Door eerder te beginnen met de begeleiding van hen en de informatie meer te spreiden, denkt de gemeente statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) beter te kunnen opvangen. Wethouder van Ballegooijen van Werk en Inkomen werkt aan een actieprogramma voor die erkende asielzoekers, naar wie overigens wettelijk verplicht honderden woningen in  Amstelveen gaan. (Foto boven: SP-meeting met statushouders).

Volgens de gemeente kunnen goed geïnformeerde en

Marijn van Ballegooijen

begeleide statushouders eerder meedoen in de samenleving. Als zij de taal spreken, kunnen die ook sneller aan het werk, zegt Van Ballegooijen. In de nieuwe aanpak worden ook de voorstellen voor aanpassingen van het inburgeringsstelsel van de Minister van SZW meegenomen.

Vloedgolf van informatie

Voor een statushouder moeten nu eenmaal veel dingen in zijn nieuwe woonplaats worden geregeld, onder meer met de gemeente. Hij krijgt onder meer informatie over gemeentelijke regelingen en de Participatiewet. Eindelijk lijkt de gemeente er achter te zijn dat sommige statushouders moeite hebben met de hoeveelheid informatie, die voor een autochtone inwoner al niet te vatten is. Maar voor statushouders wordt de informatiestroom nu gespreid. En voor hem worden ook de verschillende verplichtingen (voor inburgering en re-integratie) beter op elkaar afgestemd. Om dat allemaal te bereiken begint de gemeente eerder met de begeleiding, namelijk zodra duidelijk is dat een statushouder naar Amstelveen komt. B&W verwachten dat door die aanpassing de vestiging in Amstelveen gemakkelijker verloopt.

Taal

“We gaan ook helpen de taal beter en sneller te leren, zodat statushouders eerder mee kunnen doen”, zegt Van Ballegooijen. Daartoe gaat de gemeente zogenaamde ‘sleutelpersonen’ gebruiken, statushouders die al langer in Amstelveen wonen, de Nederlandse taal goed beheersen en weten hoe het werkt bij de gemeente. “We hebben voor het actieplan bij buurgemeenten gekeken hoe zij hier mee omgaan,” heeft de wethouder toe. “En we kijken hoe we met de ketenpartners de dienstverlening aan statushouders nog verder kunnen verbeteren.”

Lezen en schrijven

Een grote groep statushouders kan niet (goed) lezen en schrijven. Die kan de taal best leren maar heeft meer tijd nodig om de inburgering te halen. Op dit moment biedt Stichting Vluchtelingenwerk Inburgering voor deze doelgroep een tijdelijke oplossing via een speciaal programma.

Om tot een structurele oplossing te komen wordt door de gemeente een traject uitgewerkt met de focus op de combinatie taal / (vrijwilligers)werk, die volgens haar in andere gemeenten succesvol blijkt.

Gezondheid

Door in een vroeg stadium in contact te treden met de statushouder kan ook eerder in kaart worden gebracht wat de mogelijkheden zijn mee te doen in de maatschappij en of er daarvoor belemmeringen zijn. Uit landelijk onderzoek bleek dat een groot gedeelte van de statushouders met psychische klachten kampt, meldt de gemeente. Dat is ook zo in Amstelveen, zegt Van Ballegooijen. De gemeente is samen met de GGZ op zoek naar een manier om aan het begin van het begeleidingstraject de mogelijkheden en (psychische) belemmeringen in kaart te brengen. ‘Er kunnen dan goede afspraken worden gemaakt en zo nodig naar de juiste hulpverlening worden doorverwezen.’

 

1 REACTIE

  1. Taal, taal, taal, roept de hr. Van Ballegooijen, maar ik heb bij een project als Taalhuis waar niet Nederlands taligen het geleerde in praktijk kunnen brengen nog nooit gemerkt dat deze groep voorrang kreeg op expats. Toen ik als taalcoach hier eens vragen over stelde bij de begeleider zei men dat het mij geheel vrij stond om expats te weigeren. Het wordt ook niet genoteerd bij de intake. Uit menselijk oogpunt vind ik dat vervelend, maar je jaagt zo wel de belastingbetaler op kosten want dit project wordt wel gesubsidieerd en de statushouder wordt er op afgerekend als hij niet binnen een x tijd een zekere taalvaardigheid weet te verwerven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.