Het Stadshart is nu een soort spookstad, vindt hij. Wethouder Herbert Raat van Financiën erkent de lijdensweg die ook Amstelveen gaat tijdens de coronacrisis. En verder. Hij verwacht dat ondernemers en allerlei instanties, zoals culturele en maatschappelijke organisaties, te weinig vlees op de botten hebben om op eigen kracht overeind te blijven.

Herbert Raat met twee honden

De hulp van het kabinet juicht hij toe (“ik vind dat het goed met de situatie omgaat”), maar hij denkt dat er ook door de gemeente diep in de buidel moet worden getast.

Rampenfonds

Er wordt een plaatselijk rampenfonds van tien miljoen gereserveerd. Dat misschien niet de optimale openbaarheid plaatsvond over de beslissing van de gemeenteraad, die overigens formeel nog moet komen, geeft hij wel toe. Maar het kon in deze coronatijd niet anders, voegt hij er aan toe. “Ik zocht naar een snelle manier om die tien miljoen apart te zetten en heb daarover alle fracties gebeld. Iedereen was er positief over en nu moet de raad formeel nog beslissen. Als bestuur moet je wel besturen, ook in deze tijd.”

Lof

Dat besluit wordt in feite unaniem genomen. Een hamerstuk eigenlijk in de raadsvergadering, waaraan per fractie slechts een vertegenwoordiger deel mag nemen. Al zullen de stemverklaringen van de deelnemers misschien neerkomen op loftuitingen voor het voorstel van de wethouder.

Dat de gemeente heel veel geld moet ophoesten als gevolg van de coronacrisis staat voor Raat vast. “Je kunt de voorstellen wat de situatie bij bedrijven en bijvoorbeeld culturele organisaties is.” Als wethouder die ook cultuur in zijn portefeuille heeft, maakt hij zich over die laatste ernstig zorgen. “Er komt geen euro binnen. Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld de winkeliers. In het Stadshart is volgens mij alleen de HEMA nog open. Dit gaat vreselijk veel kosten.”

Oorlog

Aan de economische malaise ontkomt indirect ook de gemeente niet, weet hij. Zeker niet als de coronacrisis nog maanden voortduurt. “En dan is het een voordeel dat wij er als gemeente financieel behoorlijk goed voorstaan. Wij hebben tot nu toe altijd een zuinig beleid gevoerd en zijn zorgvuldig met ons geld omgesprongen. Als je met een lege portemonnee staat tegenover wat nu op ons afkomt, kun je weinig extra hulp bieden. Dat is toch wel een van de mooie dingen van Amstelveen. Wij hebben een appeltje voor de dorst.”

Maar intussen is de coronacrisis een nachtmerrie voor hem en de samenleving. “Wij leven nu in een soort oorlogssituatie.”

Begroting

Intussen worden ook de andere wethouders geconfronteerd met de geldelijke gevolgen van de coronacrisis. Niet alleen treft dat het beleid van de cultuur, nu de schouwburg de voorstellingen moest schrappen en ook P60 en musea de deuren sloten. Tijdens een onlangs gehouden bespreking van B&W over de begroting voor volgend jaar werd vastgesteld dat de tot nu toe gemaakte berekeningen nergens meer op slaan. Volgens raad wordt iedereen in Amstelveen er door getroffen.

Economie

Wethouder Floor Gordon van Economische Zaken zegt enorm geschrokken te zijn van wat er nu in het bedrijfsleven gebeurt, zoals in de horeca. Bij hotels regent het annuleringen. Ook wethouder Van Ballegooijen van Welzijn wordt van alle kanten te hulp geroepen door organisaties. Hij gaf onder meer twintig mille aan de Voedselbank, maar heeft natuurlijk met tal van andere segmenten van het sociale domein te maken. En sportwethouder Rob Ellermeijer krijgt sombere berichten van de diverse sportverenigingen, nu wedstrijden en zo niet door kunnen gaan. Hetzelfde geldt voor onderwijs- en jeugdwethouder Frank Berkhout.

