Er komt een nieuwe krant in Amstelveen. AmstellandNieuws zal, net als het magazine AmstelveenZ, eenmaal per maand verschijnen. Telkens op de laatste vrijdag.

Het wordt uitgegeven door de Mediabv (Laan van Kronenburg 14), waarvan directeur en eigenaar Michel Becker is. In de gemeenteraad is hij fractievoorzitter van de lokale politieke partij  Actief voor Amstelveen (AVA).

Inhoud

Volgens hem gaat hij zich geenszins met de journalistieke inhoud van het blad bemoeien. De redactie staat onder leiding van de Amstelveense journalist Nol de Vries. “Een team van ervaren reporters en columnisten staat borg voor interessante en onafhankelijke berichtgeving”, meldt Becker verder. De krant zal in een oplage van 30.000 exemplaren verschijnen in Amstelveen, Ouderkerk en Aalsmeer-Oost.

Eerder was Becker de uitgever van de sportkrant AmstellandSport, die vormt nu ook een deel van het nieuwe blad, maar daar andere berichtgeving aan toegevoegd. Doordat de krant elke laatste vrijdag van de maand uitkomt, verwacht de uitgever nog verslagen van de gemeenteraadsvergaderingen van de woensdag daarvoor er in te kunnen opnemen.

Rodi

Het blad wordt gedrukt bij Rodi Media in Diemen, zal ‘zoveel mogelijk’ huis-aan-huis worden verspreid en daarnaast verkrijgbaar zijn op meer dan honderd afhaaladressen. Advertentietarieven variëren van € 95 (1/32 pagina) tot € 1450 (hele pagina) en voor de voorpagina betaalt met tarieven die variëren van € 250 tot € 750 (maximaal een vierde pagina). Voor tips voor de redactie kan men kwijt amstellandnieuws@ziggo.nl. Telefoon van de uitgever: 06 21319395 -0622937639 (demediabv@ziggo.nl).

40 REACTIES

 1. Niet met de journalistieke inhoud? Heeft het blad dan journalistieke inhoud? Amstellandsport nooit op journalistiek kunnen betrappen. Hoe garandeert michel becker dat? Of zijn het advertorials? En hoe gaat het blad dan om met reclames van politieke partijen? Hoe je het ook wendt of keert dr is een directe link met AvA een partij die zegt lokaal te zijn maar in werkelijkheid in de eerste periode een afsplitsing kende en een oorspronkelijk niet gekozen persoon in de raad heeft zitten (Michel becker).

  Wel slim van ava om zo een half jaar voor verkiezingen dagelijks bij iedereen in huis te komen.

  • Het staat iedereen wat mij betreft vrij om zijn of haar krant/radiostation/televisiezender of weet ik wat voor medium te beginnen. Zoals het ook iedereen vrij staat om daar wel of geen redactionele invloed op uit te oefenen. Er is bij mijn weten geen wet die daar iets over zegt, maar dat weet JB ongetwijfeld beter.

   Weet overigens dat in Nederland twee grote (Belgische) dagbladconcerns ongeveer 80 % van de markt uitmaken en waar gewoon van bovenaf instructies worden uitgevaardigd over bijvoorbeeld het taalgebruik.

   • Het punt is transparantie en eerlijkheid. Dat is nu al niet aan de orde hier. Michel Becker is dat hier niet. Immers hij zegt er geen journalistieke bemoeienis mee te hebben maar benoemt wel degene die de krant maakt. En vermeldt hij er dan bij deze krant is in handen van Michel Becker, fractievoorzitter van AvA? Is er een redactiestatuut? Allemaal van die dingen. Ja er is vrijheid dingen uit te geven maar wees dan open en transparant. Dat is wel een ding hier.

    • Naar mijn idee is ie juist wel transparant als ik het zo lees, maar heb je je vraagtekens over de uitvoering. Ik kan dat goed begrijpen en ik verwacht ook geen kritische houding t.o.v. de AVA zoals AmstelveenZ dat ook niet heeft t.o.v. de VVD. Of zoals NRC dat ook niet heeft t.o.v. D66. Ene wie anders dan een directie zou de hoofdredacteur dan moeten benoemen?

 2. In Amstelveen bestaat geen onafhankelijke journalistiek. Wie dat niet gelooft, moet maar eens kritiek uiten op het wanbeleid van de VVD-wethouder van Hobby & Lobby op de gebieden van Handhaving, Stadshart en A9 die helaas ook onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Je krijgt dan meteen een boze of smalende reactie van één lokale journalist terwijl je door de andere juist wordt genegeerd.

 3. Het staat inderdaad iedereen vrij om een eigen medium te starten en om daarop redactionele invloed uit te oefenen, maar niet onder de valse vlag van onafhankelijke en betrouwbare journalistiek.

