De leden van de Mediaraad, een stimuleringsfonds lokale media opgericht, zijn door de gemeenteraad – kennelijk in het geheim – gekozen. Zij worden uiteindelijk door wethouder Rob Ellermeijer benoemd. Hoeveel sollicitaties er waren is niet bekend gemaakt. Er zouden zowel kenners van de journalistiek als maatschappelijk relevante leden in komen, maar bij nader inzien selecteerde de lokale politiek blijkbaar alleen mensen die ervaring in communicatie hebben.

Rob Ellermeijer

De ‘maatschappelijke’ leden zouden actief zijn op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, bedrijfsleven, sport, onderwijs en zorg. En de totale raad moest ‘representatief’ zijn voor de Amstelveense samenleving.

Humor

Door een benoemingscommissie uit de gemeenteraad gekozen leden zijn nu de in Amstelveen wonende journalisten Arlette Dwarkasing, Meindert Schut, Piet de Blaauw en Monda Heshusius. Van de Universiteit van Amsterdam in Mark Boukes benoemd, de enige die niet in Amstelveen woont, en aan de UvA communicatiewetenschap doceert. Hij onderzoekt op het ogenblik de ‘coronahumor’ uit alle delen van de wereld, verzamelt en analyseert die.

Vijf leden

In maart stelde de gemeenteraad de uitgangspunten en selectiecriteria vast voor de samenstelling van de Mediaraad, waarna de werving van leden startte. Vijf leden is overigens het maximale aantal.

Arlette Dwarkasing aan de Badlaan is redacteur van Trouw, Meindert Schut verzorgt voor BNR o.a. de nationale autoshow, Piet de Blaauw (Graaf Willemlaan) werkt na jarenlang verslaggever bij de KRO-NCRV te zijn geweest tegenwoordig als freelance journalist en tekstschrijver en Monda Heshusius heeft haar eigen communicatiebureau en schreef diverse boeken over het vak.

Diepgang

De Mediaraad gaat aanvragen voor journalistieke producties beoordelen aan de hand van de criteria die de lokale politiek daarvoor heeft vastgesteld. Het gaat daarbij volgens de gemeente over ‘journalistieke kwaliteit en diepgang, maatschappelijke relevantie en actualiteit, de openbaarheid en de ontwikkeling van nieuw talent, innovatie en samenwerking’. Overigens is wethouder Rob Ellermeijer ook ‘neutraal’ lid van de Mediaraad.

NVJ tegen

Overigens heeft de journalistenvakbond de structuur van de raad afgeraden, omdat daarin een te grote rol voor de lokale politiek van weggelegd. Om dezelfde reden stemden In de gemeenteraad waren SP, GroenLinks, Burgerbelangen Amstelveen en ChristenUnie tegen de instelling, maar omdat de complete coalitie voorstemde kwamen van Mediaraad en – fonds er. Er is dit jaar € 180.000 te vergeven uit een fonds voor journalistieke producties.

Budget

‘De Mediaraad verstrekt bindende adviezen aan het college van burgemeester en wethouders’, zegt de gemeente. ‘Bij positief advies van de Mediaraad kent het college, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, het budget toe.’

Twee jaar

De Mediaraad start op 1 juli. De leden, doe benoemd zijn voor de duur van twee jaar (waarna zijn één maal kunnen worden herbenoemd), kiezen zelf een voorzitter uit hun midden. Bij vervanging van vertrekkende leden doet de Mediaraad zelf een voordracht aan het college voor nieuwe, waarna die leden worden benoemd na instemming van het college.

10 REACTIES

 1. De Mediaraad verstrekt bindende adviezen aan het college van burgemeester en wethouders.
  Wethouder Rob Ellermeijer is zelf tevens ‘neutraal’ lid van de Mediaraad…

  Kan het Amstelveenser? Kan het gekker?

 2. ‘Het College toetst het advies niet op inhoud, maar marginaal. Dat wil zeggen of het advies voldoet aan de ASV, de door de Gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten, nadere regels en eventuele andere ter zake relevante wet- of regelgeving.’