17 REACTIES

 1. Volgens mij kan niemand verbieden dat andere raadsleden behalve de fractievoorzitters naar de vergadering komen. Tenzij de burgemeester ze de toegang ontzegt of het raadhuis op slot doet ofzo. Maar dat zou neerkomen op een illegale antidemocratische actie. Tuurlijk zullen in het kader van we zijn het met alles eens, die raadsleden heel slecht worden aangekeken.

  Moet lachen over dat Amstelveen er financieel goed voorstaat. Het is meer ondanks wethouder Raat die tegen de verkoop van Eneco was waar afgelopen week 60 miljoen euro van binnenkwam dat deze zo even geld heeft. Ook hierover vindt Raat het blijkbaar van belang nog even een leugentje te verkopen

  Benieuwd op welke wijze B&W carte blanche krijgen voor 10 miljoen euro.

 2. De verdeling van gemeenschapsgeld moet in optimale openbaarheid plaatsvinden en de controle daarvan door gemeenteraad mag niet louter formeel zijn. Het uitdelen van geld leent zich immers voor Sinterklaserij.

  Dit is een gouden kans voor de partij van de terugtredende overheid die in de afgelopen jaren heeft bespaard op de zorg die nu opeens als essentieel wordt erkend.

 3. Het raadsvoorstel staat online. Maar ik sta versteld van het amateurisme.

  Er staat letterlijk Uitbetaalde en nog uit te betalen subsidies voor het jaar 2020 worden niet teruggevorderd (ook
  als prestatie niet is geleverd).

  Dit is een open uitnodiging voor alle gesubsidieeerde instellingen om met het geld te doen wat ze goeddunken.

  Er wordt ook een zowat letterlijke blanco cheque uitgevaardigd voor culturele, maatschappelijke en sportinstellingen als die maar een beetje onderbouwd is. (ging al voor corona niet goed met bijvoorbeeld COBRA museum en het AmstelveenSport).

  En al die instellingen worden zowat letterlijk ook uitgenodigd als ze niet – helemaal – aan verplichtingen kunnen voldoen zodat de gemeente coulance kan betrachten.

  Echt een bijzonder verhaal dit. Zo gaat er dus 10 miljoen euro aan gemeenschapszin weg.

  • Dit geldt toch net zo hard voor toch al niet zo gezonde bedrijven. En hoe wordt het gegeven en aan wie ? Aan een kleine ondernemer in het Stadshart, omdat hij de idioot hoge huren van deze onroerend-goedboeven niet meer kan ophoesten, opdat diezelfde boeven geen bal hoeven in te leveren? Erg onduidelijk, allemaal.

   • Vanmiddag nog een kleine ondernemer in Waardhuizen gesproken, die ontzettend achteruit is gelopen in omzet, maar voorlopig moet die persoon nog wel het volle pond aan huur betalen aan de verhuurder ( = B.V. Netjes) Ik vraag mij dan af wie gesteund gaat worden of dat er een bepaalde verdeelsleutel is. Erg onduidelijk allemaal. Terwijl aan de andere kant een HEMA gewoon stelt. Wij betalen voorlopig maar de helft van de huur, omdat zij weten als zij er uit gaan er in het Stadshart wel erg veel m2 leeg komen te staan. Bij zo’n kleintje is het gewoon voor jou 10 anderen.

  • U heeft natuurlijk niet helemaal ongelijk, maar u vergeet dat ook vele ZZP’ers werken vanuit bijvoorbeeld buurthuizen en volksuniversiteit. Ik denk aan mensen die daar allerlei cursussen geven. Die zijn ook gelijk ook hun inkomsten kwijt. Daarbij komt dat buurthuizen ook drijven op zaalverhuur en op datgene wat de mensen daar consumeren . Hetzelfde geldt voor sportclubs. Het ligt dus niet zwart wit.

 4. De wethouder van Financiën (zie foto) besluit eigenmachtig om 10 miljoen ter beschikking te stellen aan de wethouder van Cultuur (zie foto) die deze naar eigen inzicht en onvoorwaardelijk kan en mag besteden aan personen en instellingen die financieel afhankelijk zijn van hun beider voorkeuren.

  Moet die hele poppenkast van zogenaamd democratisch bestuur maar niet gewoon worden opgedoekt?

