Samen met vier provincies en 55 andere gemeenten heeft Amstelveen bij minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) geprotesteerd tegen een concept voor de Luchtvaartnota ‘Verantwoord vliegen naar 2050’. De overheden zijn verenigd in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), waarvan de Noord-Hollandse gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA) voorzitter is. Eerder al meldde wethouder Herbert Raat dat de luchtvaartnota wat hem betreft een totaal gemiste kans was.

Ook de gezamenlijke overheden laten eigenlijk geen spaan heel van de luchtvaartnota, vinden dat die draagkracht in de omgeving mist en wensen afspraken met de regio voor de komende tien jaar. De luchtvaartnota gaat uit van groei voor Schiphol, die mogelijk zou worden door steeds minder geluid producerende vliegtuigen, waardoor de hinder volgens de minister ook afneemt. Onzin, blijkt uit de brief aan haar, want een procent minder lawaai betekent niet automatisch een procent meer groei, omdat de decibellenschaal logaritmisch is. “Eén procent reductie is minder dan één dB afname van een overvliegend vliegtuig”, schrijft BRS. En dan hebben we het nog niet eens over de ultra fijnstof en stikstof, om maar een andere vorm van hinder te nemen.

Groei zonder voorwaarden

Op enorm veel punten heeft de nota van de concept luchtvaartnota tot kritiek van BRS geleid. Eigenlijk is gekozen voor groei zonder vaststelling van randvoorwaarden, zegt die. In de brief wordt er op gehamerd dat er geen balans is tussen economie en leefbaarheid. De waarde van de eerste ziet BRS trouwens wel, maar dat mag volgens de brief niet leiden tot een ongebreidelde groei, zonder eisen. En die laatste mist men in de nota. Eerder al sprak de gemeente zich uit in een zogenoemde Position Paper Schiphol, die door de gemeenteraad werd aangenomen, maar waar GroenLinks tegen was. “Maar die partij is in wezen tegen luchtvaart”, zegt Herbert Raat. Zover wil hij kennelijk niet gaan, omdat Amstelveen goeddeels economisch ook van Schiphol afhankelijk is. Dat wil naar zijn mening niet zeggen dat er voor hinder en ongebreidelde groei daarvan plaats is.

Uit balans

Herbert Raat

Raat pleit, overals andere bestuurders in de regio, voor het kijken naar knelpunten en thema’s ‘in onderlinge samenhang’. Hij is bezorgd over het feit dat geen concrete uitwerking in de nota wordt genoemd. “Dit gebrek aan concrete uitwerking, samenhang en integraliteit vormt dan ook de kern van onze zorg”, staat in de brief aan de minister. Raat deelt die mening. “We willen dat Schiphol heldere, meetbare en afdwingbare doelen krijgt opgelegd die de overlast daadwerkelijk verminderen en het leefklimaat verbeteren. Eerst zien en dan geloven, is ons motto en dat geldt na het lezen van deze nota nog steeds.” Hoewel hij niet tegen luchtvaart is, omdat die als banenmotor voor Amstelveen en de regio geldt, heeft die nu teveel overlast voor bewoners. Er is geen balans, vindt hij, net als BRS.

Mobiliteit

In de nota is ook geen alternatief voor luchtvaart uitgewerkt om de behoefte aan internationale verbinding vorm te geven, constateert die. De minister zegt volgens BRS wel dat er een grote behoefte is aan vliegen, maar geeft volgens BRS geen antwoord op de vraag in hoeverre dat in Nederland gefaciliteerd kan (en volgens sommige partijen moet) worden. “In de nota wordt wel een integrale mobiliteitsbenadering aangekondigd maar deze wordt niet als onderlegger gebruikt voor de keuzes die het kabinet ten aanzien van luchtvaart wil maken. Is de sky letterlijk de limit of zit daar vanuit andere publieke belangen een begrenzing aan? Dat is niet helder.”

