Er komt weer eens een nieuw atelierbeleid bij de gemeente. Hoewel zij kunstenaars aan zich wil binden, worstelt zij met het feit dat er te weinig werkruimten zijn. Over het nieuwe beleid sprak woensdag de raadscommissie Burgers & Samenleving.

Overigens bestaan voor zowel ateliers als woonruimten. Moeten we nu maar alle woningzoekenden naar de Rietveld Academie sturen om aan woonruimte te komen, vroeg raadslid Michel Becker zich af. Waarop D66-raadslid Anne-Mieke van der Vet reageerde dat het bij ateliers natuurlijk om werkruimten gaat, maar Becker citeerde uit het plan van B&W dat er wel degelijk wordt gesproken over ‘woon- en werkruimte.

Stad als podium

Foutje, bedankt, was eigenlijk het commentaar van kunstwethouder Herbert Raat, die betoogde dat overeenkomstig het beleid ‘De stad als podium’ de gemeente graag meer verbinding en ontmoeting tussen kunstenaars, hun creaties, en de Amstelveense gemeenschap ziet. Hij zou de door Becker gewraakte opmerking weg laten halen of veranderen.

Vooral startende kunstenaars, die hun opleiding minder dan vijf jaar geleden hebben afgerond, worden in de gemeentelijke watten gelegd. Zij worden met soepeler toewijzingsvoorwaarden dan gevorderden geconfronteerd en de gemeente legt contact met een kunstopleiding om hen aan te trekken. “Eén van de projectateliers wordt gereserveerd voor tijdelijke projecten van startende kunstenaars”, zegt de gemeente. Voor die tijdelijkheid staat men in kunstenland niet te dringen, wat de gemeente wel begrijpt, maar tegelijk opmerkt dat zij door het gebrek aan ruimten niet anders kan.

Leegstand

Overigens betoogde Raat dat volgens hem lege panden als ateliers kunnen worden gebruikt. Hij wees er op dat he gebouw van Ballast Nedam, voordat het als noodopvang voor asielzoekers werd gebruikt, jarenlang heeft leeg gestaan. En de gemeente denkt ook aan containers et cetera als werkruimte.

Kunstenaars, die overigens maar € 353 per maand betalen voor hun atelier (boven modaal € 581), worden kwalitatief getoetst op hun professionaliteit. Die wordt beoordeeld door een commissie, bestaande uit kunstenaars, een afgevaardigde van de Adviescommissie Beeldende Kunst (ABK) en een onafhankelijke deskundige. Een beetje BN’er die opeens gaat schilderen zal dus wel zonder opleiding door de ‘toetsing’ komen. En wie startend kunstenaar is, betaalt € 228 voor een atelier per maand. De gemeente wil overigens het delen van de ruimten stimuleren, om meer artiesten te kunnen plaatsen. Ook de huur wordt dan gedeeld. Waardoor iedereen minder kosten heeft.

Tegenprestatie

Raadslid Stieneke Kruijer van GroenLinks vond de gevraagde tegenprestatie van kunstenaars voor de gemeente nogal denigrerend voor hen. “Het is of de kust voor hen niet meer dan een hobby is.” Maar Raat zei dat kunstenaars zich meer sociaal moeten gaan gedragen naar de gemeenschap toe. “Kunst is nu teveel naar binnen gericht en weinig Amstelveners kennen die. Met tegenprestatie bedoelen we dat men een atelier krijgt, maar ook de gemeenschap op de een of andere manier dient. Als kunstenaars hun deuren open zetten is dat leuk.” Leveren van een maatschappelijke bijdrage wordt overigens wel een voorwaarde bij de verhuur van een atelier.

Kruijer, die voorstelde een soort kunstprijs namens de gemeenteraad in het leven te roepen, zei verder met de nu bestaande drie zogeheten projectateliers niet zo gelukkig te zijn, omdat die vaak naar haar waarneming voor andere dingen worden gebruikt dan kunst maken. Zij hield een pleidooi dat ateliers ook door kunstenaars worden gebruikt en niet voor andere doeleinden. “Soms lijkt zo’n projectatelier op een kantoor.” Er worden volgens haar cursussen gegeven.

Bruikleen

Gezien het beperkte aantal betaalbare alternatieven voor gemeentelijke ateliers krijgen kunstenaars de mogelijkheid om zich na de maximale huurtermijn (zes jaar) opnieuw in te schrijven voor een atelier. De projectateliers worden in nhet nieuwe atelierbeleid voor specifieke doeleinden gebruikt. Dit wordt vastgelegd in de bruikleenovereenkomsten. De overgangsregeling voor oudere kunstenaars komt te vervallen.

Er wordt on het nieuwe beleid gezorgd voor een open en toegankelijker karakter van de buitenruimte rondom de ateliers. Zij zijn de vinden aan de Van Weerden Poelmanlaan en de Amsterdamseweg.  De bestaande subsidieregeling voor de promotie van professionele kunstenaars wordt meer onder de aandacht gebracht bij kunstenaars en ateliers worden beter gepromoot.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.