Blijkbaar weet de gemeente het ook niet meer. Na vele mislukte pogingen het Stadshart, en vooral het saaie Stadsplein, tot bruisend hart van de stad te maken, vraagt zij nu of de inwoners zelf met ideeën voor vernieuwing en verbetering willen komen.

Dit kan via het participatieplatform Denk Mee (denkmee.amstelveen.nl). Iedereen kan meedenken over vier categorieën binnen het gebied. De input wordt vervolgens verwerkt in de Gebiedsvisie Stadshart. Deze ligt rond de zomer ter besluitvorming.

Vier categorieën

Geïnteresseerden kunnen hun ideeën aandragen voor vier verschillende categorieën: Openbare ruimte, verlevendiging Stadsplein, cultuur en recreatie en winkelgebied. Aangedragen ideeën worden getoetst op haalbaarheid (bijvoorbeeld de uitvoerbaarheid, financiën en draagvlak in de omgeving) en vervolgens in deze gebiedsvisie verwerkt. Daarnaast worden de ideeën gedeeld met de verschillende vastgoedeigenaren, winkeliersverenigingen, culturele instellingen en ondernemers in het gebied, om zo gezamenlijk tot een vernieuwd en verbeterd Stadshart te komen.

Hoogste tijd

“Het Stadshart is een plek waar wonen, winkelen, werken, recreëren en cultuur samenkomen,” zegt wethouder Herbert Raat (Stadshart). Hij gelooft nog steeds in de kracht van het Stadshart. “Maar het is ook de hoogste tijd dat we bepaalde zaken aan gaan pakken. Alles is heel functioneel, maar het is er niet gezellig”.

Gaar is wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken) het eigenlijk wel mee eens. Het Stadsplein, als bijvoorbeeld, nodigt volgens haar niet uit om er de hele dag te verblijven. “’s Avonds zit het binnen in restaurants wel vol, maar buiten oogt het plein nog steeds verlaten. Daarom vragen we onze inwoners mee te denken. Want het Stadshart is een plek van en voor iedereen.” De Gebiedsvisie Stadshart is een verdere uitwerking van de Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart en de Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart. Daarmee ook een leidraad voor toekomstige plannen binnen het Stadshart.

19 COMMENTS

 1. En daar gaan we weer. Het terugkerende verhaal van politiek falen.

  Alweer geruime tijd geleden lag er een prima plan op tafel in gezamenlijkheid opgesteld door B&W (mogelijk met wetenschap van de gemeenteraad) en, toentertijd, Unibail-Rodamco om het Stadshart een sprong voorwaarts te laten maken. Helaas vond wethouder Raat het politiek nodig om op het laatste moment de stekker eruit te trekken, waarbij hij en-passent, collega en verantwoordelijk wethouder Jan-Willem Groot politiek volledig onderuit haalde.

  Mijn advies: haal dit plan uit de la, actualiseer het en voer het uit. Mocht het nodig zijn hierbij politieke obstakels uit de weg te ruimen schroom dan niet dit doen. Toon daadkracht!

   • Ja en die bewoners deporteer je gewoon of je maakt ze het leven onmogelijk door alles zoveel mogelijk op te kopen in hun hun buurtje en dat te laten verslonzen. Het geijkte recept van projectontwikkelaars.

  • Er is nooit sprake geweest van het afbreken vd Schildersbuurt, alleen van huizen aan de P Lastmanweg in ruil voor passende vervangende nieuwbouwwoningen. Dat politieministerie staat daar ook verkeerd.

 2. Was het maar altijd verkiezingstijd!

  Door het wanbeleid van de verantwoordelijke bestuurder (nou ja) is en blijft het Stadshart een plek van gemaakte fouten, gemiste kansen en gebroken dromen.

  Olaf Oomes heeft gelijk: De gemeente had Unibail Rodamco Westfield de kans moeten geven om het winkelcentrum in samenspraak met gemeente, bewoners en omwonenden te optimaliseren en moderniseren, eindelijk volgens een plan dat wél recht doet aan de stedenbouwkundige eisen en mogelijkheden van dit stadscentrum.