Onderzoeksraad

BRS wijst er ook op dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid meldde dat de randvoorwaarden nog niet op orde zijn om te groeien naar de vaak genoemde 540.000 vliegbewegingen per jaar.

En wat de hinder betreft hanteert het kabinet volgens BRS blijkbaar de simplistische benadering dat hinder één op één kan worden opgelost met stillere en schonere vliegtuigen. “De ervaring in de afgelopen jaren laat juist zien dat die redenering niet klopt als er tegelijkertijd een toename is van het aantal vluchten. Juist deze toename in intensiteit en het gebrek aan rustmomenten bleek het grote zorgpunt in de omgeving. Hier gaat de nota niet op in.”

 Luchtvaartnota

In de reactie worden de gebreken en knelpunten die de BRS ziet duidelijk uiteengezet. Nut en noodzaak, de consequenties voor de omgeving, de keuzes die daarbij worden gemaakt tussen diverse publieke belangen en de gevolgen daarvan voor het ruimtegebruik, de gezondheid en het klimaat zijn niet in beeld gebracht, zegt BRS. Ook ontbreekt inzicht in sturingsinstrumenten, haalt de gemeente uit de brief. ‘Zelfs de grenswaarden waarop het kabinet wil gaan sturen, zijn niet helder.’

Brandbrief

BRS heeft deze week ook een brandbrief aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) gestuurd in reactie op een aanpassing in de nieuwe Omgevingswet betreffende rekenregels voor geluidsoverlast. Lawaai veroorzaakt door luchtvaart wordt als het aan de minister ligt veel zwaarder meegeteld dan voorheen in de wet geluidhinder. Maar daardoor gaat heel de Schipholregio in feite op slot voor woningbouw. BRS wil hierover met de minister in gesprek.

32 REACTIES

 1. Veel verder dan ‘dat de afweging tussen groei en leefbaarheid uit balans is’ komt de BRS ook niet lijkt het. Geen suggesties hoe het dan wel moet, wat dan die randvoorwaarden zouden moeten zijn, wat dan het maximaal aantal vluchten per jaar zou moeten zijn of wat die ‘heldere, meetbare en afdwingbare’ doelen dan zijn. Niets. De BRS gaat er weliswaar niet over, maar op deze manier alles weer over de muur gooien bij de minister klinkt wel erg goedkoop vind ik. Doe dan zelf eens duit in het zakje over hoe het wél moet. En hoe is vastgesteld dat er geen draagvlak zou zijn voor deze luchtvaartnota? Dat heb ik een beetje gemist denk ik.

  Overigens is die brandbrief nergens te vinden, ik zou het toch wel leuk vinden om die eens te lezen. Vooral ook om eens te kunnen vergelijken dat wat er in het nieuws komt ook in die brief staat. En wat niet..

 2. Één simpele vraag. De coronacrisis heeft uitgewezen dat men met een heel stuk minder mobiliteit toekan zonder dat dit echte schade hoeft toe te brengen aan de economie als geheel. Is daar wel eens onderzoek naar geweest?

 3. Prima reactie op de Luchtvaart nota. BRS hoeft het huiswerk van de minister niet te doen.

  Schiphol, KLM en de rest van de luchtvaart lobby hebben nu wel lang genoeg de dienst uitgemaakt, met desastreuze gevolgen voor de leefkwaliteit van de wijde omgeving, de gezondheid en levensvreugde van omwonenden, de luchtkwaliteit en het klimaat.

  Een economie die mensen ziek en ongelukkig maakt, schiet zijn doel voorbij.

 4. Olaf, vergeet niet hoe en waar deze crisis is ontstaan en hoe het virus zich zo snel wereldwijd heeft kunnen verspreiden.

  Als er meer en beter was geluisterd naar bezwaren en waarschuwingen van ‘linkse dromers’ was de wereldeconomie minder afhankelijk geweest van een kwetsbare en niet-duurzame (want energie-intensieve, luchtvervuilende, klimaatopwarmende en lawaaiige) industrie als de luchtvaart.