  • Nergens, dat is juist het probleem.

   Het gaat om zodanige redactionele invloed dat sprake is van eenzijdige politieke of commerciële beïnvloeding en belangenbehartiging. De grondwettelijk beschermde persvrijheid wordt misbruikt om daaraan een eigen draai te geven zonder dat iets of iemand daar iets tegen kan doen.

 4. Op het enige punt dat daarin genoemd staat.

  Die persvrijheid wordt misbruikt om politieke en commerciële belangen te behartigen onder de zelfgecreëerde vlag van journalistieke onafhankelijkheid en betrouwbaarheid.

 5. Vrijheid van drukpers. De journalistieke code mbt onafhankelijkheid, integriteit, eerlijkheid en betrouwbaarheid staat niet in de grondwet of enige andere wet, helaas.

 6. Ik ga nog maar even terug naar je beginstelling, namelijk dat de grondwettelijk beschermde persvrijheid wordt misbruikt om eenzijdige politieke of commerciële beïnvloeding en belangenbehartiging een eigen draai te geven. En ik zou zo graag willen weten hoe dan? Wat staat er dan (letterlijk) in artikel 7 waar misbruik van gemaakt wordt?

 7. Zoals iedere vrijheid kan worden misbruikt, zo gebeurt dat ook met de grondwettelijk geborgde persvrijheid.

  Die diende om de onafhankelijke pers (de zogenaamde waakhond van de democratie) te beschermen tegen inmenging en beperking door de staat zodat zij haar democratische functie als betrouwbare informatieverstrekker en als controleur van de macht in vrijheid kon uitoefenen.

  Die zogenaamd onafhankelijke pers gebruikt die vrijheid echter om politieke en commerciële belangen te behartigen zonder dat iemand daar iets van mag zeggen.

  Mijn punt is nu wel duidelijk. Wat is het jouwe?

  • Je punt is verre van duidelijk met je zandstrooierij en blasé stellingen.

   Je weet niet eens wat er in artikel 7 staat. Dat is wél duidelijk.

   • Letterlijk censuur wordt er niet toegepast. Wel is het zo, dat het grootste deel van de pers hier gewoon één op ėén de de info van de afdeling communicatie van de gemeente overneemt, omdat dat lekker goedkoop is. Ik noem dat verpaupering en verslonzing van het vrije woord.

 8. Frank, het gaat hier niet om censuur maar om politieke en commerciële belangenbehartiging onder het mom van onafhankelijke en betrouwbare journalistiek. Michel Beckers krantje is een nieuwe loot aan de typisch Amstelveense stam.

  Dat ik hier mijn naam niet mag noemen en dat zelfs mijn initialen worden verwijderd door de zich journalist noemende Johan Bos ervaar ik overigens wél als censuur. Dat jij, CeeBee, etc daar geen probleem in zien, zegt genoeg over het democratische gehalte van Amstelveen.

  • Censuur? Daar bent u toch voorstander van? Zo zelfs dat u er (ja, regeltjes en wetten) een proces over tegen mij wilde starten, omdat u het met iets niet eens was. Overigens laat ik u uw bagger rustig laten spuien op deze site. Dat ik geen journalist ben in uw ogen (omdat ik niet aan uw leiband loop) is mij bekend. Geef dat ook geen journalistieke normen door, waaraan ik zou moeten voldoen.

  • Strafbare feiten – ook in en door media – moeten zijn onaanvaardbaar en mogen dus niet worden gedoogd. Een rechtgeaard journalist heeft respect voor de feiten en biedt daarom geen ruimte voor valse aantijgingen. Hij werkt niet mee aan het bewust beschadigen van personen. door middel van leugens. Een aanklacht bij het OM is daartegen het uiterste middel.

   • Laat me niet lachen. Uit de pen van iemand die, zonder diepgaande kennis, wethouders voortdurend beschuldigt van dingen waar zij ook niets aan kunnen doen en het woord ‘wanbeleid’ niet schuwt, klinkt de term ‘valse aantijgingen’ toch wel vreemd. Ban de lokale journalistiek verwacht u dat die net als u denkt. Overigens zijn dat er weinig in Amstelveen.

 9. Hoeveel kennis en ervaring is voldoende om kritisch te kunnen en mogen oordelen over het beleid van wethouder Raat (VVD) mbt Handhaving, Stadshart en A9? Eén korte blik en een summiere afweging van nut, noodzaak en wenselijkheid is daarvoor eigenlijk al voldoende. Na 23 jaar blijf ik mij verbazen.

