemand hem meer serieus neemt.

 6. Heer Bos, dit is een reactie- en discussieruimte. Spreek mij aub gewoon tegen als u het niet met mij eens bent.

  Ik schreef dat
  1. de gemeente zelden aanwezig was tijdens de vele gesprekken die wij Stadspleinbewoners met URW hebben gehad.
  2. Raat de noodzakelijke ontwikkeling, uitbreiding en modernisering van het winkelcentrum Stadshart voornamelijk heeft getraineerd en gesaboteerd.
  3. wij er nooit iets van hebben gemerkt dat Raat wethouder van het Stadshart is.
  4. aankoop van onroerend goed de core business is van een beheers- en exploitatiemaatschappij als URW en dat zo’n onderneming vooruit moet kijken.
  5. de gemeente zich tegenover URW lastig, onredelijk en onbetrouwbaar heeft gedragen.
  6. de gemeente meer rekening moet houden met wensen en belangen van bewoners.

  Dit zijn feitelijke en inhoudelijke reacties op wat u schreef. Zeg gewoon waarmee u het niet eens vent ipv steeds zo op mij te schimpen waarbij u zichzelf telkens herhaalt.

  • Nee, ik ben te beleefd om u tegen te spreken. U wilt steeds in verslaggeving kritisch commentaar van de verslaggever. Zo niet dan is hij of zij een spreekbuis van de door u als waardeloos beoordeelde wethouder, die heel de gemeenteraad, de complete lokale journalistiek, de volledige democratie (die trouwens in AV niet bestaat) en alle ambtenaren in zijn zak heeft. Enige capaciteit moet hij overigens toch wel hebben om het zo ver te schoppen. Het staat u verder vrij bij herhaling de lokale media in het algemeen en amstelveenblog.nl in het bijzonder te kleineren.

 7. Al wekenlang geen reactie geplaatst op dit medium. Moet mij nu van het hart en dus hart onder de riem steken van reageerders Oomes en App……de toon maakt de discussie. En die toon als buitenstaander bevalt mij niet van de heer Bos. Wat de heer Bos ook vindt en schrijft neemt niet weg, dat hij zich buiten de discussie zou moeten houden van andersdenkenden. Dat hij continu ingaat op reacties alhier betekent, dat hij wel degelijk een mening heeft en die profileert. Ooit schreef hij mij via mail, dat ik mij koest moest houden. Deze meneer heeft wel degelijk een mening en de journalistiek in Amstelveen is weg. Ook dit medium is er eentje van ons-kent-ons. Nog een leuke toevoeging…., die ik hier niet ga uiteen zetten. Maar die ik meeneem in dit Raat’s VVD-democratie….zie Joop.nl. Deze Raat zou na tig jaren eens plaats moeten maken voor een ander, die zonder tunnelvisie een eigen burgerbeleid zou moeten uitdokteren. Kom maar op heer Bos.

  • Ik heb gereageerd omdat mijn beroepsgroep werd aangevallen en overigens app geen kans voorbij laat gaan om te zeggen dat deze site niets is. Overigens zeg ik tegen niemand dat die zich koest moet houden. Ik zou graag de mail zien, waarin ik dat dan heb gezegd. Heel de discussie, als je dat zo wilt noemen, is begonnen omdat ik volgens App niet een verslag mag schrijven zonder kritisch commentaar daarin te verwerken (dat uiteraard wel in de lijn moet zijn met zijn mening). Ik denk daar iets anders over. Het lijkt mij wel aardig dat men mij ter rechterzijde van de politiek voor ultra links houdt en ter linkerzijde voor uiterst rechts. Dat wil ik graag zo houden. Alleen App weet precies waar ik sta, maar die heeft ook de capaciteit harten en hoofden te kennen.

 8. Els, in mijn eerste reactie viel ik Johan Bos niet persoonlijk aan. In mijn tweede reactie schreef ik dat zijn artikel was geschreven vanuit het perspectief van Herbert Raat. Dit kunt u niet ontkennen, en ook niet dat dit het geval is bij alle artikelen in de Amstelveense media. “Wij hebben hier namelijk geen journalisten maar spreekbuizen,” schreef ik.

  Daarna heb ik verder alleen gereageerd op de persoonsgerichte schimpscheuten van Johan Bos.

 9. De term ‘graaien’ staat nergens in het artikel. Het komt dus van JB, die daarmee zijn persoonlijke opvatting uitdrukt.

  Ik zie niet in waarom ik geen kritiek zou mogen uiten op de lokale media en journalistiek als daar reden en aanleiding toe is, zoals hier.

  Er zitten meer kanten aan dit verhaal maar die komen in eenzijdige verslaggeving niet aan bod. Wie daarover begint, wordt beschimpt.

  • U was er niet. Welke kanten heb ik niet verslagen? Van niemand anders dan u heb ik kritiek gehad op mijn verslaggeving. U mag kritiek hebben op alles en iedereen. Anders zou u hier niets te zoeken hebben trouwens, want er is nooit iets anders van u vernomen. Uit de kop spreekt dus commentaar? U wordt echt steeds lachwekkender.

