Axel Boomgaars. Foto: Ouder-Amstel

In politieke kring binnen Amstelveen wordt verbaasd gereageerd op de vinnige reactie van Ouder-Amstel op de fusiegedachten van burgemeester Bas Eenhoorn. Juist omdat Axel Boomgaars daar tegenwoordig wethouder is en voorheen als fractievoorzitter van GroenLinks in de Amstelveen zich uitsprak voor fusie met buurgemeenten, in elk geval met Aalsmeer.

Hij diende zelfs een door alle partijen gesteunde motie in,

Kees Noomen (VVD)

waarin hij Amstelland een lappendeken van regionale bestuursvormen noemde. Volgens hem moest er in elk geval een krachtiger bestuurlijk Amstelland komen en hij drong aan op een position-paper – in gewoon Nederlands een notitie – waarin de bevindingen van andere gemeenten staan, op basis waarvan gemeenteraad en college van B&W met elkaar in gesprek gaan over de positie van Amstelveen in de regio. Nu die notitie er is, komt er uit Ouder-Amstel, waar Boomgaars wethouder is, veel verzet. Hij doelde kennelijk op Aalsmeer, toen hij min of meer een politieke warboel omschreef.

VVD

De VVD, die ook de motie van Boomgaars steunde, sprak destijds al van één sterke gemeente ten zuiden van Amsterdam.  “”We worden nu weggezet door Amsterdam. Díé bepaalt, én betaalt trouwens ook het meeste. Wij zijn klein en jullie nog veel kleiner,” zei VVD-fractievoorzitter Kees Noomen destijds. Bas Eenhoorn hoort ook bij zijn partij en was zelfs landelijk voorzitter ervan.

Nieuw is in liberale kringen het plan voor één grote gemeente Amstelland dus niet. Dat kleinere buurgemeenten zich overlopen zouden voelen, voorspelde Noomen ook al. “Dat moet dan maar”, zei hij.

 

 

6 COMMENTS

 1. Volgens Axel Boomgaars zou een fusie van Amstelveen met Aalsmeer dus ‘een krachtiger bestuurlijk Amstelland’ opleveren..

  Ik zie ze in Amsterdam al sidderen. Ik begrijp nu nog minder waarom Johan Bos Axel Boomgaars het beste raadslid noemde.

  • Er is, zoals u zelf al eens opmerkte, een verschil tussen iemands opvatting en zijn vaardigheid. Axel was scherper dan alle andere raadsleden in het debat, waarin hij soms dingen verkondigde die ik hem niet graag na zou zeggen.

   • Men kan in de ogen van sommigen onzinnige dingen zeggen en toch het vak van politicus beheersen. Ik wijs er op dat Wilders ooit tot politicus van het jaar werd uitgeroepen, terwijl velen vinden dat hij onzinnige dingen zegt. Zinnig of onzinnig is een nogal subjectieve beoordeling. Ik ben het met GroenLinks niet altijd eens, was dat ook met Axel niet, maar kan wel over mijn schaduw heen stappen als ik oordeel over zijn vakmanschap.

 2. Het gemeentebestuur moet eerst peilen hoe de bewoners denken over een fusie met buurgemeenten. Het is onfatsoenlijk en ondemocratisch om ons hierbij niet vanaf het begin te betrekken.

 3. JB, u gaf hier twee voorbeelden van het politieke vakmanschap van Axel Boomgaars:

  1. Zijn voorstel om dmv fusie met Aalsmeer een krachtige bestuurlijke eenheid te creëren dat tegenspel zou kunnen bieden aan Amsterdam.
  2. Zijn felle bezwaar tegen een soortgelijk (maar dan zinnig) voorstel van burgemeester Eenhoorn.

  Stap gerust over uw eigen schaduw, maar vergeet niet om daarbij uw gezonde verstand mee te nemen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.