  • U schreef dat hij de pest heeft aan handhaving. En toen u door handhaving een keer werd getroffen, was dat uiteraard ook niet goed. Maar ja, u wilt van het Stadsplein een politieplein. En dat het na 23 jaar nog niet zover is, blijft u verbazen. Persoonlijk kan ik mij voorstellen dat andere zaken in Amstelveen méér om handhaving vragen dan het Stadsplein waar overigens nooit een ongeluk gebeurt…..

 10. U wilt graag doorgaan op het off-topic thema van handhaving. Mij best.

  Waarom heeft wethouder Raat (VVD) dan met veel publicitaire poeha een verbod van scooters, roken en alcohol ingesteld als hij die niet wenst te handhaven? Aan een verbod tegen het op straat gooien van afval is hij maar niet beginnen. Het is er gewoon een zooitje van zwerfvuil, wildgeparkeerde fietsen, scooters en zelfs motorfietsen.

  De Cultuurstrip lijkt wel een bedrijfsverzamelgebouw, zonder enige aantrekkelijkheid, groen of verlichting. Auto’s, scooters en motorfietsen rijden er met veel te grote snelheid langs, maar er zijn geen oversteekplaatsen met drempels. Om maar eens wat te noemen.

  De verbreding van de rijksweg A9 dwars door Amstelveen zónder een tunnel is een eeuwige schande.

  • Ach, u begon over censuur. Daar bent u een voorstander van om berichtgeving te krijgen die uw goedkeuring kan wegdragen en dus weergeeft wat u door uw bril ziet. De cultuurstrip kwam jaren geleden tot stand onder een gans ander college en gemeenteraad. Afval zit trouwens in portefeuille van Floor Gordon.

  • Elke dag moeten er spuitwagens komen om de hectoliters bloed weg te spuiten die de scooters hebben veroorzaakt en worden er shovels ingehuurd om de hoeveelheden vuil bij elkaar te krijgen waarmee de vuilverbranding weer twee dagen mee voort kan, aldus de hr. Van Waning. Van overdrijving is hier echt geen sprake!!

   • ‘Aldus de hr. Van Waning.’ Oh ja, Frank, heeft hij dat echt geschreven? Waar dan?

    In veel gemeenten staat een boete op het op straat gooien van afval. In Amstelveen niet en dat is helaas duidelijk te zien. Elders krijgen mensen ook een bekeuring als zij met hun scooter of motorfiets in een voetgangersgebied rijden. In Amstelveen niet en ook dat is jammer.

 11. Frank begon over censuur terwijl het artikel noch de discussie daarover gingen. Het verwijderen van mijn naam is trouwens wél een vorm van censuur omdat u mij niet de vrijheid gunt om mijn mening aan mijn persoon te verbinden. De reden daarvan is mijn klacht over een lasterlijke aantijging die niet kon worden gestaafd.

  Wethouder Raat (VVD) is verantwoordelijk voor het Stadshart en dus ook voor de anarchie, chaos, verloedering, duisternis en onantrekkelijkheid daarvan. Ik mag van u geen link plaatsen van foto’s om mijn bewering te staven.

  • Ik blijf er bij dat u een voorstander van censuur bent, mits die in uw kraam te pas komt. Lasterlijke aantijgingen uwerzijds kunnen ook geenszins door feiten worden gestaafd, dus waar hebben we het over. Uw link leidt bij mij naar niets.

 12. Beschuldiging die worden gestaafd en aannemelijk gemaakt, zijn niet strafbaar en dus toelaatbaar op een openbaar forum als het uwe. Sterker: Zij zijn de brandstof van publiek politiek debat.

  Beredeneerde en onderbouwde kritiek op een falende bestuurder is niet zomaar een recht maar juist een noodzaak ter verbetering van een maatschappelijk onwenselijke situatie.

  • Politiek debat is wat u betreft laveloos eenzijdig. Je kunt het trouwens geen debat noemen, omdat de meesten u uitlachen. U hebt ook nergens uw kritiek onderbouwd t.a.v. het volslagen ontbreken van handhaving (waardoor die hele gemeentelijke afdeling kon worden opgeheven).

 13. En zo komen wij terug op de topic: Lokale journalistiek moet zich constant bewust zijn van haar functie en verantwoordelijkheid als waakhond van de lokale democratie en als zodanig de politieke en bestuurlijke macht kritisch volgen. Hiervan is in Amstelveen geen sprake.

  • Gelukkig dat u weer weet wat MOET. Maar ja, niet iedereen heeft zoveel verstand van journalistiek, die volgens u de waakhond naar u denkbeelden moet zijn. Ja, van die propaganda voor uw mening is inderdaad nog geen sprake…..

 14. Over journalistiek en over de functie van de pers in een open en vrije democratie zijn dikke handboeken geschreven. U mag er wel een paar van mij lenen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.