  • Hoewel internationaal onderzoek ernstig door hen wordt gefrustreerd, is het wel duidelijk dat het hoe en waar in Communistisch China ligt. En dit niet voor de eerste keer; denk maar aan de eerdere SARS uitbraak. Dat zijn de feiten. Daar zou jij je mee bezig moeten houden in plaats van het wegwuiven van de hierdoor veroorzaakte wereldwijde gezondheids- en economische crisis waar China ons in heeft gestort.

   • En het “kapitalistische “ systeem waardoor wij aan alles gebrek hadden bij de uitbraak van Corona of het totale gebrek aan inspelen bij SARS door ons systeem . Het was allemaal voor een ons een ver-van-mijn-bed show. We zijn toen langs de rand van de afgrond gescheerd, maar dat verkies jij niet te zien. Jij denkt in rechts/links of communistisch /kapitalistisch! Is het niet beter om te denken in goede/ juiste maatregelen met voorbijgaan van ideologisch geleuter?

 5. Ik wuif niks weg. Ik wees jou juist op de plaats van de uitbraak in het verre China en op de rol van KLM en consorten bij de snelle wereldwijde verspreiding van het virus.

  • In plaats van de vinger op de zere plek China te leggen met hun geknutsel in Wuhan wijs jij de vinger beschuldigend naar luchtvaartmaatschappijen als slechts onschuldige vervoerders omdat dit jou als linksmens beter uitkomt. Jij wil dus dat de zakenlui en de vacantieganger voortaan op de fiets naar China gaan? LOL.

   • Ik ben het ook niet eens met app, maar u maakt er een karikatuur van, alsof China er wat aan kon doen dat bij hen die epidemie ontstond. U weet heel goed dat dit land naast zijn moderne technologie in veel opzichten nog een derde wereld land is en u heeft het wijzenlijk maar niet over de VS olv Trump die op dit vlak een struisvogelbeleid toepast, omdat hem dit politiek beter uitkomt. Daarbij wat is een “ linksmens”? Bent u dan een “rechtsmens”? 😂 En dan nog die vakantiegangers. An sich gun ik die best hun lol, maar wat heb je aan toeristen die voor afbraakprijzen overal naar toe vliegen? Of aan een Chinese toerist die hier in een groep €3,— besteedt aan een lunch? Of aan toeristen die naar Mexico vliegen en daar niet verder komen dan de rand van hun zwembad. Of aan die zakenlui die er meer een uitje van maken met een bijkomende zakenontmoeting? Tegenwoordig zijn er genoeg andere mogelijkheden om te vergaderen. Daarbij mag van mij best door vliegtuigmaatschappijen een meer realistische prijs gevraagd worden voor hun diensten, waarbij de belasting niet vergeten moet worden omdat zij ook een evenredig aandeel moet leveren vergeleken met andere vormen van mobiliteit.

     • Omdat jij het enkel over milieu hebt, terwijl ik denk dat vliegen voor een deel over zijn economische hoogtepunt heen is. Ik voorzie eindeloze investeringen die nauwelijks rendementen opleveren. Op een gegeven moment zal men zijn verliezen moeten nemen en naar andere zaken moeten omzien.