  Het college beslist dus onder meer of voldaan is aan de uitgangspunten. De eerste drie uitgangspunten luiden:

  1. Heeft journalistieke kwaliteit en diepgang
  2. Het onderwerp heeft een relatie met Amstelveen
  3. De productie heeft maatschappelijke relevantie en actualiteit in Amstelveen

  Hoe kun je deze uitgangspunten nu toetsen als je de inhoud niet kent? Kun je journalistieke kwaliteit en diepgang wel vooraf beoordelen, laat staan dat het college dat doet? Bepaalt het college de mate waarin het onderwerp een relatie heeft met Amstelveen en de productie maatschappelijk relevant is voor Amstelveen? Welk inhoudelijk en ‘bindend advies’ geeft de Mediaraad dan nog? Ze kunnen aan alle kanten teruggefloten worden door het college en de kans is levensgroot dat zij dat ook doet, met name als de inhoud niet bevalt waarvan zij beweren daar niet over te gaan.

  Een vat vol tegenstrijdigheden als je het mij vraagt en bijzonder dat de communicatiedeskundigen zich daarvoor lenen.

 3. CeeBee, leg alsjeblieft eens uit. Uit JB’s artikel begrijp ik dat het college van B&W het bindende advies van de Mediaraad zal opvolgen met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Ik lees niets over marginale toetsing door b&w. De door jou genoemde criteria of uitgangspunten gelden toch voor de Mediaraad en niet voor het college van B&W? Wat is de bron van jouw citaat?

  De gemeenteraad vindt het ‘heel belangrijk’ dat de Amstelveense inwoners, instellingen en bedrijven goed worden geïnformeerd over wat er speelt in de stad, maar in de bekendmaking van de gemeente stond niet dat de wethouder zelf ook zitting heeft in de Mediaraad. Dat begint al goed.

 4. Dank je. Ondanks mijn juridische achtergrond en ervaring vind ik de Bijlage behorende bij het collegevoorstel ‘Amstelveens Stimuleringsfonds lokale media’ nogal onbegrijpelijk:

  1. Uitgangspunten Stimuleringsfonds Lokale Media
  Op basis van de door de Raadswerkgroep Lokale Media en de door de commissie B&S
  aangescherpte uitgangspunten worden de nadere regels uitgewerkt. Het college zal op basis van onderstaande uitgangspunten nadere regels opstellen die passen binnen het kader van de ASV. Met de bekendmaking van de nadere regels zal het college in samenspraak met de Mediaraad ook bekendheid geven aan de aanvraagprocedure en de werkwijze van Mediaraad en gemeente t.a.v. aanvragen en aanvragers.
  De uitgangspunten zijn:
  1. Heeft journalistieke kwaliteit en diepgang. *)
  2. Het onderwerp heeft een relatie met Amstelveen
  3. De productie heeft maatschappelijke relevantie en actualiteit in Amstelveen.”
  [Unquote]

  Deze uitgangspunten cq criteria gelden m.i. voor nadere procedurele regels mbt subsidieaanvragen voor journalistieke producties en dus niet bij het al of niet toekennen van een subsidie daarvoor.

  Correct me if I’m wrong.

  *) Deze zin heeft geen onderwerp. Slordig taalgebruik.

  • Even verder lezen: ‘Het College toetst het advies niet op inhoud, maar marginaal.
   Dat wil zeggen of het advies voldoet aan de ASV, de door de Gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten, nadere regels en eventuele andere ter zake relevante wet- of regelgeving.’

   Lijkt me heldere taal. Dus én de uitgangspunten én de nadere regels. (en de ASV en wet- en regelgeving om het compleet te maken)

 5. ‘De Mediaraad verstrekt bindende adviezen aan het college van burgemeester en wethouders’, zegt de gemeente. ‘Bij positief advies van de Mediaraad kent het college, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, het budget toe.’

  Dit is ook heldere taal, waarin niet wordt verwezen naar toetsing aan de hand van genoemde criteria.

  De beoordeling of de journalistieke productie maatschappelijk relevant is en of die betrekking heeft op een actuele situatie in Amstelveen, gaat inderdaad veel verder dan een marginale toetsing zoals jij in je eerste reactie al aangaf.

 6. Dat komt erop neer dat b&w met dat persbericht de boel belazeren en dat raadsleden collegevoorstellen niet goed lezen en/of geen idee hebben wat ‘onafhankelijke journalistiek’ betekent. Dat laatste is niet zo gek want zij hebben er geen ervaring mee en b&w willen dat graag zo houden.

  Dit is een mooi onderwerp voor het eerste journalistieke product dat volgens alle criteria in aanmerking komt voor subsidie, al zullen b&w beweren dat het niet relevant en niet actueel is..

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.