 5. Ik las net dat de gemeente Amsterdam een stel laptops in bruikleen heeft gegeven aan gezinnen met meerdere kinderen en waar maar 1 of geen computer aanwezig is, zodat deze kinderen de lessen die nu digitaal worden gegeven ook kunnen volgen. In Amstelveen zal deze groep niet zo groot zijn, maar toch nog wel aanwezig. Het lijkt mij een kleine moeite voor de gemeente om even een rondje scholen te doen om te kijken of die behoefte bestaat. Ze bespaart die kinderen en leerkrachten voor de toekomst dan ontzettend veel moeite, als ueberhaupt zo’n achterstand nog in te halen is. Ik neem dat een onderwijspartij zoals D66 dit toch aan moet spreken.

 6. @His Master’s Voice,
  De wethouder van Cultuur maakt zich met name ernstig zorgen over culturele organisaties. Gelukkig kan hij als wethouder van Financiën daarvoor snel veel geld vrij maken zonder toestemming van de gemeenteraad.

  Dat gaat hier sneller dan in Amsterdam en andere gemeenten. Dit bevestigt de indruk dat democratische controle hier minder essentieel wordt gevonden. Zodoende wordt de deur naar vriendjespolitiek en patronage niet bewaakt.

  • Nu zeur je een beetje App. Ik zeg heus niet dat je helemaal ongelijk hebt. Ik ben het met je eens dat het allemaal erg vaag is en razendsnel genomen zonder dat we echt de consequenties kunnen inschatten.p, maar de gemeente Amsterdam heeft ook razendsnel besloten om X aantal computers in bruikleen te geven aan gezinnen met meerdere kinderen om toch zo onderwijs te kunnen volgen en ja volgens de officiële democratische weg kan dat niet in 2 weken. Toch is het goed.

 7. Frank, hierboven schreef jij: “En hoe wordt het gegeven en aan wie?” Ik vroeg hetzelfde in enigszins andere woorden. Wie zeurt er nou eigenlijk en waarom reageerde JB niet op jouw terechte vraag en gaf hij mij een sneer?

  Herbert Raat gebruikt zijn twee petten om in eigen kring mooi weer te spelen met gemeenschapsgeld. Ik ben voorstander van die steunmaatregelen, maar ook van democratische controle daarop.

 8. In het raadsvoorstel is buiten cultuur ook sprake van sport, zorg en jeugdzorg, en van opschorten/mogelijk kwijtschelden van lokale belastingen voor ondernemers. Altijd goed om even naar de feiten te kijken, voordat de discussie ontspoort. En schoolmeester, computers voor schoolkinderen zijn eerder al in het minimabeleid voorzien, toch?

  • Klopt, maar in een gezin met meerdere kinderen zullen er meer nodig zijn om de lessen te volgen. Gaat moeilijk als je 1 kind op het vo hebt en 1 in het basisonderwijs. Bovendien zijn de nu gratis oefenprogramma’s van Skula achter een betaalmuur na schooltijd en onder schooltijd open.
   @ broer konijn voor zover ik weet heeft elk minimumgezin met kind(eren) recht op 1 computer.

 9. Precies, het gaat om de feiten: ‘Hoe wordt het geld gegeven en aan wie?’ vroeg Frank terecht en ik pleitte voor democratische controle. Daarop wordt snerend gereageerd.

  Hopelijk zal men streven naar de ‘radicale transparantie’ waarop de vorige burgemeester aandrong en niet slechts naar de ‘optimale openbaarheid’ waar Raat (VVD) het over heeft. Wat optimaal is mag hij zelf beoordelen.

  Dit laat ruimte voor de vriendjespolitiek en het schimmige voorkeursbeleid van deze beroepsritselaar. Deze noodzakelijke steunoperatie heeft daarmee een omineuze start.

  ‘College en raad op één lijn over steunpakket’ kopt het (door b&w financieel gesteunde) Amstelveens Nieuwsblad alvast op de voorpagina terwijl Herbert Raat alleen met de fractievoorzitters heeft gebeld en er nog geen raadsbesluit is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.