 10. Met de term ‘graaien’ wordt de aankoop van panden door de investerings-en exploitatiemaatschappij URW ronduit negatief aangeduid.

  Het is geen citaat, want er staan geen aanhalingstekens bij. Het us dus uw eigen beoordeling van de wijze waarop URW probeert om – ondanks alle tegenwerking – aan haar toekomst te blijven werken.

  U heeft mij destijds zelf uitgenodigd om deel te nemen aan uw weblog.

  Ik ben een gewone burger en een betrokken inwoner van Amstelveen, precies zoals de lokale overheid die graag ziet.

  • U concentreert zich op een woord in de kop. Verder gaat u niet in op mijn vraag welke andere kanten dan wel aan de zaak zitten (en ook in de vergadering zijn genoemd). Maar ja, soms moet een criticus het van één woord hebben, ook al staat dat in de kop.

 11. Van Dale geeft bij graaien: met de handen in iets zoeken; = grabbelen.
  Kortom volstrekt verkeerd gekozen woord Hr. Bos.
  Daarenboven, en hier heeft APP volstrekt gelijk in, heeft graaien in de “volksmond” door de jaren heen een volstrekt negatieve lading gekregen. Ook ik (zie mijn eerdere bijdragen) vind de kop in deze context volstrekt negatief en zelfs tendentious. Een zakelijke tekst had u gesierd Hr. Bos.

 12. Een kop is een korte aanduiding van de inhoud van een artikel.

  De kop boven dit artikel bevat een kritisch commentaar op het investeringsbeleid van de eigenaar van het winkelcentrum. Daarmee overschreed u de grens tussen verslaggeving en opinie.

  Andere kanten van het Stadshartverhaal worden niet belicht in de partijdige (en zodoende eenzijdige) lokale media. Dat is een serieuze tekortkoming in onze lokale democratie. De innig verbonden politiek en journalistiek krijgen namelijk niet de tegenspraak die zij verdienen.

  U noemt mij lachwekkend. Daarmee overschrijdt u de grens tussen neutrale moderator en deelnemers.

  • Ik stop er mee. U weigert te vertellen wat er aan andere kanten over de zaak in het verslag van de avond )die daar ook uitgesproken waren) te beantwoorden. In plaats daarvan heeft weer een les over wat koppen behoren te zijn. Dat reageer op wat u mij aanwrijft, keurig in een reactieruimte, nooit in een verslag, is naar mijn smaak mijn goed recht.

 13. Dat ‘ene woord in de kop’ maakt van uw zogenaamde verslag een opiniestuk.

  Mijn mening is dat URW niet ‘graait’ maar datgene doet wat haar goed recht is. Alleen als het bedrijf regels van wet of fatsoen schendt, mag (moet) zij daarop worden aangesproken, desnoods in rechte.

  Als u een persoon of bedrijf publiekelijk beschuldigt van wangedrag, moet u het een weerwoord gunnen.

  De andere kant van het Stadshartverhaal wordt door Amstelveense media niet belicht omdat zij alllemaal in de zak van wethouder Raat zitten.

  Als u deze discussie wilt beëindigen, moet u niet natrappen.

  • Ah, u leest alleen koppen en baseert daarop uw opinie. Ik gun u graag een weerwoord, maar constateer dat u weigert te zeggen wat er verder aan het verslag niet klopt. Ik stop nu, want u mening is in beton gegoten.

  • In mijn eerste reactie reageerde ik punt voor punt inhoudelijk op uw verhaal. Wat daarin niet klopte was de negatief opiniërende kop en het feit dat u URW beschuldigt cq liet beschuldigen van ‘graaien’ zonder het bedrijf een weerwoord te gunnen.

   Als u deze discussie wilt stoppen, moet u niet natrappen.

 14. @ Els, App mag de heet Bos aanvallen, want dit blog doet voorkomen een open discussiesite te zijn. Dat betekent, dat er ook andersdenkenden zijn. Misschien niet uw straatje, maar wel van een ander. Betekent dus, dat App gewoon zijn standpunten mag profileren. En dat Els dat ook mag.

 15. @ Els, uw kriegeligheid, zou u niet behoren te profileren op anderen. Ik blijf er bij, al jaren, dat een ieder zijn/haar mening op een openbaar blog/site moet kunnen uiten. Zonder welke overschrijding van welk grondrecht ook. En degene die die site/blog beheert, zou zich verre moeten houden van commentaar, behalve als de grondwet in het geding is. En zeker degenen die hier reacties plaatsen ooit mogen mailen. De heer App heeft vele van mijn mails ontvangen door mij van de heer Bos doorgestuurd gekregen. En ook al ben ik niet van Apps partij, hij heeft geweldige argumenten, die tot nadenken stemmen. Want dit gaat over gemeentepolitiek. En het gebrek aan controle op die gemeentepolitiek. Daar mogen burgers hun zegje over doen.

 16. De heer Bos is al jaren zo anti App, dat hij een soort tunnelvisie heeft gekregen. En door de bomen het Bos niet meer ziet. Zielige vertoning voor een journalist.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.