Er zijn nu drie aanvragen voor een bijdrage uit het Mediafonds gehonoreerd. B&W hebben het advies van de Mediaraad overgenomen, waarmee bijna 45 mille is gemoeid. Dat bedrag is bestemd voor dieper gravende (onderzoek) journalistiek, waaraan de media door geldgebrek nauwelijks toekomen. De vijf leden van de mediaraad zijn door de gemeenteraad gekozen en door wethouder Rob Ellermeijer benoemd.

Er waren overigens nog vijf aanvragen, maar die zijn, ook op advies van de Mediaraad, afgewezen. De gemeenteraad wordt daar per brief over geïnformeerd. Het meeste geld (€ 20.750) gaat naar aanvraag 20201106. De andere twee aanvragen vergen € 10.000 en € 14.060. In totaal was door acht media € 203.480 aangevraagd. Naar welke media (of journalisten) het geld gaat en wat de producties behelzen is nog geheim.

Eerder dit jaar besloot de gemeenteraad € 180.000 in het fonds te storten. Het geld is bedoeld, volgens de gemeente, om ‘de onafhankelijke lokale journalistiek een boost te geven’.

De toegekende bijdragen ondersteunen journalistieke producties over onder meer duurzaamheid en de betekenis ervan voor burgers en kleine / grote bedrijven.

Voor besluitvorming B&W: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=amstelveen&id=3a78b268-1914-4085-b759-ce0f6860a937

47 COMMENTS

  • Dat was juist de bedoeling. De aanvrager én het onderwerp zouden anoniem blijven om te voorkomen dat de gemeente of anderen er wellicht op zouden willen voorsorteren.

   Maar nee. In plaats daarvan lezen we:

   ‘Positief beoordeelde aanvragen hebben betrekking op het thema duurzaamheid en de betekenis ervan voor burgers en kleine/grote bedrijven. Andere aanvragen betreffen de internationaal samengestelde en grote diversiteit van de Amstelveense bevolking.’

   Stel dat je van plan was een journalistiek onderzoek te verrichten naar de handel en wandel op het gemeentehuis? Wat had de mediaraad dan geschreven? Handig hoor mensen!

   En verder staat er:
   ‘Vraag was of met subsidie uit het Mediafonds een bestaand platform/productie dan wel een nieuw initiatief zou worden gediend. We hebben vooral voor het laatste gekozen.’

   Het is natuurlijk gissen, maar dat zou betekenen dat RTVA achter het net heeft gevist als ze een aanvraag hadden ingediend en stomtoevallig Stichting AAN! wel een bedrag toegekend zou krijgen als ze een aanvraag hebben ingediend. De tijd zal het leren.

  • Het is inderdaad te schandalig voor woorden dat onderwerpen voor in de media achter codes worden verborgen, terwijl wij als belastingbetaler daar wel voor mogen betalen.

 1. Ik ben erg benieuwd naar de aanvragen die door de Mediaraad werden afgewezen. En waarom. Voorlopig lijkt de Mediaraad de Amstelveense schimmigheid alleen maar te verergeren.

 2. De Mediaraad behandelt de aanvragen vertrouwelijk zodat journalisten goed hun werk kunnen doen. Dit om te voorkomen dat bronnen bijvoorbeeld opdrogen voordat tot publicatie is overgegaan. Na publicatie zal op de website http://www.mediaraadamstelveen.nl bekend worden gemaakt welke journalistieke producties financieel zijn gesteund. Tot die tijd wordt slechts met een paar neutrale steekwoorden duidelijk gemaakt om welke journalistieke onderwerpen het gaat. Er wordt om privacy-redenen niet openbaar gemaakt welke journalistieke projecten zijn afgewezen. De betrokken journalisten krijgen uiteraard wel persoonlijk te horen wat de gronden zijn waarop hun aanvraag is afgewezen.
  Met vriendelijke groet,
  Piet de Blaauw
  Lid Mediaraad Amstelveen

  • Dat argument van opdrogende bronnen slaat nergens op, als een wethouder al een adviserende rol heeft. Zo kunnen onwelgevallige onderwerpen natuurlijk vermeden worden. Het zoveelste voorbeeld van het inpakken van de locale pers.

   • De wethouder heeft geen adviserende rol. De Mediaraad bepaalt zelfstandig welke projecten worden geselecteerd.
    Met vriendelijke groet

 3. Burgers zijn beter dan wie dan ook in staat om te beoordelen wat actueel is, wat nader onderzoek verdient en wat debat in de Amstelveense samenleving kan opleveren.

  De Mediaraad betrekt ons echter op geen enkele manier bij het aandragen en beoordelen van kwesties die met gemeentegeld worden onderzocht.

