De gemeenteraad begint in het najaar de volgens velen belachelijke procedure voor het verkrijgen van een nieuwe burgemeester, als definitieve opvolger van Mirjam van ´t Veld, die vorig jaar al na drie jaar vertrok. Sindsdien is Bas Eenhoorn waarnemend burgemeester. In het laatste kwartaal van dit jaar stelt de raad de profielschets vast, die overigens al klaar ligt, meldt nu de gemeente.

Mirjam van ’t Veld

Tegelijk wordt dan de verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld en bepaalt de raad wie daar in zitten. Het is een uiterst geheim gezelschap, waarvan niemand met iemand buiten die commissie mag praten over bijvoorbeeld de sollicitanten naar de ontstane vacature. Bij vorige gelegenheden vormden fractievoorzitters automatisch de vertrouwenscommissie, maar minstens één fractie vaardigt deze keer iemand anders af. In elk geval zijn alle fractie in de vertrouwenscommissie vertegenwoordigd.

‘In oprichting’

De ´vertrouwenscommissie in oprichting´ begon  – zoals amstelveenblog.nl eerder meldde

Bas Eenhoorn

– met het opstellen van de profielschets voor nieuwe burgemeester. Die club komt volgens de gemeente na het zomerreces bij elkaar om erover te praten en het in de vergadering van 29 oktober aan de gemeenteraad voor te leggen.

Hoewel burgers daartoe niet, zoals bij de benoeming van de nieuwe Commissaris van de Koning voor Noord-Holland, worden uitgenodigd, staat het iedereen vrij een raadslid te benaderen met suggesties voor de profielschets.

Die wordt, evenals de verordening, in de openbare raadsvergadering van oktober ook met Johan Remkes, nu nog Commissaris van de Koning in Noord-Holland, besproken. De verwachting is volgens de gemeente, zoals eerder ook door amstelveenblog.nl gemeld, dat de nieuwe burgemeester in mei 2019 kan worden benoemd en geïnstalleerd.

 

2 REACTIES

 1. De oude verordening stelde:
  “De commissie bestaat bij voorkeur uit de voorzitters van de fracties die deel uitmaken van de gemeenteraad; een fractie kan bepalen een ander raadslid voor te dragen als lid van de commissie. ” met andere woorden ook niet-fractievoorzitters mochten er in. Verandert eigenlijk niks mbt de werkwijze zou ik denken!?

  Een vertrouwenscommissie in wording? Wat is dat eigenlijk? Die kent geen geheimhouding. Vermoed dat het het presidium is waarin ook alle fractievoorzitters zitten?

  En allemaal lekker traag zodat Eenhoorn voor 9390 euro per maand kan blijven zitten als VVD’er. Komt blijkbaar goed uit?

 2. Er bestaat niet zoiets als een ‘vertrouwenscommissie in wording’ want daarvoor is geen wettelijke basis.

  Art 61 lid 3 van de Gemeentewet bepaalt: “Na het overleg met de commissaris stelt de raad uit zijn midden een vertrouwenscommissie in, belast met de beoordeling van de kandidaten.” Pas dan is er een vertrouwenscommissie die zich als zodanig mag gedragen, niet eerder. Dit geldt dus ook voor het vergaderen achter gesloten deuren en het geheim houden van het verslag van de beraadslagingen.

  De raad kan ogv art 82 Gemw raadscommissies instellen die besluitvorming van de raad kunnen voorbereiden en met het college of de burgemeester kunnen overleggen. De raad regelt daarbij de taken, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de raadscommissie. Mbt stukken waaromtrent door een raadscommissie geheimhouding is opgelegd, kan raadsleden slechts inzage geweigerd worden voor zover dit in strijd is met een openbaar belang dat wordt genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

  Alle vergaderingen van de commissies worden ogv art 18 Gemw in het openbaar gehouden, tenzij ten minste een vijfde deel van de aanwezige leden of de voorzitter oordeelt dat het nodig is dat achter gesloten deuren wordt vergaderd. De commissie besluit dan of dat zal gebeuren of niet.

  Op grond van art 86 Gemw kan een gewone raadscommissie (zoals JB’s ‘vertrouwenscommissie in wording’) alleen achter gesloten deuren vergaderen en geheimhouding opleggen als een algemeen belang dit vereist.

  Let wel: Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.