Omwonenden van de geplande woonwijk De Scheg Midden krijgen volgens de gemeente de kans me te praten. Op dinsdag 11 oktober wordt een concept bestemmingsplan aan hen voorgelegd op het raadhuis. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunnen zij daar binnen lopen. De Scheg Midden zal voornamelijk koopwoningen omvatten.

Het is een deelgebied van De Scheg, het gebied onder Westwijk tussen het spoortracé en de Noorddammerweg.

 Participatie

Behalve de zogeheten informatieavond informeert de gemeente omwonenden ook per brief over de geplande ontwikkeling in dit deel van de beoogde nieuwbouwwijk De Scheg. Op het online participatieplatform https://denkmee.amstelveen.nl staat vanaf 1 oktober een video voor een toelichting op de eerste versie van het globale bestemmingsplan en het concept stedenbouwkundig plan.

Wethouder Floor Gordon van Participatie en Ruimtelijke Ordening zegt dat door in een vroeg stadium omwonenden erbij te betrekken de gemeente ‘waardevolle input’ kan ophalen en daar rekening me houden in de volgende versie van het bestemmingsplan. “Bij de volgende versie zit ook de verfijning van het stedenbouwkundig ontwerp en het woningbouwprogramma”, zegt ze.

 Collegebesluit

Het betreffende collegebesluit en advies is te vinden op amstelveen.nl, kort na de wekelijkse vergadering van B en W op dinsdag. Het interactief raadplegen van het voorontwerp van het bestemmingsplan kan vanaf 1 oktober tot en met 28 oktober op ruimtelijkeplannen.nl zodat omwonenden beslagen ten ijs naar de informatieavond kunnen komen of een reactie kunnen indienen.

Woningen

Het is de bedoeling dat in het midden van De Scheg – groen en duurzaam, volgens de gemeente – ongeveer 440 woningen worden ontwikkeld door projectontwikkelaars. De gemeente zegt een ‘begeleidende rol’ te hebben. Er worden naast rijwoningen ook twee-onder-één-kap-woningen, vrijstaande woningen en een aantal appartementen. Het overgrote deel daarvan in het koopsegment. De gemeente zegt de mogelijkheid voor het toevoegen van sociale woningen nog te onderzoeken. De verwachting is dat op zijn vroegst in 2025 de eerste paal voor woningen in dit deel van de Scheg de grond ingaat.

3 COMMENTS

  1. “ De gemeente onderzoekt nog de mogelijkheid tot een aantal sociale woningen”
    Dan weten we wel weer hoe laat het is VVD&D66!!!
    U wilt er gewoon niet aan.
    Het wordt eens tijd dat alle mensen die afhankelijk zijn van deze sector gewoon eens 1 dag het werk neerleggen. Dan ligt het gehele maatschappelijke leven stil, maar daar is men horende doof en ziende blind voor bij deze partijen.

  2. Nog even voor onze mevr Gordon van D66, u weet wel die milieupartij ,zeggen ze zelf. Ahum ( sic)
    Hoeveel stikstof kost het bouwen van een stadsvilla tov van een bescheiden ouder/jongerenappartement?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.