Op basis van een nieuwe wet komen er van 1 januari af twee groepen statushouders: bevoordeelden en niet bevoordeelden. Raadslid Stieneke Kruijer van GroenLinks heeft B&W schriftelijk gevraagd hoe zij die tweedeling denken op te heffen.

Er komt nieuwe Wet Inburgering, maar die is alleen van toepassing op nieuwkomers. Tal van wethouders van grote steden maken zich zorgen over het volgens hen vallende oude systeem. De nieuwe wet maakt gemeenten volledig verantwoordelijk voor de inburgering, maar de statushouders die voor 1 januari 2022 een verblijfsvergunning kregen, moeten nog steeds inburgeren onder het oude stelsel.

Twee groepen

In het nieuwe systeem regelt de gemeente niet alleen de taalcursus, maar ook de begeleiding van de statushouders. Maar er bestaan van 1 januari af twee zullen categorieën inburgeraars, constateert Stieneke Kruijer.

Zij wil van B&W weten of er ook in Amstelveen twee groepen inburgeraars ontstaan, die onder het oude en die onder het nieuwe stelsel. Kruijer verwijst naar een artikel in Binnenlands Bestuur waarin gewag werd gemaakt van een onderwijsroute die 18- tot 28-jarigen klaarstoomt voor een studie in mbo of hoger onderwijs in Rotterdam, die net als elders in het land dreigt te mislukken.

De aanbieders van de taalschakelprogramma´s schrijven niet in op de aanbesteding omdat ze het beschikbare budget ontoereikend vinden aldus dit artikel. Kruijer vraagt B&W hoe de aanbesteding van de Onderwijsroute voor inburgeraars in Amstelveen verloopt voor degenen die onder de gemeente vallen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.