  Iedereen weet wel dingen waarover hij meer zou willen weten: Hoe zit dat, klopt het wel helemaal en had dat niet anders gekund en gemoeten? Johan Bos kan mijn lijstje opdreunen.

  Als de Mediaraad een oproep doet, stroomt haar website vol met onderwerpen waaruit journalisten kunnen kiezen.

  • De wethouder heeft geen adviserende rol. De Mediaraad bepaalt zelfstandig welke projecten worden geselecteerd.
   Met vriendelijke groet

  • Dit is niet de rol van de Mediaraad. Ik raad u aan contact op te nemen met een krant of radio/tv station. Als dit medium uw tip ook interessant vindt, maar financieel niet in staat is om er een journalistieke productie van te maken dan kan zij bij de Mediaraad een subsidie-aanvraag te doen. De Raad zal dan onafhankelijk beoordelen of deze aanvraag aan de vastgestelde criteria voldoet. Deze zijn te vinden op http://www.mediaraadamstelveen.nl
   Met vriendelijke groet

   • De Raad (VVD&D66) dus, bepalen bij een niet financieel te dragen journalistiek project of ze subsidie krijgen of niet. Is het dan niet zo, wie betaalt, die bepaalt? Waar schuilt de onafhankelijkheid dan in?

 4. ‘Tot die tijd wordt slechts met een paar neutrale steekwoorden duidelijk gemaakt om welke journalistieke onderwerpen het gaat.’

  Maar waarom? Het college toetst toch alleen of de procedures zijn gevolgd? Naam en onderwerp zijn derhalve helemaal niet relevant. Dus waarom dan toch zo graag hinten naar het onderwerp? Want als je nou wil voorkomen dat bronnen opdrogen, dan moet je juist ook dat achterwege laten. En nogmaals, die onderwerpen zijn niet noodzakelijk voor de marginale toetsing door het college.

  • De Mediaraad probeert zo transparant mogelijk te zijn. Juist omdat het om gemeenschapsgeld gaat. Daarom worden neutrale woorden gekozen die niet herleidbaar zijn. Mocht dit toch op bezwaren stuiten bij de betrokken journalisten dan zal dit worden aangepast.
   Met vriendelijke groet

   • Dat klinkt nobel, ‘omdat het om gemeenschapsgeld gaat’, maar waarom vooraf? Bovendien is het geen eis of wens van de gemeente voor zover uit de openbare documenten valt op te maken, noch komt het woord transparantie voor in de uitgangspunten van het raadsvoorstel. Is dit een eigen invulling door de mediaraad? Is het niet wijzer om de aanvrager te laten weten dat de mediaraad er het totale zwijgen toe doet totdat het ‘journalistieke produkt’ gepubliceerd is? Mij lijkt dat een journalist dat wel zo op prijs stelt.

    • Openheid is inderdaad geen doel op zich, maar de Mediaraad probeert wel zo transparant mogelijk te zijn om de bevolking op de hoogte te houden van wat de Mediaraad eigenlijk doet. Daar is nog veel onduidelijkheid over, zoals ook blijkt uit de reacties op dit blog. Mochten betrokken journalisten liever niet willen dat hun project in neutrale termen wordt omschreven dan zal dit uiteraard niet gebeuren.
     Met vriendelijke groet

     • Er is ‘onduidelijkheid’ bij één persoon op dit blog. Of beter gezegd, die ziet kennelijk allerlei andere taken weggelegd voor de Mediaraad dan waarvoor zij is opgericht. Voor de rest lijkt me dat er niet zoveel onduidelijkheid bestaat. Overigens heb ik jullie ook nog moeten wijzen op een fout op jullie website.

      Ik wil er trouwens geen onduidelijkheid over laten bestaan dat ik het stimuleringsfonds zeer toejuich, maar dat ik nog steeds grote moeite heb met de gekozen structuur door het college. Het directe gevolg was dat de mediaraad overal checks & balances moest inbouwen en afspraken moest maken met het college, wat bij een (Leids) subsidiemodel volstrekt niet nodig was geweest en waarbij de onafhankelijkheid gewaarborgd zou zijn. Nu heb ik daar nog steeds grote vraagtekens bij.

      Mocht ik er ooit een stem in krijgen, dan zou ik de structuur onmiddellijk aanpassen richting (maar niet helemaal) het Leidse model. Ik zou zelfs de mediaraad een bredere taak willen geven, maar daar is deze gemeente nog niet aan toe vrees ik. De mediaraad in haar huidige structuur is al wennen voor ze, laat staan dat ze een bredere taak mogen vervullen die -oh gruwel- met openheid van zaken te maken zou hebben.