    • Maar even punt voor punt dan.
     • Natuurlijk kan China er wat aan doen. Er worden wereldwijd twee opties genoemd waar het virus in Wuhan vandaan kan komen. Eén is een markt waar o.a. wilde dieren worden verkocht en twee is een laboratorium waar geknutseld wordt met deze virussen. Waarom is dit moet je je afvragen. Beide lijkt mij volstrekt verwerpelijk en dus ja China kon hier (en kan dat nog steeds) iets aan doen.
     • Jouw observatie over de VS snap ik niet en laat ook verder aan jou.
     • Linksmens vs rechtsmens. Ik ben een oprecht mens.
     • Ik zou graag van je vernemen waar ik voor € 3,– kan lunchen.
     • Als iemand in Mexico aan het zwembad wil liggen en het geld er voor over heeft, wie ben ik dan om daar iets van te vinden.
     • Ik weet niet waar jij hebt gewerkt maar ik werd altijd beoordeeld op de resultaten voor het bedrijf die ik bracht en niet of ik al dan niet locale “uitjes” had bezocht.
     • Wat is realistisch. Waarschijnlijk doel je op de niet belastbaarheid van luchtvaart brandstof. Maakt mij niet uit hoor. Als dit marktconform belast moet worden dat vereist dit een politieke keuze. Mocht die er ooit komen dan zal de ticketprijs inderdaad fors omhoog gaan wat niet echt met blijdschap ontvangen zal gaan worden door de miljoenen vacantiegangers in Nederland. Zij zullen het slachtoffer zijn en niet zozeer de luchtvaartmaatschappijen die waarschijnlijk heel veel mensen zullen moeten ontslaan omdat het aantal verkochte tickets ernstig zal gaan teruglopen.

     Kortom Frank het is een complexe materie die je niet met simpele oneliners kunt afdoen. Alles grijpt in elkaar en daar waar je denkt goed te doen in één richting blijkt het averechts te werken in een andere. De luchtvaart is van enorm economisch belang voor ons land, laat staan de regio Amstelland/Amsterdam. Hiermee te simpel omgaan is jezelf in de vingers snijden. Zo’n fout is in deze wereld met moordende concurrentie nimmer meer goed te maken. Zint eer ge begint met afbreken.

     • -De bron is waarschijnlijk Wuhan. De rest die jij noemt zijn vermoedens meer niet.
      – Mijn observatie van de VS. Trump wist wat corona kon aanrichten . Toch verkoos hij geen beleid te voeren gericht hiertegen, waardoor je nu veel uitbraken hebt in de VS.
      – Waarom bezig je dan de term “linksmens”?
      – Dergelijk soort prijzen worden gevraagd als je met 100 Chinezen tegelijk komt lunchen in een Chinees restaurant op een afgesproken tijdstip.
      – Mexico. Hier heb je een punt. Dit is meer van ideologische waarde, maar persoonlijk vind ik dergelijk soort reizen onzin.
      – Ik heb gewerkt in het onderwijs, maar diverse van mijn kennissen in het zakenleven. Uiteraard werd iedereen beoordeeld op zijn functioneren voor het bedrijf. Edoch na de crisis van 2008 werd het budget voor zakenreizen met alles erom heen drastisch ingeperkt en het merendeel werd afgedaan via conference calls, die toen het weer beter ging gehandhaafd bleven.
      – Je hebt zeker gelijk dat de luchtvaart een belangrijke werkgever is in deze regio. Ook ben ik het met je eens dat die tax op brandstof een politieke keuze is. ( die het liefst in EU verband moet worden genomen), maar als het speelveld gelijker wordt tov andere vormen van mobiliteit, dan ontstaat daar automatisch weer meer werkgelegenheid. Zoals je zelf zegt een complex geheel, maw om alles in te zetten op de werkgelegenheid van Schiphol is ook een versimpeling. Je weet dat er economen zijn die praten over 30.000 fte en de luchtvaartlobby praat over 75.000. Wie het weet mag het zeggen! 😂

 6. Luchtvaartmaatschappijen zijn helemaal niet onschuldig. Na het bekend worden van de uitbraak van een riskant virus in China checkten zij passagiers niet op symptomen.

  De luchtvaart is bovendien verantwoordelijk voor nog veel meer narigheden die door politiek en bedrijfsleven onder de pet worden gehouden.

  Mensen hoeven niet de zwembaden en hotelbars in alle landen van de wereld te bezoeken. Men kan China beter in de bioscoop of tv bekijken.

