Zoals wethouder Herbert Raat woensdag al meedeelde aan de raadscommissie Burgers & Samenleving (BS) is er overeenstemming bereikt met projectontwikkelaar Breevast over ‘t Jagershuis. De handhavingsprocedure is gestopt.

Het Rijk had het pand, eigendom van Breevast, op verzoek van de projectontwikkelaar van de monumentenlijst geschrapt, maar de Raad van State vond dat het daarop terug moest. Er was een proces aangespannen door onder meer de Vereniging Historisch Amstelveen.

 Herstel

De eigenaar van het Jagershuis heeft in december op verzoek van de gemeente een plan voor instandhouding van het rijksmonument aan de Amstelzijde ingediend, melden B&W aan de gemeenteraad. “Dit plan van aanpak voldeed niet geheel aan de door de gemeente en de onafhankelijke Erfgoedcommissie gestelde eisen voor een duurzame instandhouding”, zeggen B&W. “De Erfgoedcommissie heeft het college geadviseerd aanvullende maatregelen te nemen in aanvulling op het door de eigenaar ingediende plan van aanpak.” Toegevoegd aan het plan werd onder meer het herstellen van houtrot en schilderwerk. Daarover is nu overeenstemming bereikt met wethouder Raat (vergunningen en handhaving), die samen met Breevast en diens erfgoed-adviseur bij ‘t Jagershuis ging kijken. Ook waren daarbij de inspecteurs van het gemeentelijke team Toezicht en Handhaving en de restauratiearchitect van de Erfgoedcommissie aanwezig, meldt de gemeente.

Handhaving

“Wij zien het Jagershuis als een belangrijk onderdeel van de lokale geschiedenis en zien dan ook toe op een duurzame instandhouding”, zegt wethouder Herbert Raat. “Daarom hebben wij de eigenaar aangesproken op zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen. De Vereniging Historisch Amstelveen diende vorig jaar een verzoek in om op de instandhoudingsplicht te handhaven en ook gemeenteraadsleden, omwonenden en andere belanghebbenden hebben ons hiertoe aangezet. We zijn blij dat er nu overeenstemming is bereikt over de naleving van die plicht en hebben de handhavingsprocedure nu stopgezet. We zullen de werkzaamheden nauwgezet volgen.”

Goede stappen

“Wij gaan de komende maanden in gesprek met belanghebbenden, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente om tot een toekomstbestendige invulling van de locatie te komen”, zegt Henk Brouwer, CEO van Breevast. “Rond deze zomer hopen wij goede stappen te hebben gemaakt. Intussen worden in overleg met de gemeente bepaalde werkzaamheden uitgevoerd om onomkeerbare situaties te voorkomen.”

 Breevast werkt momenteel aan een plan voor herontwikkeling van het Jagershuis binnen de mogelijkheden van de Rijksmonumentale status van het pand. Zowel de Erfgoedcommissie als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zien toe op behoud van de monumentale onderdelen. Op verzoek van de gemeente is de eigenaar in gesprek met de verschillende belanghebbende partijen over de plannen voor herontwikkeling van het Jagershuis, waaronder de Vereniging Historisch Amstelveen.

12 COMMENTS

 1. Het enkele feit dat in het plan het herstellen van houtrot en schilderwerk niet was opgenomen en daarover ‘overeenstemming’ moest worden bereikt om het alsnog op te nemen, toont voor de zoveelste keer aan dat Breevast de boel aan het vertragen is en hélémaal geen zin heeft om dat pand op te knappen. Hetgeen ik drie jaar geleden al voorspelde overigens en wat ook niet zo moeilijk was om te voorspellen. Je moet ze bij wijze van spreken opleggen dat -pak ‘m beet- voor week 10 het schilderwerk gedaan moet zijn en dat anders de gemeente zelf een schildersbedrijf inschakelt op kosten van Breevast.

  This ain’t over yet.

  • Helemaal mee eens. Slap en laf beleid van de gemeente. Ze zijn waarschijnlijk zelf bang dat ze financieel aan de pan blijven hangen. Maar ja dat weet de wethouder van cultuur ,Raat ,ook wel, maar je moet er toch politiek een voordeeltje uit zien te slaan niet?

 2. Wat daar had kunnen komen, was niet minder waardevol dan dat wat er blijft. De historische waarde daarvan wordt overschat en de toekomstige gebruiks- en omgevingswaarde zeker ook.

  • Aha, u heeft ook al verstand van de regionale geschiedenis lees ik om met het beroemde standaardzinnetje van Johan Bos maar te beginnen, als het uw persoon betreft. De VHA, Amstelland beschermers, omwonenden, de daar al aanwezige horeca en nog wat andere groeperingen&stichtingen hebben het allemaal mis volgens u. U die zelfs het historische belang van Beth Haïm niet inzag en zelfs die begraafplaats wilde laten ruimen om er een woonwijk neer te laten zetten.

 3. Waarom moet het Jagershuis überhaupt in het ‘bezit’ van een projectontwikkelaar zijn?

  Een typisch voorbeeld dat marktwerking niet werkt waar het gaat om immateriële zaken. Leve het kut-neoliberalisme. Amateurisme van een wethoudster die er waarschijnlijk over 30 jaar nog zit.

 4. Als alleen historici een mening mogen uiten over die tamelijk miezerige huisjes op die unieke locatie, dan mag je je afvragen of het algemeen belang daarbij dan nog wel een rol speelt. Ik zeg niet dat zij het mis hebben, maar ik wijs er wel op dat zij een tamelijk eenzijdige kijk op deze kwestie hebben.

  @Frank, je berijdt weer je stokpaardje. Het lijkt mij inderdaad om goede redenen en in veler belang dat die begraafplaats onder rabbinaal toezicht wordt verplaatst, net zoals dat elders is gebeurd, zoals in Gouda omdat de graven verzopen vanwege stijgend grondwater. Bovendien zouden geen enkele grafrechten eeuwig mogen zijn.

  Wil je dat wij op deze off-topic doorgaan of grijp je iedere gelegenheid aan om mij te diffameren?

 5. Die huisjes vormen een donkere en sombere muur die het gezicht op de schilderachtige overkant blokkeert. Hoeveel mensen kunnen straks van die plek genieten? Het kan en moet daar zo veel leuker voor veel meer mensen.

  • Ben ik totaal niet met u eens, vooral als het weer in de oorspronkelijke kleuren is en moet u eens vanaf de overkant kijken.
   Trouwens als u vanaf de Amstelveense kant kijkt naar Ouderkerk, ziet u op diverse plekken ook moderne huizen ook moderne huizen staan, die daar volstrekt detoneren. Dit geldt vanaf de brug tot aan het Jagershuis. Over het zicht vanaf het water zal ik dan niet eens spreken. Het is niet voor niets dat in Overamstel diverse reclamefilmpjes zijn opgenomen voor typisch Hollandse zaken en dat er commerciële pleziervaart is.

 6. Frank, je bedoelt dat je het niet eens bent met mijn smaak en voorkeur, maar daarover valt niet te discussiëren.

  Nieuwbouw is niet per definitie lelijk. Je kunt op die plek heel goed (en m.i. zelfs beter) een gebouw neerzetten waar meer mensen op allerlei manieren plezier van kunnen hebben dan van die nogal miezerige gebouwtjes.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.