Er moeten meer verpleeghuisbedden en levensbestendige woningen voor ouderen komen. Dat gaan Burgerbelangen Amstelveen (bbA) en de VVD woensdag bepleiten in een motie in de gemeenteraad. De andere coalitiepartijen (D66 en PvdA) en van de oppositie AVA dienen de motie mede in. Ruime meerderheid, inclusief de complete coalitie garandeert bij voorbaat dat B&W die overnemen.

Jacqueline Solleveld

De gemeente moet in 2021 een Woonzorgvisie ontwikkelen opdat er uiteindelijk voldoende woningen beschikbaar zijn waarin mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en de regie over hun eigen leven houden, vinden Jacqueline Solleveld (bbA) en Victor Frequin (VVD). Die twee brachten los van elkaar de nood op woongebied voor ouderen vorige maand al ter sprake in raadscommissies.

Groeiende groep

Een groeiende groep ouderen in Amstelveen vergt nu en in de toekomst voldoende levensloopbestendige woningen en verpleeghuisplekken om aan woon- en zorgbehoeften te kunnen voldoen, vinden de twee. Zij denken daarbij ook aan degenen die aangewezen zijn op sociale huurwoningen en willen dat corporaties daarop inspelen. Maar ook ontwikkelaars en investeerders in het middeldure woonsegment worden opgeroepen meer zorgwoningen te bouwen.

Passende woonvormen

Naarmate we ouder worden neemt de vraag naar welzijn, ondersteuning, zorg en daarin passende woonvormen toe, vindt Frequin. Hij denkt aan woningen met zorg in de buurt. En aan de uitvoering van wetten als WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en WLZ (wet langdurige zorg). De Woonzorgvisie moet er volgens hem en Solleveld toe leiden dat woningen beschikbaar zijn waarin mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en de regie over hun eigen leven houden. ‘Bij deze woningen moet ook zorg en ondersteuning beschikbaar zijn. En voor de meest kwetsbare groep ouderen, wanneer het thuis niet meer gaat, moeten er meer verpleeghuisplekken komen.’

Groei naar 1,5 miljoen

In Nederland bestaan er ongeveer 800.000 mensen tussen 65 en 80 jaar en rond 2040

Victor Frequin

zullen dat er 1,5 miljoen zijn. Men kan wel zeggen dat er dan voor kwetsbare oudere inwoners voldoende capaciteit moet wezen, maar die moet er eigenlijk nu al zijn. De gemeente kan nou wel op huisvesting van allerlei andere groepen en scholen, alsmede allerlei sport- en cultuurvoorzieningen, infrastructuur en groen gericht zijn, maar Solleveld vindt dat ook de woonzorg voor ouderen nodig op peil moet komen. Zeker als die gemeente die nog groeien wil.

Ingewikkeld

Frequin zei in de raadscommissie Burgers en Samenleving dat B&W over langdurige zorg in gesprek moeten gaan met instellingen als Amstelring, Zonnehuisgroep en Brentano om er achter te komen hoe lang de wachtlijsten nu zijn en welke de projecties voor de toekomst men daar heeft. En of zij maar met voorstellen ter verbetering willen komen. Stenen en zorg zijn geen vanzelfsprekende partners, zegt Solleveld. “Dat maakt de noodzakelijke samenwerking tussen betrokken partijen ingewikkeld.” Zij dringt aan op de regie door de gemeente. Waarbij zij graag de realiteit onder ogen wil zien dat levensloopbestendig wonen niet alleen een vraagstuk van de sociale huisvesting, maar ook in de vrije sector.

Woonagenda

Overigens staat in de zogenoemde Woonagenda van wethouder Rob Ellermeijer, het beleid voor wonen van de gemeente, dat er meer woningen voor Amstelveense ouderen en andere specifieke doelgroepen moeten komen. Frequin vindt die Woonagenda ‘de opstap voor de Woonzorgvisie in 2021’.

 Hij een raadslid  Solleveld pleiten dus ook voor extra beddencapaciteit in verpleeghuizen. Door bestaande instellingen te verbouwen en die capaciteit uit te breiden, gezien de groeiende vraag. Hij ziet als goede voorbeelden voor langdurige verpleging / verzorging de zorgcentra ’t Huis aan de Poel en Nieuw Vredeveld. Maar die twee moeten volgens hem niet omgezet worden naar (alleen) ouderenwoningen. “Beide verpleeghuizen moeten (deels) getransformeerd worden door bijvoorbeeld kamers samen te voegen. Daarbij  moeten we per saldo geen beddencapaciteit verliezen.”

Verkocht

Als concreet voorbeeld van levensloopbestendige woningen die hij Klaasje Zevenster van Brentano, waar trouwens alle grond aan derden is verkocht, net als bin de twee eerder genoemde centra en bewoners klagen over de hoge en steeds maar stijgende huren. De straks gereed komende nieuwe appartementen gaan er van 1260 tot 1880 per maand kosten (exclusief servicekosten). Maar Frequin constateert dat ouderen er zelfstandig en dicht bij winkels (Bankrashof) wonen en zo nodig een beroep op zorg kunnen doen.

1 REACTIE

  1. En waar moeten de ouderen dan met een klein pensioen dan wonen, Mevr. Solleveld? Met zijn tienen op een slaapzaaltje? Dat is wel markt-conform voor deze mensen. Wat een open deur mevrouw! Geef nu eens echt een antwoord dat werkt. Mensen die huren van €1200,— tot €1800,— kunnen ophoesten redden zich wel ! Je kunt echt merken dat de verkiezingen er weer aan komen. Zelfs de VVD gaat op de “sociale” toer. Maar ik zou zeggen; Kijk eens wat ze de afgelopen periode voor de mensen die het echt nodig hebben nou echt hebben gedaan. Niet meer en niet minder!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.