  • Aha de linksmens Robert van Waning bepaalt dus wel of mede Nederlanders al dan niet op vacantie mogen naar China. Doorgeslagen linkse waanzin.
   Overigens ga ook ik zeker niet voor vacantie naar China, maar dat ik mijn persoonlijke keuze. Andere Nederlanders mogen die keuze anders maken. Dat is hun democratisch recht.
   Wat mij opvalt is het feit dat je de Chinese toerist niet adviseerd om niet naar ons land te komen en er waren er wat kan ik je melden. Onder een ander artikel stelde ik het reeds eerder: links lullen, rechts vullen. Moet je niet doen Robert, wees consequent.

   • Je noemt mij een inconsequente rechtse zakkenvuller omdat ik zes dagen ben gaan golfen in Asten (Noord-Brabant) ipv een verre vliegreis te maken. Zoek die golfbaan eens op bij Natuurwerkgroep IVN Het Woold.

 7. Krimp van de luchtvaart is noodzakelijk en onvermijdelijk vanwege de schade die zij op tal van gebieden aanricht en omdat zij niet duurzaam is en dus geen toekomst heeft.

  ‘Linksmensen’ zijn kennelijk verstandiger en ook verantwoordelijker ingesteld dan de neoliberalen van ‘vrijheid blijheid, we zien wel waar het schip strandt, na ons de zondvloed en mensen moeten niet zo zeuren’.

  • Zo Robert daar heb je blijkbaar even over moeten nadenken. En dan kom je nog steeds niet verder dan linkse algemeenheden en ga je inhoudelijk niet in op de door mij aangedragen punten. Jammer maar het was wel te verwachten.

 8. Op welke rechtse wijsheid wil je een reactie? Over ‘doorgeslagen linkse waanzin’, over ieders democratische recht op geluidshinder, luchtvervuiling, klimaatopwarming en energieverspilling of over Chinese toeristen die door TRN in grote aantallen naar NL worden gelokt?

  • Voor iemand die het op deze site bij voortduring heeft over het zo noodzakelijke publieke debat stel jij mij zwaar teleur met deze reactie. Deze zit vol van blijkbaar persoonlijke frustratie en geeft blijk van jouw onvermogen om op zakelijke gronden met jou een publiek debat aan te gaan.

   Ik vind het bemoedigend te lezen dat het kabinet Rutte, wat toch gerekend mag worden ter linker zijde van het politieke spectrum te staan, heden heeft besloten de KLM die volgens jou geen toekomst heeft te ondersteunen voor een bedrag van 3,4 miljard aan leningen al dan niet middels garantstelling.

   • Links of rechts zegt mij geen bal, maar bent u niet bang dat dergelijke subsidies een bodemloze put zullen zijn, net zoals indertijd Fokker? Ik ben van mening dat de BV Nederland beter kan investeren in nieuwe activiteiten dan in een uit zijn krachten gegroeid bedrijf, waarvan het maatschappelijk draagvlak steeds meer verminderd.

    • Nee Frank daar ben ik niet bang voor. Fokker maakte een product (vervoermiddel), KLM faciliteert die slechts (vervoer).

     Als het maatschappelijke draagvlak steeds meer zou verminderen hoe komt het dan dat de luchtvaart wereldwijd en dus ook Schiphol nog steeds groeit. Blijkbaar weerlegt “de markt” jouw stelling.

     • Een beetje spelen met woorden Olaf, het product van de KLM is vliegen.
      En waarom die markt is gegroeid , komt door de afbraakprijzen. Dat weet u ook heel goed. U zou gelijk hebben als de winsten navenant zijn gegroeid, maar dat is niet zo. U weet heel goed dat bedrijven als Ryan Air de luchthavens waar zij landen wurgcontracten opleggen , tevens doen zij dat met hun personeel. Daardoor moet de KLM wel meedoen in deze ratrace. Maw prima al die groei, maar we zijn er geen bal mee opgeschoten.