 5. Onderonserigheid en schimmigheid vieren hoogtij in Amstelveense politiek en bestuur. Dat is zó normaal dat ‘checks and balances’ ervoor moeten zorgen dat het algemeen belang er niet bij inschiet.

  Ondanks alle (hopelijk) goede bedoelingen lijkt de Mediaraad zich te voegen naar de Amstelveense manieren.

  • De journalistiek heeft als taak om misstanden aan de kaak te stellen. De Mediaraad heeft als doel om de journalistiek in Amstelveen (financieel) te versterken. Bel een journalist en vertel over de misstanden die u ziet!
   Met vriendelijke groet

   • Misstanden? Een kleine hint! Men zou eens kunnen onderzoeken of de woonvisie van onze gemeente heeft geholpen bij de oplossing van de woningnood.

 6. De Mediaraad heeft als doel om met behulp van gemeentelijke subsidies lokale misstanden door een onafhankelijke journalist aan de kaak te laten stellen. Mij dunkt dat er meer dan vijf misstanden zijn die nader onderzoek verdienen. Het is echter de vraag of er lokale journalisten zijn die daartoe hun nek durven uit te steken.

  Lokale media in Amstelveen zijn in feite ’embedded’ in de lokale politiek en praktisch gelijkgeschakeld met het lokale bestuur. Van die kant hoeven dan ook geen kritische onderzoeken verwacht te worden, want de auteur zou subiet uit het lokale politiek-journalistieke onderonsje geknikkerd worden.

  Aangezien inwoners van Amstelveen meer dan wie dan ook op de hoogte zijn van mogelijke misstanden in hun woonplaats, ligt het binnen de doelstelling van de Mediaraad om een oproep op zijn website te plaatsen om die (desnoods anoniem) te melden.

  • Het is niet de taak van de Mediaraad om mogelijke misstanden te inventariseren. Als u geen vertrouwen heeft in de lokale media kunt u ook journalisten of media buiten Amstelveen benaderen. Voor hen is het ook mogelijk om een aan aanvraag in te dienen bij het Mediafonds. Als een aanvraag wordt toegekend zal dit pas na publicatie openbaar worden gemaakt door de Mediaraad.
   Met vriendelijke groet

 7. @JB, ook u heeft recht op het uiten van uw mening die ik niet hoef te delen.

  Het ’embedded’ en gelijkgeschakelde karakter van de lokale pers is op zichzelf al een misstand die onafhankelijk journalistiek onderzoek verdient.

  Robert van Waning

 8. Hoezeer de Amstelveense media embedded en gelijkgeschakeld zijn, is voortdurend en eenvoudig vast te stellen op grond van:
  – het aantal pagina’s met gemeente-advertenties in het Amstelveens Nieuwsblad,
  – het kantooradres van AmstelveenZ,
  – het aantal kritiekloos overgeschreven weblogs en persberichten van wethouder Raat (VVD) op AmstelveenBlog,
  – uw steevast afwijzende reacties op kritiek aan diens adres. (U bent Raats trouwe waakhond.)
  – de totale afwezigheid van kritiek op beleid en beslissingen van het gemeentebestuur,
  – daarentegen de overdaad aan zelfreclame (mét foto) van lokale bestuurders.

  • Zou u de laatste colomn van de hr.Bos (10-1) eens goed willen lezen. Ik lees daar toch uit dat hij het woonbeleid niet allemaal botertje tot de boom vindt m.n. de PvdA, maar ik kan het mis hebben.

  • Frank, geef eens een voorbeeld van kritiek van een lokaal medium (Amstelveens Nieuwsblad, AmstelveenZ of AmstelveenBlog) op beleid of beslissing van wethouder Raat (VVD).

 9. Reageer liever inhoudelijk op mijn voorstellen en argumenten ipv steeds persoonsgericht te schimpen.

  U houdt duidelijk niet van tegenspraak en discussies. Die vormen juist de motor en de brandstof van een levendige democratie. Publiek debat betekent open discussies.

  Journalisten zijn de meest invloedrijke opiniemakers omdat zij beslissen wat in de openbaarheid komt en zich daarbij niet laten tegenspreken. De Mediaraad is daarvan helaas een voorbeeld.

  • De argumenten zijn geen van alle onderbouwd. U houdt niet van tegenspraak in discussies, zegt u. Ik zou bijna zeggen: Moet je horen wie het zegt. Maar van mij mag u alles beweren wat u wilt, inclusief uw onzin.