  Nu dat niet gaat gebeuren, hierbij een paar suggesties voor verbetering die wethouder Raat hopelijk wél aankan:

  – Betere verlichting.
  – Prettige zitbanken rondom het Stadsplein, de fontein en het klimtoestel. Vervang die ongemakkelijke stenen misbaksels bij de fontein.
  – Verticaal groen.
  – Hangende plantenbakken met veel bloemen.
  – Maximum snelheid van 20 km/u langs de Cultuurstrip.
  – Oversteekplaatsen voor de ingangen van de schouwburg en platform C.
  – Niet fietsen op het voetpad langs bieb/Venstra tussen busstation en hoofdingang: ‘Fietsers afstappen’.
  – Grotere afvalbakken en die tijdig leegmaken.
  – Boetes voor het op straat gooien van afval, sigarettenpeuken en kauwgum, ook tijdens de markt. Het is een vieze bende.
  – Permanent toezicht en handhaving zoals overal in alle stadscentra.
  – Maak een einde aan de fietsenchaos met een fietsenstalling en zonering.
  – Handhaaf nu eindelijk eens het scooterverbod (rijden én parkeren).
  – Doe eindelijk eens wat.

 3. Mensen zorgen voor gezelligheid als je ze maar de gelegenheid geeft. Zelfs in een kale fabriekshal of op een grasvlakte met een paar grote tenten kunnen ze het al reuze leuk hebben met elkaar.

  Ondanks de kale en smakeloze gevel van de Cultuurstrip en de grote stenen vlakte is de sfeer op het Stadsplein prettig dankzij de mensen die op de terrassen zitten, rondlopen en met elkaar praten bij het speeltoestel vol klauterende kinderen.

  Met wat meer aandacht, beleid, toezicht, aankleding en verzorging is het een prima plein.

  Grote fouten die zijn gemaakt in het stedenbouwkundige en verkeerskundige ontwerp kunnen niet meer goed gemaakt worden, zeker niet met die rampzalige verbreding van de naastliggende A9 in een lange, brede, betonnen verkeerstrog met daarop een enorm verkeersplein in het centrum van onze stad. Typisch VVD.

 4. In de afgelopen tien jaren waren er genoeg plannen ter verbetering en modernisering van het Stadshart, maar die werden allemaal getraineerd en gesaboteerd door de gemeente olv de wethouder Stadshart en (geen) Handhaving.

 5. ‘Plannen Stadshart aangepast na inspraak’
  Door Johan Bos op 2 oktober 2012 in de categorie Stadshart:

  “Er zijn nog steeds Amstelveners die menen dat het kan gaan bruisen. Zij kwamen tijdens de bijeenkomst over de opknapvoorstellen plannen van B&W met ideeën of stuurden die op schrift naar de gemeente. Volgens haar worden de suggesties nu in het plan verwerkt. Volgens veel insprekers moet er meer groen en een betere verlichting komen, twee dingen die trouwens ook al in het verhaal van B&W stonden. Op 7 november worden de aangepaste plannen voorgelegd aan de gemeenteraad, die deze zomer al instemde met de concept Visie Stadshart 2025 en de Notitie Verlevendiging Stadshart. Beide zijn vrijgegeven voor inspraak. Hiervan is goed gebruik gemaakt. De reacties hebben volgens B&W geleid tot aanpassingen van de oorspronkelijke plannen.Wethouder Jan-Willem Groot (CDA) zegt blij verrast te zijn door de vele reacties. “Logisch dat die gevolgen hebben voor de oorspronkelijke plannen. ”

  Dat was in 2012, tien jaar geleden..

 6. “Daarnaast worden de ideeën gedeeld met de verschillende vastgoedeigenaren, winkeliersverenigingen, culturele instellingen en ondernemers in het gebied, om zo gezamenlijk tot een vernieuwd en verbeterd Stadshart te komen.”

  Niet met de bewoners?!

 7. “Geïnteresseerden kunnen hun ideeën aandragen voor vier verschillende categorieën: Openbare ruimte, verlevendiging Stadsplein, cultuur en recreatie en winkelgebied.”

  Wonen en bewoners van het Stadshart vormen geen categorie. Dat is natuurlijk raar maar wel in lijn met oud (wan)beleid van de verantwoordelijke bestuurder, destijds Groot nu Raat.

  De suggesties en plannen worden wel voorgelegd aan horeca, winkeliers en andere ondernemers, maar niet met de bewoners.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.