 9. Je bederft de discussie met onnodige beledigingen. Het onderwerp is (de toekomst van) de luchtvaart, niet ik.

  Sinds 1971 (‘Grenzen aan de Groei’, Club van Rome) ben ik ervan overtuigd dat de mensheid verkeerde keuzen heeft gemaakt mbt het soort economie waarmee menselijke behoeften op een duurzame en verantwoorde manier worden bevredigd, dus rekening houdend met de natuur, het klimaat, grondstoffen voorraden en toekomstige generaties.

  Jij noemt dat ‘linkse waanzin’ en ik noem het verstandig en verantwoord gedrag. Economie en Bedrijfseconomie waren mijn hoofdvakken bij mijn afstuderen, dus ik baseer mij ook op een theoretische ondergrond.

  • Nou vooruit ik zal nog één en laatste keer reageren.

   Hou nou toch eens op man met dat linkse en (je zegt het zelf) theoretisch gewauwel en gedram. In de echte-, niet theoretische, wereld leven mensen, ook van linkse signatuur, die gewoon op vacantie willen naar bestemmingen die zij volstrekt legitiem zelf kiezen. Dat mag nu eenmaal in een volwassen democratie. Daarenboven wil men dan heel graag met het vliegtuig al is het alleen al vanwege het simpele feit dat de gekozen bestemming op geen andere doelmatige wijze is te bereiken.

   Als jij sinds 1971 een andere overtuiging hebt gekregen; prima maar hou die keuze voor jezelf en zadel andere mensen niet op met jouw persoonlijke overtuiging. Dan ga je toch niet met het vliegtuig, niemand dwingt jou. Scheelt ons weer een extra man in die toch al lange rijen op Schiphol.

 10. Dat de huidige manier van verspillend, vervuilend en klimaatopwarmend leven op wereldschaal niet duurzaam (en dus niet toekomstbestendig) is, is een besef dat ik deel met mensen die daarvoor hebben doorgeleerd en die verder kijken dan wat zij zelf graag zouden willen.

  Democratie en economie zijn onderhevig aan wat de planeet, de natuur en de aardse voorraden mogelijk maken, nu en in de toekomst (en die duurt langer dan 5, 10, 100 of 1.000 jaar).

  Ook democratische rechten en wensen kunnen dus niet allemaal onbeperkt worden bevredigd.

 11. Frank, ik heb het enkel over milieu omdat de ruimte hier beperkt is en omdat economische oorzaken er vanzelf voor zullen zorgen dat de luchtvaart zal moeten krimpen.

  Natuurlijke, ecologische, klimatologische en fysieke oorzaken daarvan zijn voor veel mensen moeilijker te herkennen. Zij zijn bovendien onwelgevallig en worden dus genegeerd en ontkend.

  Vliegtuigen die nu worden gebouwd, zullen het eind van hun technische levensduur (ong 35 jaar) waarschijnlijk niet halen omdat hun economische en ecologische levensduur korter zal zijn. Het is onverstandig om in grootschalige luchtvaart te blijven investeren.

 12. Olaf, als jouw glaasje cola leeg is, dan komt dat niet omdat een waanzinnig linksmens dat heeft verordonneerd maar omdat jij het zelf hebt leeggedronken. Hetzelfde geldt voor fossiele grondstoffen, schone lucht, stilte en een stabiel klimaat: Op=op. Soms is het verstandig om het niet zover te laten komen.

  Jij hebt het alleen over ieders recht om zoveel als zij willen te vliegen, maar omwonenden van Schiphol hebben evenveel recht om daartegen te protesteren om geluidsoverlast, gebrek aan nachtrust en vervuilde lucht hen ziek en ongelukkig maken.

  Ook mensen die zelf weinig last hebben van Schiphol mogen erop wijzen dat verdere groei van de luchtvaart en van Schiphol onverstandig en onwenselijk is. Bij deze.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.