Omdat B&W zeggen op individuele casussen niet te kunnen reageren en een zwartboek van de SP daarop juist is gebaseerd, blijft de klachtenbehandeling bij de gemeentelijke ambtenarij voorlopig zoals die is. En dat is niet best, vindt de SP, die woensdagavond in de raadscommissie Burgers en Samenleving een derde ‘zwartboek’ aan wethouder Marijn van Ballegooijen overhandigde.

De SP-fractie had een agendaverzoek ingediend om de klachtenprocedure nader onder de loep te nemen, maar dit door de Agendacommissie volgens haar niet gehonoreerd omdat het college zelf met een voorstel komt voor een nieuwe klachtenprocedure.

 Onafhankelijk

Zelf zegt de partij klachten te hebben verzameld over de behandeling en bejegening van kwetsbare inwoners zoals minima en statushouders. Die is in veel gevallen volgens de SP niet best. Zij bracht al in 2018 een eerder zwartboek hierover uit. En vier jaar eerder over het gehele sociale domein, wat toen tot een klachtenprocedure daarover leidde. Maar sinds 2018 is er ten aanzien van de minima niets veranderd. Volgens de SP moet de procedure rond klachten onafhankelijk worden.

Wantrouwen

Raadslid Marina Casadei zegt dat het vorige Zwartboek werd afgedaan als cliëntelisme. “Hier is sprake van een ingesleten cultuur van wantrouwen van de gemeente jegens de cliënten. Mensen in een afhankelijke positie die bij voorbaat al in het verdachtenbankje worden geplaatst en die niet op een gelijkwaardige manier tegemoet worden getreden.”

Volgens haar wijzen B&W telkens op hun hun beleid dat iedereen die hulp nodig heeft die ook krijgt. “Maar elk op papier geformuleerd beleid moet in de praktijk worden uitgevoerd. En daar gaat veel mis. Veel klanten ervaren de gapende kloof tussen het systeem, dat gemeente heet, en hun eigen leefwereld.’ Naar haar mening is er geen enkele poging gedaan om deze kloof te dichten. Dat zou volgens haar een cultuuromslag op het raadhuis vergen.

Eigen straatje

Het zwartboek werd in de raadscommissie aangeboden bij de behandeling van de notities over basisbanen en ‘regelarme’ bijstand. Daarin werd naar de mening van de SP vooral weer de loftrompet over het gevoerde beleid gestoken, terwijl haar eigen hulpdienst, alsmede de schrijnende verhalen van insprekers bij de commissie, een ander licht op het omgaan met klachten door de ambtenarij werpen.

Namens de SP voerde in de raadscommissie Wil Roode het woord. Volgens haar zit er veel licht tussen de casussen in het Zwartboek en de papieren werkelijkheid van de gemeente. “Als mensen daarover klagen en zelfs als die klachten gegrond worden verklaard door de ombudsman vindt de gemeente het nog steeds belangrijker het eigen straatje schoon te vegen”, zegt Roode. En zij verwijst naar een inspreekster die uitkeringsgerechtigden belangeloos ondersteunt. “Haar klacht is door de ombudsman gegrond verklaard waarna het vanuit de gemeente oorverdovend stil bleef. Geen excuses.”

Staartje

De inspreekster zelf vertelde de raadscommissie dat de organisatie waar zij vrijwilligerswerk voor doet, werd benaderd om met haar geen zaken te doen, omdat dit hun positie zou schaden. “Dit verhaal krijgt zeker nog een staartje. Het beleid en de klachtenprocedure moeten anders, zeker qua uitvoering.”

Over het in 2014 ingediende zwartboek over het sociale domein zegt Marina Casadei dat klachten over bureaucratie niet serieus worden genomen. “Dat valt ons vies tegen van een gemeente die graag lerend zegt te zijn. Wij voorzien dat de zogenaamde nieuwe klachtenregeling vooral bestendiging van staand beleid zal zijn.”

Funest

Dat beleid is volgens haar funest voor de kwetsbare Amstelvener die om wat voor reden dan ook “niet meteen door het hoepeltje van de gemeente wil springen.” Zulke inwoners hebben vaak het gelijk aan hun zijde, zegt Casadei. “Maar de gemeente houdt niet van kritiek.” Vandaar het derde Zwartboek. “Dat kan dan betrokken worden bij het opstellen van een echte onafhankelijke klachtenprocedure.” Casadei adviseert de gemeente deze keer de aanbevelingen en conclusies goed te lezen en over te nemen.

Foto: Wethouder Van Ballegooijen met zwartboek

5 REACTIES

 1. Ik ben geen bestuurskundige, maar komt het niet voor dat juist door decentralisatie van allerlei uitvoerende instanties en zelfs regels, mensen tussen de wal en het schip geraken.
  Ook zouden klachten over de bureaucratie altijd serieus moeten worden genomen, anders roest men vast.

  • Hoe meer mensen tussen wal en schip vallen hoe beter voor Amstelveen. Scheelt weer belastinggeld.

   Had je je kansen maar moeten pakken.

   Kijk naar dat hoofd van Wethouder Ellermeijer op de foto……..

 2. Kritiek op (wan)beleid is altijd gebaseerd individuele gevallen Stel dat een ingenieursbureau op basis van onderzoek tot de conclusie komt dat een brug onbetrouwbaar is, dan zou het van de gemeente Amstelveen geen zwakke plekken in die brug mogen aanwijzen, want dat zijn ‘individuele casussen’. Amstelveen laat ons dus rustig door die brug zakken.

  Amstelveen moet onder curatele worden geplaatst.

  • Heel simpel gesteld; Van fouten kan men leren, maar blijkbaar wordt hier de struisvogelmentaliteit toegepast of men gunt de SP gewoon niet dat zij wat zwakke punten hebben blootgelegd. Heel vaak is het namelijk wel zo, dat na publicatie van zo’n zwartboek de fouten heel stilletjes worden hersteld.

 3. Het is een regentenmentaliteit. Er staat geen sanctie op niet luisteren naar wensen en klachten van burgers. Zij houden hun eigen kringetjes en bepaalde lobbygroepen tevreden en de rest bekijkt het maar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.