 10. De taakopvatting van de Mediaraad (zoals hierboven bevestigd) is te beperkt. Hierdoor kunnen kansen worden gemist om misstanden in Amstelveen aan de kaak te laten stellen. Dat heet ‘damage control’.

 11. CeeBee (januari 10, 2021 At 10:20 am) schampert dat er slechts bij één persoon onduidelijkheid over de Mediaraad zou bestaan, maar uit de rest van zijn verhaal blijkt dat ook hij ‘grote moeite’ heeft met (en ‘grote vraagtekens’ zet bij) :

  – de door het college gekozen structuur,
  – de checks & balances die de Mediaraad overal moest inbouwen,
  – de afspraken die de Mediraad met het college moest maken, en bij
  – het ontbreken van een waarborg van onafhankelijkheid zoals die bij het Leidse subsidiemodel wél bestaat.

  Vanzelfsprekend deel ik deze twijfels. CeeBee be estigt ongewild mijn opvatting dat de Mediaraad een bewust gemiste kans is om burgers te betrekken bij het aan de kaak laten stellen van lokale misstanden en dat het dus een vorm van ‘damage control’ door b&w is.

 12. Grote moeite hebben met is toch echt iets anders dan onduidelijkheid. En nee, ik deel niet ongewild (of gewild) de opvatting dat de mediaraad een gemiste kans is om burgers te betrekken etc.

  Voor alle duidelijkheid zal ik maar zeggen.

 13. Er wordt een heel instituut opgetuigd om lokale misstanden aan de kaak te laten stellen op grond van gesubsidieerd journalistiek onderzoek, maar de inwoners worden hierbij niet betrokken. Dat mag een gemiste kans heten.

  @CeeBee, jouw twijfels versterken mijn bezwaren, of jij dat nu leuk vindt of niet.

 14. “De journalistiek heeft als taak om misstanden aan de kaak te stellen. De Mediaraad heeft als doel om de journalistiek in Amstelveen (financieel) te versterken.”

  Dit schreef Piet de Blaauw, voorzitter van de Mediaraad, hierboven (januari 9, 2021 At 10:59 am), maar daar reageerde u niet op.

  Mijn bezwaar tegen dit nieuwe instituut is dat burgers niet betrokken worden bij het aan de orde stellen van misstanden die onafhankelijk onderzoek op gemeenschapskosten verdienen.

  • Ter verduidelijking: ik ben geen voorzitter, maar gewoon lid van de Mediaraad.
   Het is een van de taken van de journalistiek om mogelijke misstanden aan de kaak te stellen. Daarnaast zijn er nog meer taken, zoals het informeren van de bevolking over wat er in de gemeente speelt.
   De Mediaraad heeft een dienende rol. Journalisten zelf bepalen welke projecten worden ingediend ter ondersteuning. De Mediaraad beoordeelt op basis van een aantal criteria welke projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Deze zijn terug te vinden op http://www.mediaraadamstelveen.nl
   De Mediaraad is er van overtuigd dat de gekozen structuur voldoende waarborgen biedt om onafhankelijk tewerk te gaan. Dit was voor alle leden een voorwaarde om hieraan te beginnen.
   Dit is een nieuw initiatief dus er zal in het begin soms wat fout gaan. Daar leren we van. Het belangrijkste is dat de lokale journalistiek wordt ondersteund.
   Met vriendelijke groet

 15. “De Mediaraad heeft een dienende rol. Journalisten zelf bepalen welke projecten worden ingediend ter ondersteuning.”

  Dat bedoel ik: Burgers worden niet betrokken bij de vraag welke kwesties nader onderzocht moeten worden. De Mediaraad dient louter het politiek-journalistieke complex dat toch al zo dominant is.

  • Burgers moeten volgens u bij elk medium worden betrokken, en die moeten ook bepalen wat een medium wel en niet opneemt, vindt u. En dan uiteraard vooral wat naar u mening juist is. Wat de 100 tafels over het klimaat betreft, vindt u dat de volgens u democratische organen het wel goed hebben gedaan en burgers niet veder moeten zeuren. Ook een opvatting.

 16. U overdrijft en verdraait mijn woorden. Voor een journalist is dat een slechte gewoonte en het duidt op kwade wil.

  Ik pleit alleen voor een mogelijkheid voor burgers om onderwerpen aan te dragen die hen dwars zitten en die volgens hen journalistieke aandacht en onderzoek verdienen.

  Zoals de Mediaraad nu is opgetuigd, blijft het een schimmig onderonsje waaraan burgers niet kunnen bijdragen, waarover zij niets te zeggen hebben en waarop zij zelfs geen kritiek mogen leveren. Zo versterk je de lokale democratie niet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.